Stamboom Taverniers

akten gezin Nicolas Taverniers x Catharina Van Soule (XVIde eeuw)

 

terug naar gezin Nicolas Taverniers x Catharina Van Soule
naar akte poorterschap van Leuven

 

 


pagina gewijzigd op
23 jan 2010

naar startpagina

Item Catharina Van Soule filia quond(am) Simonis vidua
quond(am) Jo(ann)is Van Nijvele oriundus In Cortrijcke
effectus est huius oppidi Lovanien(sis) Intranda
coram Vorst, Schoren junii xxiii 1607

Item predicta Catharina In pr(esen)tia eman(cipavit) Jo(ann)em,
E(lisa)b(e)th(am) et margareta(m) Van nijvele, Adrianu(m)
Christophoru(m) et Petru(m) Taveniers quos retinuit
a nicolao Taveniers haeren lesten man suas proles
a pane suo modo debito et consueto Quo facto
N. Cranebroeck reconduxit Coram eisdem (1)

Catharina Van Soule, dochter van wijlen Simon, weduwe
van wijlen Johannes Van Nijvele, afkomstig uit Kortrijk
is nieuwe poorter gemaakt van deze stad Leuven
voor (de heren schepenen) Van der Vorst en Van  Schore 23 juni 1607

Hogergenoemde Catharina heeft  Simon, Joannes .
Catharina en Margareta Van Nijvele, Adrianus,
Christophorus en Petrus Taverniers die ze overhield (= had)
van Nicolas Taverniers haar laatste man, haar kinderen
uit den brode gedaan (meerderjarig verklaard)
N. Crambrouck (wat met die "reconduxit" bedoeld wordt, is me niet duidelijk)  voor hogergenoemden (de schepenen)

 

31 Aug(ustus 15)91 / ex cortrijck
.........  Claes taverniers & Lincken [=Katelijne] Van zoelen,
t(este)s Christoffel Wiggers & Martheijn Van
baelen, puer, Christoffel. (2)

 

24a martii (15)93 . ex cortrijck p(ate)r
Nicolas taverniers et Chatharina
(Van?) soepel, petrus Machiel & Cha-
tharina de paepe, puer, petrus (2)


(1) Bron: Stadsarchief Leuven 7498 f379 & 379v

(2) bron: Parochieregisters Leuven St.-Michiel, geraadpleegd op microfilm 618038 in het Rijksarchief te Leuven