Stamboom Taverniers

verwanten negentiende eeuw

 
naar zijn ouders Bernardus Heylen x Anna Elisabeth Helsen naar haar ouders
  xx Maria Dymphna 't Sijen naar haar ouders

Een landbouwer en gemeenteraadslid uit Westerlo wordt winkelier te Olen.

Bij zijn eerste huwelijk in 1816 is hij blijkens de akte van de burgerlijke stand van Westerlo: landbouwer en inwoonder der derde sectie deeser gemeijnte, aldaer geboren. Zij is particuliere en eveneens inwoonster der derde sectie deeser gemeijnte, aldaer geboren.
Volgens de geboorteakten van zijn 4 oudste kinderen is Bernardus echter geboortig van Zoerle (Parwijs). Bij het vijfde kind, Ludovicus Franciscus, is vader Bernardus dan weer gebooren te Westerloo.

In 1821, wanneer Bernardus het overlijden van zijn eerste vrouw gaat aangeven, is hij nog altijd landbouwer en wonen ze nog steeds in de "derde sectie" van de gemeente Westerlo. 
Uit zijn handtekening op die acte kunnen we afleiden dat hij gewoon was te schrijven.

Bij zijn tweede huwelijk (1825) is hij particulieren en gemeenteraadslid van Westerlo. Hij woont nu Strateneynde, Wijk A.  Maria Dymphna  is landbouwersse, woonende aen de Capelle ter Voort Wijk A, eveneens te Westerlo. Haar moeder leeft nog, is landbouwersse en tekent mee de akte. Ook zij woont aen de Capelle ter Voort Wijk A.

Bernardus en Maria Dymphna hielden een winkel te Olen in de Dorpskring (Toen wijk A huisnummer 58). (1) (2)

Dochter Maria Josepha had ook een winkel in het Dorp te Olen (toen wijk A huisnummer 73) (27)

In de huwelijksakte van Maria Catharina waarin ze als getuigen vermeld staan, geven Louis en Josephus Franciscus het beroep van ngociant op. Isidoor staat daar vermeld als steenbakker. (24) Dit "steen"bakker is waarschijnlijk een vergissing. Elders staat hij steeds als bakker of winkelier vermeld. (22) (25) (26), of zelfs beide (27)

Uit de huwelijksakte van hun kleinkind Adolf Heylen met Dorothea Aerts, weten we dat Ludovicus Heylen in 1882 gemeentesecretaris was en in Olen woonde. We mogen aannemen dat hij secretaris van Olen was.
In dezelfde akte vernemen we dat Augustus Bossaerts koopman was en in Noorderwijk woonde. Beide heren waren nl. getuige bij het huwelijk van hun neef.  (9)

Bij zijn overlijden in 1906 was August Bossaerts herbergier, evanals zijn vrouw. Zij woonden toen te Noorderwijk op het gehucht Lankem (statie) (28)

Josephus Franciscus woonde met zijn gezin te Antwerpen, in 1876 aan de Pesthofstraat nr 5. Hij was toen natiebaas. Hij is jong gestorven, amper 47 jaar oud. (31) Ook zijn vrouw, Maria Virgina (+27-11-1880 te Antwerpen (30)) stierf toen Ernest, hun jongste, 8 was. Ongeveer een half jaar voor haar dood werden de kinderen blijkbaar bij familie ondergebracht. De oudste: Jan Jozef Alfons werd opgenomen in het gezin van zijn oom Isidoor Heylen. Ook hij zal jong sterven. Hij is 23 en aspirant apotheker wanneer hij in 1893 overlijdt. (8)  De twee anderen: Emma Elisabeth en Ernest kwamen bij de ouders van hun moeder terecht. De plaatsing van de drie kinderen gebeurde op dezelfde dag. Ze werden alledrie op 4 mei 1880 ingeschreven in de bevolkingsregisters van Olen.


