Stamboom Taverniers

vierde generatie

 
naar zijn ouders Henricus Taverniers x Theresia De Neuter naar haar ouders

 

 
Zijn handtekening in 1764 (7)  

Volgens de volkstelling van 1755 was Henricus "pachter te Sint Pieters Rode samenwonende met zijne huisvrouw en een kind van twee jaar en twee domestieken".

Begin 1764 erft hij uit de onroerende nalatenschap van zijn moeder Maria Castermans, "een bunder lants gelegen op't terwe lant onder de heerelijckheijt van Werchter". (7)

Voor zover ik kon nagaan zijn er in St.P.Rode maar twee of drie pachters. Er werd mij verteld dat dit pachthof stond langs de vroegere aardenweg die vertrekt aan het kasteel Horst en zo in oostelijke richting, binnendoor en met vele kronkels naar Houwaart leidt. Het zou daarop de laatste boerderij geweest zijn.Vermoedelijk is dat het Thunenhof.

Een andere bron nl. “Bevolking der parochie van Ste. Peeters Rode, meert 1851” en berustend in de pastorij van St.P.Rode vermeldt echter als woonplaats het huis Dorp nr. 13. Dat zou dan het huis zijn dat stond waar zich nu de nonnekensschool bevindt.

In ieder geval koopt Theresia De Neuter, wwe van Henricus Taverniers, op 28 april 1783 op een openbare verkoping "ten uytgaen der brandende keirse" het Thunenhof en land.
Voor dit Thunenhof (in de akte Theunis Hoeve genoemd) betaalt ze 13.933 guldens en 10 stuivers. Hiervoor verwerft ze:
- het pachthof zelf groot: 9 bunders, 2 dagmalen, 15 roeden,
- het perceel Molenblock te Hauwaart groot: 3 dagmalen, 51 roeden,
- een perceel te Sint Pieters Rode groot: 7 bunders, 1 dagmaal, 75 roeden
- een perceel te Sint Pieters Rode groot: 1 bunder 70 roeden
- een perceel te Sint Pieters Rode groot: 1 bunder 2 dagmalen, 96 roeden.
Daarnaast heeft ze op 16 september 1782 een perceel bos (den Engenpoel) gekocht groot: 5 bunders, 1 dagmaal, 61 roeden. Daarvoor moest ze 466 guldens en 13 stuivers neertellen.
In totaal koopt ze dus
omgerekend naar maten van vandaag ongeveer 32 ha.

Om deze aankopen te financieren, verkocht deze op dat ogenblik bijna 56-jarige vrouw een perceel land, groot 6 vierendelen (ca 0,5 ha) te Houwaart voor 600 gulden. Dat had ze samen met haar man in 1764  voor 140 gulden gekocht.
Daarnaast gaat ze een lening aan van 10.400 gulden bij een burgeres uit Leuven. Dit alles blijkt uit enkele akten uit de schepenbank, nu bewaard in het Stadsarchief te Leuven. M. Paul Peeters was zo vriendelijk ons de
transcriptie ervan ter beschikking te stellen, waarvoor onze welgemeende dank.

In de volkstelling van het jaar IV (1796) staat dit gezin als volgt vermeld:

nr voorn naam lt beroep gem jr j k
23 La veuve Taveniers 72 cultivateur SPR      
24 Louis Taveniers 27 son fils SPR      
25 Henry Taveniers 23 son fils SPR      
26 Francis Toiylot 27 domestiq SPR      
27 Jean Reiniers 22 domestiq SPR      
28 Marie Vidts 19 domestiq SPR      
29 Jean Vanderstappen 14 domestiq SPR      
30 Cath. Van Winkel 20 servante SPR      
31 Cath. De Roost 28 servante SPR      

lt = leeftijd
gem = gemeente/gehucht
jr = jaar van inwijking in de gemeente
j = aantal jaren in de gemeenste indien niet daar geboren
k = aantal kinderen jonger dan 12 jaar.

