Stamboom Taverniers

kost en drank

 

Terug naar gezin Guilielmus Vranckx en Maria Josephina Van Vuchelen
Terug naar gezin Hubertus Vranckx en Maria Catharina Van Veechoven

Op heden dezen elfsten January achttienhondert een en vijftig zijn verschenen,
Den heer Guillielmus Vranckx, landbouwer, woonende te suerbempde ten eenre
En
D'heer Joannes hubertus Vranckx en Zijne huysvrouw Maria Catharina Vanveekhoven die hij magtigt ten eijnde dezer, landbouwers woonende te Suerbempde ten tweedere,
Welke comparanten zijn overeengekomen over het gene volgt:
Den eersten comparant verbind hem bij deezen tegeven aen de tweede comparanten hun leven geduerende te rekenen van heden Kost en dranck vuer en licht bij hem in zijne wooning  in tegendeel verplic(h)ten de tweede comparanten hun daervoor daegelijks te betaelen aen den eersten comparant eenen franc
Deze overeenkomst zal blijven dueren zonder vermindering van prijs ingeval van aflijvigheyd van een der tweede comparanten die dezelve zullen konnen teniet doen mits mondelincks den eersten comparant daervan te waerschuwen
waervan acten in dobbel ondertekent date als boven

G Vranckx
j h Vranckx
m c van Veechoven


pagina gewijzigd op
05 jan 2002

naar startpagina