gezinsoverzicht

Bernardus Heylen (1785-1842) 

x Anna Elisabeth Helsen (1794-1821)
xx Maria Dymphna 't Sijen (1794-1837)

  1. Franciscus Isidorus (1825-1905)
  2. Desiderius (1827-1857)
  3. Josephus Franciscus (1829-0000)
  4. Maria Josepha (1830-1851)
  5. Ludovicus Franciscus (1832-0000)
  6. Naamloos (1835-1835)
  7. Maria Catharina (1836-0000)

genealogische gegevens

Bernardus Heylen
23-08-1785 te Westerlo (1) (13)
+09-03-1842 te Olen (1)
zoon van Jacobus Heylen en Anna Theresia Soeten (1) (12) (13)

x Anna Elisabeth Helsen (1)
05-12-1794 te Westerlo (2) (13)
+01-12-1821 te Westerlo (2)
dochter van Guilielmus Helsen en Theresia Helsen   (13)

gehuwd 20-01-1816 te Westerlo (13)
getuigen: Petrus Norbertus Aerts, akkerman, Jean Baptiste Wuyts, dienstbode, Carolus Van Hoof, werkman, Petrus Wuyts, dienstbode
nog geen kinderen uit dit huwelijk gekend

xx Maria Dymphna 't Sijen
22-05-1794 te Tongerlo (3)
+13-11-1837 te Olen (3)
dochter van Petrus Josephus t'Seyen en Maria Elisabeth Van den Bolck (3) (14) 

gehuwd: 12-02-1825 te Westerlo (14)
getuigen: Franciscus Xaverius Geerts, gemeentesecretaris, Jacobus Van Roy, schepene, Carolus Van Hoof, werkman en Siardus Henricus Belmans, (beroep niet vermeld)
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> FRANCISCUS ISIDORUS 
21-05-1825 te Tongelo (15)
+29-11-1905 te Olen (25)
peter:
meter:
x Maria Catharina Helsen (x11-05-1849 te Olen) (22)
> DESIDERIUS
27-02-1827 te Olen (16)
+23-11-1857 te Olen (26)
peter:
meter:
ongehuwd (26)
> JOSEPHUS FRANCISCUS
02-01-1829 te Olen (17)
+02-10-1876 te Antwerpen (30) (31)
peter:
meter:
x Marie Virginie Verstappen  (8) (30)
> MARIA JOSEPHA
20-10-1830 te Olen (18) (27)
+29-01-1851 te Olen (27)
peter:
meter:
winkelierster, ongehuwd (27)
> LUDOVICUS FRANCISCUS
28-12-1832 te Olen (19)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Maria Anna Cecilia Daems (x 20-07-1868) (23)
> NAAMLOOS
27-02-1835 te Olen (20)
+27-02-1835 te Olen (20)
peter:
meter:
> MARIA CATHARINA
24-06-1836 te Olen (21)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx (na 24-05-1906) (28)
peter:
meter:
x Franciscus Augustus Bossaerts (x 08-02-1866 te Olen) (24)

nota's

(1) overlijdensakte Bernardus Heylen, BS Olen, A1842, akte nr 24.

(2) overlijdensakte Anna Elisabeth Helsen, BS Westerlo, A1821, akte nr 126.

(3) overlijdensakte Maria Dymphna 't Seyen, BS Olen, A1837, akte nr 78.

(8) overlijdensakte van Jan Josef Alfons Heylen, 06-01-1870 te Antwerpen,  +24-04-1893 te Olen, zoon van Josef Frans Heylen en Marie Virginie Verstappen. Zijn ooms Isidoor en Louis doen de aangifte, BS Olen, A1893, akte nr 23

(9) huwelijksakte Adolphus Heylen en Dorothea Aerts BS Antwerpen, Huwelijken, A 1882, akte nr 1011 gezien op microfilm 1895935, Felixarchief op 22-07-2008

 (12) Jacobus Heylen overleed te Zoerle-Parwijs op 22 juni 1786. Zijn zoon Bernardus verklaart niet te weten waar zijn voorouders het laatst gewoond hebben of gestorven zijn. (13)

(13) huwelijksakte Bernardus Heylen en Anna Elisabeth Helsen, BS Westerlo, A1816, akte nr 1.

