Stamboom Taverniers
Tak Sint Pieters Rode 1666 - 2001

verwanten achttiende eeuw

 
naar zijn ouders Joannes Vanveechoven x Elisabeth Maes  naar haar ouders

In de parochieregisters van Zuurbemde staat geen doop vermeld van een Joannes Van Veeckhoven die de vader van dit gezin zou kunnen zijn. Er wordt echter wel een Petrus Joannes Vander Veechoven gedoopt op 21 januari 1681.  En er trouwt een Joannes Van Veeckhoven met Elisabeth Maes op 10 februari 1707. Als dit onze Petrus Joannes is, is hij op dat ogenblik 26 jaar. Best mogelijk dus. Bovendien is de eerste getuige bij dit huwelijk een zekere Henricus Van Veeckhoven.  Petrus Joannes heeft inderdaad een broer Henricus. Tot bewijs van het tegendeel neem ik dus aan dat deze Petrus Joannes en onze Joannes één en dezelfde persoon zijn.

Hun derde kind: Joannes was meier van Zuurbemde van 1744 tot 1764. (1)

Hun vijfde kind, Paulus Van Veckhoven, viel uit een boom en overleed op 12-10-1759. Hij was 44 jaar, zijn kind werd posthuum geboren op 21-04-1760 (1)

In de volkstelling van 1709 (Zuurbemde) krijgen ze volgende vermelding:
Jan van vecoven door sijne huijsvrauwe elisabeth maes, twee kinderen Catharina ende niclaes van vecoven, een meijssen Anna Crappruijns Sesthien halster coren liggende binnen Thienen, vier halster gerst.(6)

Die telling  was een maatregel van de autoriteiten om een inventaris op te maken van het beschikbare graan met de bedoeling de prijzen zo veel mogelijk in de hand te houden . Het hertogdom Brabant was immers geteisterd door oorlog (Spaanse Successie-oorlog) en misoogsten en de graanprijzen waren astronomisch hoog. De landbouwers moesten binnen 3 dagen opgeven hoeveel graan ze bezaten en waar het was opgeslagen. Ze waren nl. in de jaren daarvoor ook verplicht geworden het graan binnen de versterkte steden op te slaan, buiten bereik van de vijand.
Gezien de aard van de telling zullen de opgegeven hoeveelheden waarschijnlijk (nogal veel) naar beneden zijn afgerond.

Op de 18 vermelde gezinnen in Zuurbemde waren dit de aangiften:
9 gezinnen zonder graan
1 gezin met 7 halster koren (1 halster = ca 30 liter)
1 gezin met 8 halster koren
3 gezinnen met 9 halster koren
1 gezin met 16 halster koren en 4 halster gerst
1 gezin met 21 halster koren
1 gezin met 40 halster koren
1 gezin met 80 halster koren en 4 halster gerst
(6)
Jan en Elisabeth situeren zich met 16 halster koren en 4 halster gerst zeker niet bij de armen van Zuurbemde, volgens deze telling dan toch.

Er werd in die tijd in Zuurbemde blijkbaar geen tarwe, geen haver, geen spelt, geen boekwijt, geen erwten en geen bonen geteeld. (6)

In een notariële acte van 1754 treedt een zekere 'Jaspar Vanvechoven' op als voogd van de kinderen van Nicolaus. Dit moet wel de Gaspar uit dit gezin zijn.

blz twee v/d akte
transcriptie van de akte

gezinsoverzicht

Joannes Vanvechoven (1681-1738) x Elisabeth Maes (0000-0000)

  1. Catharina (1707-0000)
  2. Nicolaus (1709-1750)
  3. Joannes (1710-0000)
  4. Arnoldus Joannes (1713-0000)
  5. Paulus (1715-1759)
  6. Anna Elisabeth (1718-1781)
  7. Gaspar (1721-1795)
  8. Joannes Franciscus (1724-1724) 1 dag

genealogische gegevens

Petrus Joannes Vanvechoven (in geboorteakte Vander Veechoven)
°21-01-1681 te Zuurbemde (1)
+26-05-1738 te Zuurbemde (1) (2)
zoon van Nicolaus Vander Veechoven en Clara Goetens

