Stamboom Taverniers

verwanten negentiende eeuw

 
naar zijn ouders Balthazar Hecking x Maria-Elizabeth Vanvuchelen naar haar ouders

Balthazar is de eerste Hecking in onze streken. Hij zou (volgens pastoor Bets) hoogduitser zijn van geboorte, wat dat ook moge betekenen. Hij was arts.
Naar M. Michel Boon, kleinzoon van
Ernestine Hecking ons in januari 2001 vertelde, was Balthazar chirurg in het leger van Blücher. De komst van dat leger op het slagveld van Waterloo heeft de strijd in het voordeel van de geallieerden beslecht. Het is echter duidelijk dat hij al in Neerlinter was vóór de komst van Blücher. We hebben immers bewijzen dat zijn dochter Catharina Josephina reeds in 1805 in Neerlinter geboren wordt.

M. Michel Boon vermoedt dat de Heckings uit St.Vith afkomstig zijn. Er bestaat daar een Heckingstrasse waarin het
Heckinghaus staat. Dit huis werd tijdens het Von Rundstedt offensief van einde 1944 volledig vernield maar later terug opgebouwd. In dat huis woonde eind 19° eeuw Dr.Anton Hecking, arts van beroep en een zeer bekende inwoner van St.Vith. Hij schreef o.a. enkele boeken over de flora en fauna van de streek. Hij overleed te St.Vith op 9 april 1892, oud 85 jaar.

Het echtpaar Hecking-Vanvuchelen schonk de kerk van Neerlinter o.a. twee schilderijen en een zilveren staf. (1)
Op 26 januari 2001 hebben we zowel de zilveren staf als de genoemde schilderijen gezien. Onderaan de schilderijen bevonden zich twee kleine wapenschildjes. Dat van Vanvuchelen herkenden we direct. Het andere, waarschijnlijk van Hecking was ons totaal onbekend.
Klik hier voor het wapenschild Vanvuchelen. We hebben deze voorwerpen gefotografeerd op 18 september 2001. Klik hier voor de foto's .

Maria-Elizabeth overlijdt dezelfde dag als Hortense Servranckx, de vrouw van haar tweede zoon. Is er een ongeval gebeurd?

M. Elisabeth
Van Vuchelen
Catharina
Josephine
Elisabeth
Hecking

gezinsoverzicht

Balthazar Hecking (1776-1841) x Maria-Elizabeth Vanvuchelen (0000-1854)

  1. Catharina Josephina (1805-1883)
  2. Marie Elisabeth Julienne Mathilde (1807-1839)
  3. Anne Marie Jeanne (1810-0000)
  4. Anne Marie Virginie
  5. Felix Louis Etienne(1816-1891)
  6. Jean Baptiste Lucien (1820-1884)
  7. Marie Joséphine Pauline (1818-1843) (24 jaar)
  8. Auguste Henri (1823-1871)

genealogische gegevens

Balthazar Hecking
°00-00-1776/77 te xxxxxxxxxxxxxx (In Duitsland?)
(1)
+25-01-1841 teNeerlinter
(1)
zoon van

Maria-Elizabeth Vanvuchelen
°00-00-0000 te Neerlinter (ca1781 bron: doodsprentje)
+22-04-1854 te Leuven (bron: doodsprentje)
dochter van
François Vanvuchelen en Maria Elisabetha Vaes

gehuwd 04-11-1804 te Neerlinter (13)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> CATHARINA JOSEPHINA  (6)
°24-08-1805 te Neerlinter  (9)
+20-05-1883 te Leuven (9)
peter:
meter:
x Joannes Cornelius Libertus Jacobs (x 1825) (5) (9)
> MARIE ELISABETH JULIENNE MATHILDE
°14-03-1807 te Neerlinter (8)
+26-04-1839 te Neerlinter (8)
peter:
meter:
ongehuwd (8)
> ANNE MARIE JEANNE
°04-05-1810 te Neerlinter (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Jean Baptiste Michiels (x 09-08-1848 te Leuven) (2)  (3)
xx Felix Fontaine (x 02-05-1860 te Leuven) (12)
J-B Michiels
> ANNE MARIE VIRGINIE (5)
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x
Petrus Jacobus Stiers (x05-02-1834 te Neerlinter) (5)
xx Pierre Van West (x 14-02-1849 te Sint-Truiden) (7)
> FELIX LOUIS ETIENNE
°26-12-1816 te Neerlinter
+18-12-1891 te Leuven (bron doodsprentje)
peter:
meter:
x Hortense Marie-Thérèse De Heen
> MARIE JOSÉPHINE PAULINE
°00-11-1818 te Neerlinter
+28-07-1843 te Leuven 
peter:
meter:
ongehuwd
> JEAN-BAPTISTE LUCIEN
°27-10-1820 te Neerlinter
+25-09-1884 te Leuven (bron doodsprentje)
peter:
meter:
x Hortense Servranckx (x29-09-1847 te Leuven) (10)
xx Flavie De Gotte
> AUGUSTE HENRI
°17-02-1823 te Neerlinter
+31-07-1871 te Leuven (bron doodsprentje)
peter:
meter:
x Antoinette Ackermans (x 29-09-1855 te Leuven) (11)