Merkwaardig is nummer 24: Louis. We vinden geen enkele Louis Tave(r)niers of Lodewijk o.i.d. in de parochieregisters van Sint Pieters Rode. Als we beide vermelde zonen twee jaar jonger maken dan ze in de volkstelling staan vermeld, hebben we exact de leeftijd van resp. Judocus en Petrus Henricus. Zou Judocus als "Louis" door het leven zijn gegaan?

Theresia leidde dus de landbouwonderneming samen met haar twee jongste zoons en nog 6 inwonende meiden en knechten. Uiteraard zal er regelmatig beroep gedaan zijn op dagloners.

Het lijkt me ook interessant te weten in welke omstandigheden deze mensen leefden. Een gunstige wind deed de 'Bijdrage tot de geschiedenis van Sint-Pieters-Rode', een onuitgegeven manuscript uit 1977 van de hand van E.H. E. Janssens, toen pastoor van Sint Pieters Rode, op mijn bureau belanden. Hoofdstuk 9 van dit manuscript beschrijft de geschiedenis van de bevolking.


gezinsoverzicht

Henricus Taverniers (1725-1772) x Theresia De Neuter(1727-1805) 78  jaar

  1. Joannes Baptist (1752-0000)
  2. Maria (1753-0000)
  3. Petrus (1755-1810)
  4. Catharina (1757-1835)
  5. Theresia (1760-1848)
  6. Elisabetha (1762-1854)
  7. Joanna Maria Catharina (1764-1847)
  8. Judocus (1767-1837)
  9. Petrus-Henricus (1771-1819)

genealogische gegevens

Henricus Taverniers
°22-06-1725 te Holsbeek
+22-08-1772 te Sint Pieters Rode
zoon van
Petrus Taverniers en Maria Castermans

Theresia De Neuter
°03-05-1727 te Sint Pieters Rode (1)
+
26-11-1805 (5 frimaire XIV) te Sint Pieters Rode (3)
dochter van Petrus De Neuter en Elisabeth Verpoorten

gehuwd 12-09-1751 te Sint Pieters Rode
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

JOANNES BAPTIST 
°21-05-1752 te Sint Pieters Rode (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx (<1756 (4))
peter: Joannes Baptist Taverniers
meter: Elisabeth Verpoorten
> MARIA 
°19-09-1753 te Sint Pieters Rode (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes De Vré
meter: Maria Costermans
x Petrus Van Nerum (x 01-02-1780 te xxxxxxxxxxxxxx)
> PETRUS 
°17-05-1755 te Sint Pieters Rode (1)
+01-07-1810 te Sint Pieters Rode (3)
peter: Petrus Heppens
meter: Maria Taverniers
x Marie-Helene Scheys (x 01-06-1782 te Leuven)
xx Petronelle Huybens (x 00-00-0000 te Linden)
> CATHARINA 
°15-04-1757 te Sint Pieters Rode (1)
+05-01-1835 te Houwaart (6)
peter: Cornelius Huijgens
meter: Catharina Taverniers
x Franciscus Geens (van Houwaart) (x 01-02-1780 te Sint Pieters Rode) (2)
> THERESIA 
°28-01-1760 te Sint Pieters Rode (1)
+07-12-1845 te Sint Pieters Rode (3)
peter: Petrus Huggens
meter: Theresia De Neuter
x Joannes Franciscus Demarsin (x 27-04-1790 te Sint Pieters Rode) (2)
> ELISABETHA 
°14-10-1762 te Sint Pieters Rode (1)
+17-12-1854 te Leuven (9)
peter: Guillelmus Thuijls
meter: Elisabetha Jansens
x
Antoine Huybens (van Linden)(x 30-06-1795 te Sint Pieters Rode?)
> JOANNA MARIA CATHARINA
°28-10-1764  Sint Pieters Rode (1)
+11-12-1847 te Aarschot (8)
peter: Joannes Taveniers
meter: Joa C. M. Van den Panhuijzen
Kloosterlinge (8)
> JUDOCUS
°13-12-1767 Sint Pieters Rode (1)
+29-03-1837 teSint Pieters Rode (3)
peter: Judocus De Mol 
meter: Catharina De Raijmaeker
x Anna-Maria Van Hoeyvelt (x 08-02-1815 te Sint Pieters Rode) (5)
> PETRUS-HENRICUS 
°28-11-1771 te Sint Pieters Rode (1)
+27-06-1819 te Sint Pieters Rode (3)
peter:
meter:
x Anna-Maria Van Orshoven (x 27-10-1801 te Kortrijk-Dutsel)

