Stamboom Taverniers

verwanten negentiende eeuw

 
naar zijn ouders Joannes Baptist Aerts x Joanna Maria Heiligers naar haar ouders
Joannes Maria Joséphine

Zij komt in het voorjaar van 1850 in Antwerpen aan uit Heerlen. Ze is dan 24 jaar. Ze legt een bewijs van goed gedrag , op 24 april 1850 afgeleverd door de burgemeester van Heerlen, voor aan de politiecommissaris te Antwerpen. om een verblijfvergunning te bekomen. Op de aanvraag staat vermeld dat ze dienstmeid is bij  een zekere Vanhoof, winkelier, op de Comedieplaats te Antwerpen. (15) Zij is ten tijde van het huwelijk winkelierster.  (13)

Over hem wordt geschreven: (Hij was) "een zeer gegoed burger, man met talenten, uitgebreide relaties en ondervinding, die jaren aan het hoofd heeft gestaan van de (Hesse)natie." (6)

Reeds bij zijn huwelijk, hij is dan bijna 27 jaar oud, is hij van beroep natiebaas.  Blijkbaar ligt zijn sociaal leven ook vooral aan de haven want, hoewel hij op dat ogenblik milicien is bij het regiment grenadiers, zijn drie van de vier huwelijksgetuigen ook natiebaas. De vierde is arbeider, waarschijnlijk ook bij de natie. Dat natiebaas in die tijd niet noodzakelijk een intellectueel beroep was, mag blijken uit het feit aan een der natiebazen zegt niet te kunnen schrijven.

In een akte van 7 april 1865 tekent hij als deken van de Hessenatie (7). Hij stond alleszins van in 1852 als natiegast bekend en woonde toen aan de Mattenstraat te Antwerpen, sectie I, nr. 1377. Het is niet bekend of hij toen al bij de Hessenatie was. (8) Vanaf februari 1853 verhuisde hij naar een logement  aan de Paardenmarkt nr 8 waar meerdere natiebazen woonden. Daarna naar de Mutsaertstraat 3 (24-09-1853) en vandaar naar de Brouwersvliet 15. Na hun huwelijk in 1855 gaat het koppel aan de Melkmarkt 26 wonen. Kort daarna (03-01-1856) opent hij een herberg aan de IJzerenwaag nr 18/2. Dan gaat het naar de Korte Noordstraat 6, een herberg naast de Hessenatie en tenslotte (09-01-1869) tegelijk met de Hessenatie naar Dries nr 6. (9)

Toen het in 1872 noodzakelijk werd dat de feitelijke vereniging Hessenatie een wettige vorm aannam, tekent hij als onderdeken. (10)

Eind 1874, begin 1875, verlaat hij de Hessenatie en richt de Amerika Natie op.(12)  In 1883 verlaat hij die en keert terug naar de Hessenatie waar hij blijkbaar met open armen ontvangen wordt. (11)

Hij overlijdt onverwacht te Larum (gemeente Geel) in het huis van Frans Vermeulen, herbergier aldaar. De aangifte wordt 22 uur later gedaan door zijn schoonzoon Aldolf Heylen. (16)


gezinsoverzicht

Joannes Baptist Aerts (1828-1885) x Joanna Maria Heiligers (1826-1922)

  1. Henri (1856-0000)
  2. Dorothea (1858-1940)
  3. Joannes (1860-0000) jong gestorven
  4. Petrus (1863-0000)
  5. Joséphine Maria (1865-1941)

genealogische gegevens

Joannes Baptist Aerts
°07-07-1828 te Oevel (1) (13)
+07-01-1885 te Olen (begraven te Deurne) (2)
zoon van Henricus Aerts en Joanna Dymphna Segers (13)

Joanna Maria Heiligers
°27-10-1826 te Schaesberg (Nederlands Limburg) (13)
+10-06-1922 te Borgerhout (3)
dochter van Jan Willem Heiligers en Maria Agnes Souren (13)

gehuwd 14-06-1855 te Antwerpen (1) (13)
getuigen: Petrus Wageneer, Augustinus De Vos, Joannes Gijsels en Judocus Josephus Janssens (13)
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> HENRI
°00-00-1856 te xxxxxxxxxxx (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxx
x
> DOROTHEA
°31-08-1858 te Antwerpen (5)
+14-01-1940 te Antwerpen (5)
x Adolf Heylen (x 08-08-1882 te Antwerpen) (14)
> JOANNES
°00-00-1860 te xxxxxxxxxxxxx (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
jong gestorven (1)
> PETRUS
°00-00-1863 te xxxxxxxxxxxxx (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
> JOSÉPHINE MARIA
°19-08-1865 te Antwerpen (4)
+05-04-1941 te Borgerhout (4)
ongehuwd (4)

nota's

(1) bron: Hessenatie 1509-1959 door A. Haeck p.135-136

(2) bron: doodsprentje Joannes Baptist Aerts bestaat in twee versies. De ene geeft "begraven te Deurne", de andere "begraven te Antwerpen"

(3) bron: doodsprentje Joanna Maria Heiligers geeft geen geboortedatum maar wel een leeftijd van 95 jaren en 8 maanden.

(4) bron: doodsprentje Joséphine Maria Aerts

(5) bron: doodsprentje Dorothea Aerts

(6) Albert Haeck: De kerbinders van het Hessenhuis en de Hessenatie. uitg. De Vlijt,1959. p.135

(7) Het betreft een akte op zegel waarin 20 naties zich ertoe verbinden geen werkzaamheden rechtstreeks te verrichten voor de "Compagnie des Docks, Entrepôts et Magasins généraux d'Anvers". akte geciteerd in Albert Haeck: op. cit. p.127-128

(8) Albert Haeck: op.cit. p.131

(9) Albert Haeck: op.cit. p.135-136

(10) Albert Haeck: op.cit. p.135

(11) Albert Haeck: op.cit. p.144-145

(12)  stichtingsakte Amerika Natie nots PC Du Mont dd 01-04-1875

(13) bron: huwelijksakte BS Antwerpen, huwelijken, 1855, akte nr 393, gelezen op microfilm 672803 op 23-07-2008 in het Felixarchief te Antwerpen

(14) bron huwelijksakte AdolphusxDorothea BS Antwerpen, huwelijken, 1882, akte nr 1011, gelezen op microfilm 1895935 op 22-.7-2008 in het Felixarchief te Antwerpen

(15) Vreemdelingendossiers Stad Antwerpen 1840-1874, dossier nr 7789, microfilm 2270644 geraadpleegd op 09-07-2008 in het Felixarchief.

(16) Burgerlijke overlijdensakte. BS Geel 1885, akte nr 6.


pagina gewijzigd op
 28 dec 2010

 

naar startpagina