Elisabeth Maes
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
dochter van

gehuwd 10-02-1707 te Zuurbemde (1)
getuigen: Henricus Van Veeckhoven en N.N. Allart (Vicaris) (1)
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> CATHARINA (Veeckhoven in de akte)
°02-12-1707 te Zuurbemde (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter: Henricus Veeckhoven (1)
meter: Catharina Pans (1)
x Cornelius Pans (17-02-1733 te Zuurbemde) (1
)
> NICOLAUS
°13-03-1709 te Zuurbemde (1)
+16-04-1750 te Zuurbemde (1)
peter: Henricus Van Veeckhoven (1)
meter: Maria Maes (1)
x Anna-Catharina Coffers (x<1750 te xxxxxxxxxxx)
> JOANNES
°13-12-1710 te Zuurbemde (1
)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes Pans (1
)
meter: Gertrudis Van Veeckhoven (1
)
x Anna Maria Cokelberg (x00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx) (3)
> ARNOLDUS JOANNES
°08-06-1713 te Zuurbemde (1
)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes Smets (1
)
meter: Elisabeth Lueckens (1
)
> PAULUS
°22-08-1715 te Zuurbemde (1)
+12-10-1759 te Zuurbemde  (uit boom gevallen) (1
)
peter: Paulus Van Veeckhoven (1)
meter: Anna Hendrickx (1)
x Catharina Van Autgaerden (4)
xx Maria Agnes Van Dalem (x24-05-1758 te Zuurbemde) (1
)  
> ANNA ELISABETH
°06-03-1718 te Zuurbemde (1)
+29-09-1781 te Zuurbemde (1)
peter: Mathias Vande Poel (1)
meter: Elisabeth Goffaert (1)
x Guielmus Veulemans (x27-11-1744 te Zuurbemde) (1)
xx Adrianus Nijs (05-05-1760 te Zuurbemde) (1
)
> GASPAR
°05-03-1721 te Zuurbemde (1)
+21-09-1795 te Zuurbemde (1)
peter: Gaspar Smets (1
)
meter: Anna Van Herck (1)
x Anna Maria Timmermans (1
)
> JOANNES FRANCISCUS
°02-01-1724 te Zuurbemde (1)
+02-01-1724 te Zuurbemde
peter: Joannes Veulemans
meter: Maria Bavens

nota's

(1) bron: bewerkte parochieregisters van Zuurbemde - Sint Catharina

(2) In de overlijdensakte staat enkel de naam, dus absolute zekerheid omtrent de identiteit van de Joannes Van Veeckhoven die op 26-05-1738 te Zuurbemde overlijdt, is er niet.

(3) In de doopregisters van Zuurbemde staan 14 kinderen van een Joannes Van Veeckhoven en Anna Maria Cokelbergh. Maar welke Joannes is dit? Het eerste kind wordt geboren op 29-10-1741. Dan is deze Joannes 30 jaar. Zijn neef Joannes (°08-12-1721), de zoon van Henricus, is op dat ogenblik net geen 20. Ook de namen van peters en meters van de kinderen wijzen in de richting van deze Joannes. (Arnoldus-Joannes,  Gaspar, Anna-Elisabeth, Paulus, zijn broers en zus van deze Joannes). Ik neem dus tot bewijs van het tegendeel aan dat het om deze Joannes (°13-12-1710) gaat.

(4) We hebben geen huwelijksakte teruggevonden, maar ze is als moeder vermeld in de doopakte van Maria Catharina Van Veeckhoven (°01-02-1752), dochter van Paulus en Catharina Van Autgarden (peter: Guillelmus Koffers, meter Anna Maria Fets).  Catharina Van Autgarden overlijdt 12-05-1756 te Zuurbemde. 

(5) Uit de bewerkte parochieregisters van Zuurbemde vernemen we dat Cornelius Pans in Hoeleden werd geboren. De getuigen waren Joannes Van Veeckhoven (vader van de bruid) en Martinus Rigas.

(6) bron: Volkstelling Zuurbemde 1709 microfilm 1386/7 RAL, Meierij van Halen, f. 37 tot 44, gepubliceerd door Dr Paul Kempeneers in augustus 2007.


pagina gewijzigd op
28 sept 2007

naar startpagina