nota's

klik hier voor scans van de bronnen

(1) bron: Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Sint-Pieters-Rode: geboorten en dopen: 1574-1800
Van Joanna Maria Catharina wordt ook de overlijdensdatum (maar niet de overlijdensplaats) vermeld in transcriptie van de parochieregisters (1). In de overlijdensakten heb ik  ze echter niet gevonden.

(2) bron: Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Sint-Pieters-Rode: huwelijken: 1574-1800

(3) bron: Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Sint-Pieters-Rode: overlijdens en begrafenissen: 1801-1900

(4) Vermits dit gezin in de volkstelling van 1755 slechts één kind heeft en dit kind twee jaar is, moet Joannes Baptist op dat ogenblik al overleden zijn. Hij zou in 1755 anders al drie of vier jaar zijn geweest. Bovendien was Maria al geboren en zouden er dus twee kinderen vermeld staan in dit gezin.

(5) bron: burgerlijke huwelijksakte (akte)

(6) bron: Overlijdensakte Catharina Taverniers, BS Bouwaart 1835, akte nr 1
aangevers: Petrus Geens, haar zoon en Petrus Lemmens, "goede kennis", beiden zijn 39 jaar oud, zijn landbouwer en wonen te Houwaart.

(7) bron:  Scheiding en deling van de onroerende goederen van Maria Castermans, akte van 31-01-1764 voor Notaris Pierre De Pauw. Kavel A (RAL, Notariaat Vlaams Brabant, reg. 15.631)

(8) bron: Overlijdensakte BS Aarschot.
De originele akten werden in de Eerste Wereldoorlog vernietigd. Op basis van akten van de Registratie en de parochieregisters, werden zo veel mogelijk akten hersteld.
Hier wordt de naam van haar vader zo goed als zeker fout vermeld als "Joseph" ipv "Henri".
In de "Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Sint-Pieters-Rode: geboorten en dopen: 1574-1800" stond 1841 als overlijdensjaar vermeld (zonder bronvermelding). In de herstelde akte vd BS is het jaar 1847. Dat klopt met de opgegeven leeftijd.

(9) bron: Overlijdensakte Elisabeth Taverniers, BS Leuven, 1854, akte nr 884
getuigen: Jean Huybens, 58, "eigenaar" van beroep, haar zoon en Jean Baptiste Vanhoebroeck, 60, chirurg en verloskundige, haar buurman. Beide aangevers wonen te Leuven.

samengevatte overlijdensakte van Theresia De Neuter
décédée le 5 frimaire de l'an 14 âgée de 78 ans, née à SPR, épouse de Henry Taverniers (décédé), fille de Pierre De Neuter (+) âgé de 70 ans, domicilié à SPR et de Elisabeth Verpoorten âgée de 65 ans.

Antoine Huybens overlijdt waarschijnlijk in 1867.

Omrekening gebaseerd op volgende gegevens:
1 Bunder = ± 1Ha.33a.68ca.
1 Dagmaal =  32a.90ca.     = 100 roeden
1 Roede = 0,3290/100 = 33ca.
De roede als lengtemaat is 5,70 meter. Maar de waarde van de vierkante roede (oppervlaktemaat) varieert in Vlaanderen tussen 8,9 m² en 36m². In Tielt Brabant is een dagmaal ± 36 are. (Wat een boer met een paard op een dag kon bewerken) De lengte van de roede is daar bijna 6 meter.
Uit het boek "Van de Elle en het Pond" uitg. heemkundige kring Scilla 1990.


pagina gewijzigd op
23 nov 2011

naar startpagina