Stamboom Taverniers

verwanten negentiende eeuw

 
naar zijn ouders Guilelmus Vranckx x Maria-Josephina Van Vuchelen naar haar ouders

Er bestaat een geschilderd portret van hem door Louis Boschmans. Het bevindt zich bij zijn achterkleindochter Y.D.S. We konden de afgebeelde persoon identificeren als Guilielmus Vranckx door de treffende gelijkenis met de foto en door de vermelding van het portret in de inventaris van de overname van het pachthof door zijn schoonzoon Felix Taverniers in 1887. Daarin staat dit werk vermeld als "het portret van Papa". Aangezien Felix Taverniers het portret bij de overgenomen boedel van zijn schoonvader vermeldt, is het zo goed als zeker dat hij met "Papa" zijn schoonvader en dus Guilielmus Vranckx bedoelt. Het portret werd toen (in 1887) op 80 frank geschat. (3)

Op 11 januari 1851, waarschijnlijk kort voor zijn huwelijk, tekent  Guilielmus een overeenkomst met zijn ouders. Hij geeft hen "kost en drank, vuer en licht bij hem in zijne wooning". Zij zullen hem per dag betalen "eenen franc".

Volgens hogergenoemde inventaris bij de overname in 1887 door Felix Taverniers waren er 4 volwassen paarden en een veulen van 1 jaar. Verder waren er 9 koeien, 2 volle vaarzen, 3 vaarzen van anderhalf jaar en twee kleine runderen van ongeveer 1 jaar. Guilelmus heeft goed geboerd.

wapenschild
Van Vuchelen
Guilelmus Louis  
 Richard Félicité of Léonie

Dit is de handtekening van Guilielmus op bovengenoemde overeenkomst met zijn ouders.


gezinsoverzicht

Guilelmus Vranckx (1820-1890) x Maria-Josephina Van Vuchelen (1820-1877)

  1. Louis (1851-1851) 1 dag oud
  2. Octavie (1853-1921)
  3. Louis (1854-1902)
  4. Felicité (1856-1880) 24 jaar
  5. Leonie (1859-1879) 20 jaar
  6. Richard (1861-1897)

genealogische gegevens

Guilelmus Vranckx
°06-01-1820 te Zuurbemde (2)
+23-04-1890 te Zuurbemde (1)
zoon van
Hubertus Vranckx en Maria-Catharina Vanvechoven

Maria-Josephina Angelina Van Vuchelen
°26-01-1820 te Neerlinter (7)
+30-06-1877 te Zuurbemde (7)
dochter van
Theodoor Van Vuchelen en Anna-Maria Rouchet

gehuwd 29-01-1851 te Neerheylissem (4)
getuigen:
Ferdinand Wéry, 56j, landbouwer te Neerheylissem, moederlijke oom vd bruid
August Vanvuchelen, 36 j, landbouwer te Neerlinter, broer van de bruid
Guillaume Louis Sneyders, 25j, landbouwer te Glabbeek-Zuurbemde, niet verwant met bruid of bruidegom
Roch Louis Dewaelheyns, 30 j, landbouwer te Hakendover, niet verwant met bruid of bruidegom.
 

kinderen uit dit huwelijk geboren:

> LUDOVICUS JOSEPHUS
°19-12-1851 te Zuurbemde (1)
+20-12-1851 te Zuurbemde (1)
peter: Ludovicus Vranckx (verv. dr. Joannes Hubertus Vranckx)
meter: Antonia Eugenia Van Vuchelen
> MARIA OCTAVIA
°16-01-1853 te Zuurbemde (1)
+26-11-1921 te Zuurbemde
peter: Ludovicus Vranckx (verv. dr. Joannes Hubertus Vranckx

meter: Antonia Eugenia Van Vuchelen
x Felix Taverniers (x 24-05-1879 te Zuurbemde) (6)
> LUDOVICUS JOSEPHUS
°15-11-1854 te Zuurbemde (1)
+03-03-1902 te Diest (9)
peter: Joannes Hubertus Vranckx
meter: Maria Josephina Rochet
geestelijke, deken van Diest
> MARIA FELICITAS
°19-11-1856 te Zuurbemde (1)
+05-05-1880 te Zuurbemde (1)
peter: Petrus Augustinus Van Vuchelen
meter: Maria Theresia Vicca
ongehuwd
> MARIA CATHERINA LEONIA
°20-02-1859 te  Zuurbemde (1)
+24-04-1879 te Zuurbemde (1)
peter: Joannes Philippus Vicca
meter: Anna Maria Van Vuchelen
ongehuwd
> RICHARDUS MARIA EDUARDUS 
°23-06-1861 te Zuurbemde (1)
+09-06-1897 te Huldenberg (8)
peter: Joannes Ludovicus Vranckx
meter: Josephina Lowet
x Mathilde Stroobants (x15-05-1889 te Huldenberg) (4)

nota's

Het huwelijk van Richard en Mathilde Stroobants (°17-04-1866 te Huldenberg) bleef kinderloos. Richard was arts te Tienen.
Mathilde hertrouwde na zijn dood met Jules De Clercq waarvan zij op 26-11-1927 weer weduwe was.
bron: doodsbrief Felix Taverniers.

Een akte van Notaris Paul Rouchet te Tienen van 29 april 1928 vermeldt dat het vruchtgebruik over het perceel land en bos te Hoeleden  "aan de Molen", groot 1 ha 30ca  wijk C nr. 14 a, toekwam aan Mevrouw Mathilde Maria Francisca Stroobants, geboren te Huldenberg op 17 april 1866. Wanneer zij overleden is, weet ik niet.

(1) bron: bewerkte parochieregisters van Zuurbemde - Sint Catharina

(2) bron: burgerlijke geboorteakte

(3) bron: de "boekhouding" van het pachthof te Zuurbemde door Felix Taverniers. 2 registers in ons bezit.

(4) bron: Huwelijksakte BS Huldenberg 1889/6, via Rijksarchief, Project BS Huwelijksakten - Vlaams-Brabant en Brussels HG.

(5) bron Huwelijksakte BS Neerheylissem 1851/2

(6) bron Huwelijksakte BS Glabbeek-Zuurbemde 1879/1

(7) bron: haar doodsprentje

(8) bron:  Overlijdensakte BS Huldenberg 1897/16 en BS Tienen 1897/146

(9) bron: Overlijdensakte BS Diest 1902/20


pagina gewijzigd op
23 feb2017

naar startpagina