nota's

Pastoor P.V. Bets schrijft in zijn "Geschiedenis der gemeente Neerlinter" letterlijk:
De schilderijen, verbeeldende de HH. Ambrosius en Barbara, werden aan de kerk vereerd door den befaamden doctoor, Balthasar Hecking, en zijne echtgenoote, Maria-Elisabeth Van Vuchelen.
en verder:
Balthasar Hecking, hoogduitscher van geboorte, stierf te Neerlinter, den 25 januari 1841, in den ouderdom van 64 jaren. De kerk heeft ook den zilveren staf van den H. Foillanus en andere kostelijke geschenken aan hunne milddadigheid te danken.
(Geschiedenis der gemeente Neerlinter, naar wettige en meestal onuitgegeven stukken, P.V. Bets Uitg. Ripova reeks "Brabantse geschiedkundige dokumenten" 1983 p. 77)
klik hier voor foto's van deze voorwerpen

(2) bron: Huwelijksakte BS Leuven 1848/120

(3)  Jean-Baptiste Michiels (°27-04-1812 te Leuven +10-02-1859 te Leuven) (bron: zijn doodsprentje)

(4) Felix Fontaine (°09-01-1836 te Leuven) zoon van Marie Thérèse Fontaine (+21-01-1843 te Brussel) 
getuigen bij het huwelijk waren:
- Pierre Fontaine oom v/d bruidegom
- Henri Beijaert, oom v/d bruidegom
- Felix Hecking, broer v/d bruid
- Lucien Hecking, broer v/d bruid
huwelijkscontract bij not. Livin Jean Hollanders te Leuven dd 01-05-1860
(bron: huwelijksakte)

(5) bron Provinciale Tafels Huwelijksakten Burgerlijke Stand Neerlinter, akte 1834 nr 9. via Rijksarchief, Project BS Huwelijksakten Vl. Brabant en Brussels HG. Na een tip van Hubert Bovens, waarvoor dank.

(6)  Joannes Cornelius Libertus Jacobs (° te Halen) zoon van Joannes Henricus Jacobs en Anna Emerentiana Michiels. (5)

(7) Chris Morias wist me o.a. te vertellen dat Petrus Jacobus Stiers, althans volgens de wettiging ter gelegenheid van het huwelijk van zijn ouders, geboren was op 12-02-1808. Volgens zijn geboorteakte echter, die de gegevens van het parochieregister overneemt, was hij geboren op 13 nivôse van het jaar 12, dus op 04-01-1804. Hij is overleden te Waremme voor of ten laatste op 21-10-1846

(8) bron doodsprentje Maria Elisabeth Hecking.
Johan Vandenbempt bezorgde ons een scan op 01-12-2002. Waarvoor dank.

(9) bron doodsprentje Joséphine Cathérine Hecking. Johan Vandenbempt bezorgde ons een fotocopie op 15-09-2005. Waarvoor dank.

(10) bron: Huwelijksakten BS Leuven, akte 1847 nr 168. via Rijksarchief, Project BS Huwelijksakten Vl. Brabant en Brussels HG. Na een tip van Hubert Bovens, waarvoor dank.

(11) bron: Huwelijksakte BS Leuven 1855/148

(12) bron: Huwelijksakte BS Leuven 1860/70

(13) Huwelijk Balthasar Hecking & Marie Elisabeth Vanvuchelen.
gevonden via arch.be zoeken naar personen. Daar staat vermeld "dit huwelijk staat enkel in de tafels provincie".
Vermits zowel de BS als de parochieregisters van Neerlinten uit deze periode vernietigd werden, is dit de enige informatie.
Met dank aan Jean Smits voor de tip.


pagina gewijzigd op
14 jan 2017

naar startpagina