(14) huwelijksakte Bernardus Heylen en Maria Dymphna 't Seyen, BS Westerlo, A1825, akte nr 28.

(15) geboorteakte Franciscus Isidorus Heylen, BS Tongerlo, A1825, akte nr 42.

(16) geboorteakte Desiderius Heylen, BS Olen, A1827, akte nr 16.

(17) geboorteakte Josephus Franciscus Heylen, BS Olen, A1829, akte nr 1.

(18) geboorteakte Maria Josepha Heylen, BS Olen, A 1830, akte nr 61.

(19) geboorteakte Ludovicus Franciscus Heylen, BS Olen, A 1832, akte nr 92.

(20) geboorte/overlijdensakte levenloos meisje Heylen, BS Olen, A 1835, akte nr 21.

(21) geboorteakte Maria Catharina Heylen, BS Olen, A 1836, akte nr 36.

(22) huwelijksakte F. Isidorus Heylen x M. Catharina Helsen, BS Olen, A 1849, akte nr 49.

(23) huwelijksakte Ludovicus Franciscus Heylen x Maria Anna Cecilia Daems, BS Olen, A 1868, akte nr 72.
Zij is geboren te Olen 02-12-1843, dochter van Petrus Josepus Aloyisius Daems en Maria Cluyts. Zij is zonder beroep, Maria Cluyts is grondeigenares. Getuigen zijn: Isidorus Heylen, winkelier, broer van de bruidegom. De drie andere getuigen zijn ooms van de bruid: Livinus Josephus Daems, winkelier, Carolus Josephus Hyacinthus Daems, koster en Franciscus Josephus Eugenius Daems, bakker. Alle getuigen wonen te Olen.
Haar vader was bij leven schrijnwerker. (29)

(24) huwelijksakte Franciscus Augustus Bossaerts x Maria Catharina Heylen, BS Olen, A 1866, akte nr 14
Hij is geboren te Bouwel 29-07-1839. Hij heeft geen beroep en woont te Bouwel. Hij is zoon van Carolus Bossaerts, secretaris te Bouwel en van Livina Theodora Josephina Neeckx. Maria Catharina Heylen is winkelierster en woont te Olen.
De getuigen zijn drie broers van de bruid: Ludovicus Franciscus Heylen, negociant, Josephus Franciscus Heylen, negociant, en Isidorus Franciscus Heylen steenbakker. De vierde getuige is geen bloedverwant van bruid of bruidegom. Het is Joannes Baptista Van Lommel, winkelier. Alle getuigen wonen te Olen.
August Bossaerts overlijdt te Noorderwijk op 24-05-1906 (28).

(25) overlijdensakte Frans-Isidoor Heylen, BS Olen, A1905, akte nr 31

(26) overlijdensakte Desiderius Heylen, BS Olen, A1857, akte nr 114 (41 van overlijden).

(27) overlijdensakte Maria Josepha Heylen, BS Olen, A1851, akte nr 9 (2 van overlijden).

(28) overlijdensakte Franciscus Augustus Bossaerts, BS Noorderwijk, A1906, akte nr 4.

(29) geboorteakte Maria Anna Cecilia Daems, BS Olen, A1843, akte nr 110

(30) huwelijksakte Ernestus Ludovicus Maria Heylen x Stephania Melis, BS Noorderwijk, A1895, akte nr 1
Deze Ernest Heylen is een zoon van Josephus Franciscus Heylen en Maria Virginia Verstappen.

(31) overlijdensakte Josephus Franciscus Heylen, BS Antwerpen, A1876, akte nr 3225


pagina gewijzigd op
 25 feb 2011

naar startpagina