Stamboom Taverniers

Schenking van Balthazar Hecking en Maria-Elizabeth Vanvuchelen aan de kerk van Neerlinter

 

terug naar pagina Balthazar Hecking en Maria-Elizabeth Vanvuchelen

Pastoor P.V. Bets schrijft in zijn "Geschiedenis der gemeente Neerlinter" letterlijk:
De schilderijen, verbeeldende de HH. Ambrosius en Barbara, werden aan de kerk vereerd door den befaamden doctoor, Balthasar Hecking, en zijne echtgenoote, Maria-Elisabeth Van Vuchelen.
en verder:
De kerk heeft ook den zilveren staf van den H. Foillanus en andere kostelijke geschenken aan hunne milddadigheid te danken.
(Geschiedenis der gemeente Neerlinter, naar wettige en meestal onuitgegeven stukken, P.V. Bets Uitg. Ripova reeks "Brabantse geschiedkundige dokumenten" 1983 p. 77)

We hebben op 26 januari 2001 de voorwerpen gezien en ze op 18 september 2001 zo goed en zo kwaad als mogelijk gefotografeerd. De schilderijen stonden toen op het doksaal met de beschilderde kant naar de muur gekeerd. Het zijn inderdaad geen voorwerpen van grote kunstwaarde. De zilveren staf daarentegen bevond zich bij ons eerste bezoek in de sacristie maar sierde het beeld bij ons tweede bezoek. De parochie zou de volgende zondag nl. haar nieuwe pastoor inhalen.


pagina gewijzigd op
30 okt 2001

naar startpagina

De zilveren staf van de H. Foillanus
(let wel: enkel de staf is een schenking van onze verwanten)

Het schilderij verbeeldende de H. Ambrosius

Het schilderij verbeeldende de H. Barbara

Foto's door Bernadette Taverniers