Stamboom Taverniers

vierde generatie

 
naar zijn ouders Guilelmus Taverniers  x Elisabeth Smeesters naar haar ouders

Deze Guilelmus is waarschijnlijk de vierde zoon van Joannes Taverniers en Joanna Van de Putte. Ik leid dit af uit de namen van de peters en meters van zijn kinderen.

In de volkstelling die de Fransen hielden in het jaar iv (1796) staan Guilielmus (de vader uit dit gezin) en zijn dochter Joanna vermeld. Hij was "ouvrier" en de leeftijd klopt. Zij is waarschijnlijk Joanna Maria, geboren 1761. Dit betekent dat ze ten tijde van de telling ongeveer 35 is terwijl ze daarin als 32-jarige vermeld staat. Aangezien men toen bevreesd was dat de informatie door de Franse "bezetter" misbruikt kon worden, moeten we deze gegevens met de nodige omzichtigheid interpreteren. Maar misschien had ze ook andere redenen om haar leeftijd enigzins te flatteren.
We vernemen uit deze telling eveneens dat vader en dochter in 1776 naar Lovenjoel trokken, dus niet lang na de dood van Elisabeth.
Ze woonden in huis nr 53. Dat zal waarschijnlijk ook niet ver van zijn dochter Petronilla en haar man Hendrik Van Mollecot geweest zijn, want die bewoonden huis nr 46 (5)


gezinsoverzicht

Guilelmus Taverniers (1730-1801) x Elisabeth Smeesters (1727-1774)

  1. Hieronimus (1751-1753) 2 jaar en 3 maanden oud
  2. Hieronimus (1753-1755) 1 jaar en 6 maand oud
  3. Joanna Catharina (1755-0000)
  4. Petronilla (1758-0000)
  5. Maria Catharina (1759-0000)
  6. Joanna Maria (1761-1846)
  7. Guilelmus (1765-1828)
  8. Joannes (1772) 17 dagen oud

genealogische gegevens

Guilelmus Taverniers
°09-03-1730 te Pellenberg
+14-12-1801te Lovenjoel (2)
zoon van
Joannes Taverniers en Joanna Van de Putte

Elisabeth Smeesters
°12-10-1727 te Korbeek-Lo
(1)
+08-11-1774 te Korbeek-Lo (1)
dochter van Guillelmus Smeesters en Joanna Van Autgaerden
(1)

gehuwd 08-11-1749 te Korbeek-Lo (1)
getuigen:
Joannes Baptist Vander Stees (Steen?)
en Daniele Vandermasten

kinderen uit dit huwelijk geboren:

> HIERONIMUS
°01-05-1751 te Korbeek-Lo
(1)
+25-08-1753 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Hieronimus Aerts
meter: Johanna Taverniers (de moeder van de jonge vader, geboren Joanna Van de Putte?
> HIERONIMUS
°22-09-1753 te Korbeek-Lo
(1)
+27-03-1755 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Hieronimus Aerts
meter: Theresia Smeesters
> JOANNA CATHARINA
°11-06-1755 te Korbeek-Lo
(1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Petrus Taverniers (de oudste broer van de vader)
meter: Joanna Van Autgaerden
> PETRONILLA
°31-03-1758 te Korbeek-Lo
(1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes Taverniers (= Jan Gregoor, de jongste broer van de vader)
meter: Petronella Taverniers (=de zus van de vader)
x Henri Van Mollecot (x09-02-1779 te Korbeek-Lo)
(1)
> MARIA CATHARINA
°04-08-1759 te Korbeek-Lo
(1)
+21-05-1811 te Lovenjoel
(2)
peter: Joannes Timmermans
meter: Maria Timmermans
x Guilielmus Den Dooven (x 08-01-1780 te Korbeek-Lo)
(1)
> JOANNA MARIA
°27-09-1761 te Korbeek-Lo
(1)
+12-05-1846 te Lovenjoel
(2)
peter: Petrus Sevenants
meter: Joanna Maria Wauteleers (Wauteleers is de meisjesnaam van de grootmoeder van de vader)
ongehuwd
(2)
> GUILELMUS (3)
°21-09-1765 te Korbeek-Lo
(1)
+18-07-1828 te Lovenjoel
(2)
peter: Guilelmus Wauteleers
meter: Maria Anna Vervoort
x Anna Catharina Gilbert (x 23-02-1800 te Korbeek-Lo) (4)
> JOANNES
°06-01-1772 te Korbeek-Lo
(1)
+23-01-1772 te Korbeek-Lo
(1)
peter: Joannes Timmermans
meter: Maria Theresia Smeesters

nota's

(1) bron: parochieregisters Korbeek-Lo
klik hier om naar de scans van de originele akten te gaan.

(2) bron: parochieregisters Lovenjoel geraadpleegd op microfilm 616419

(3) Deze Guilelmus woont in 1803 in Lovenjoel. Op 16 brumaire van het jaar 12 (8 november 1803) gaat hij in Korbeek-Lo aangifte doen van het overlijden van zijn kozijn Jan Taverniers

(4) bron: in "Alfabetische index huwelijken 1792-1895 Korbeek-Lo", samengesteld door Daniel Notredame, uitg. VVF Leuven 05-12-1997,
staat: Guilielmus Taverniers x Anna Gilbert
op 23-2-1800 in Korbeek-Lo (b:2 f:39)

(5) bron: "Tableau des habitants de Lovenjoul, dépendence du canton de Bautersem, departement de la Dyle, pour et conforme a ce qui s'y trouve l'année cinq de la Répulique Française" Opgemaakt jaar iv (1796). Fotocopies van de originele telling in "Telling 1796 - Kanton Boutersem". Geraadpleegd in het Rijksarchief te Leuven, handbibliotheek kast 8.
Dezelfde gegevens zijn getranscribeerd te vinden in "De inwoners van Lovenjoel", te vinden in de VVF-bib in het RAL.


pagina gewijzigd op
17 okt 2011

naar startpagina