Stamboom Taverniers

verwanten zeventiende eeuw

 
naar zijn ouders Guillelmus Van Weddingen x Naam Onbekend naar haar ouders

 

Dit gezin is wellicht onvolledig.

De meeste gegevens komen uit een akte van emancipatie (1) uit 1625 waarin Guilielmus 6 kinderen meerderjarig verklaart. Deze 6 wonen op dat ogenblik  nog bij hun ouder(s). Er kunnen m.a.w. nog meer kinderen zijn die echter in 1625 reeds het huis uit waren. Dat Margareta als laatste vermeld staat, betekent geenszins dat zij automatisch ook de jongste is. Doorgaans werden immers eerst de zonen en daarna de dochters vermeld.

Er zijn minstens 4 redenen om aan te nemen dat de Margareta uit dit gezin een en dezelfde is als de Margareta, echtgenote van Andreas Taverniers.
- het gezin woonde te Kumtich
- Guilielmus (de zoon in dit gezin) kan overeenkomen met de Guilielmus jr die in 1635 dooppeter is van Guilielmus Taverniers. Dat hij met "junior" wordt aangeduid, betekent dat zijn vader of grootvader Guilielmus nog in leven is.
- Stephanus kan overeenkomen met de dooppeter van Elisabeth Taverniers in 1638
- Margareta Van der Waeren, die in januari 1641 meter is van Ludovicus Taverniers, is waarschijnlijk de echtgenote van Lambertus, zoals blijkt uit de doopakte van hun kind Guilielmus uit datzelfde jaar 1641. (2)


gezinsoverzicht

Guillelmus Van Weddingen (0000-0000) x Naam Onbekend (0000-0000)

  1. Stephanus
  2. Lambertus
  3. Guilielmus
  4. Cornelius
  5. Arnoldus
  6. Margareta
 

genealogische gegevens

Guillelmus Van Weddingen (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
zoon van Lambertus Van Weddingen (1)

Naam Onbekend
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
dochter van

gehuwd
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

STEPHANUS (1)
00-00-1633 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter: 
> LAMBERTUS (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> GUILIELMUS (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> CORNELIUS (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> ARNOLDUS (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> MARGARETA (1)
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+200-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Andreas Taverniers

nota's

(1) bron: akte van emancipatie dd 23 juni 1625 van 6 kinderen van Guilielmus Van Weddingen, zoon van wijlen Lambertus Van Weddingen.
SAL reg 7514 f230v
Met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.

(2) doopakte Guilielmus Van Weddingen PR Kumtich dopen 23-07-1641


pagina gewijzigd op
3 aug 2018

naar startpagina