Stamboom Taverniers

vierde generatie

 
naar zijn ouders Henri Van den Paenhuysen x Catharina Taverniers naar haar ouders
naar zijn ouders Petrus Baens xx

 

 
 
Hun handtekening in 1764 (7)  

We kennen geen kinderen noch uit haar eerste huwelijk noch uit haar tweede.

Henri Van den Paenhuysen en Catherine waren de eerst gekende pachters van het "Rivierenhof" te Gelrode. In 1754 of 1755 moet hij er gestorven zijn want eind  1755 hertrouwt zij met Petrus Baens. 10 jaar later, in 1765 verlaten zij het Rivierenhof om zich te vestigen in De Ketel te Aarschot.  (5)
Dit laatste weten we via de geschriften van broeder Michaėl Van Wersbeek, capucijn te Aarschot, die naar eigen zeggen een cosijn was van Petrus Baens.

Over het Rivierenhof te Gelrode schreef  Frans Scheys een interessant artikel dat hij publiceerde in Het Oude Land van Aarschot (6). Dank zij de inwoners van Gelrode die in de late XVIIIde eeuw om een residerend pastoor verzochten, weten we nu meer over hun levensomstandigheden.

In januari 1764, erft zij uit de onroerende nalatenschap van haar moeder Maria Castermans, "seker huijs ende hoff" gelegen onder Holsbeek "aende Smisstraete", zowat drie dagmalen groot. (7)

In de volkstelling van het jaar IV (1796) staat Petrus en Catharina als volgt vermeld: (4)

nr naam lt beroep woonplaats jr j k
641 Pierre Baens 69 cultivateur Grand Place Aarschot 1763 33  
642 Caterine Taverniers 83 sa femme id 1763 33  
643 Pierre Isenborgh 21 domestique id 1795 1  
644 Jean B Wijnants 20 domestique id 1795 1  
645 Jeanne Cumps 19 servante id 1795 1  
646 Anne  M Wijnants 18 servante id 1795 1  

lt = leeftijd
jr = jaar van inwijking in de gemeente
j = aantal jaren in de gemeenste indien niet daar geboren
k = aantal kinderen jonger dan 12 jaar.

Haar leeftijd is in de telling ongetwijfeld fout, in werkelijkheid was ze 74 of 75 jaar

Hoewel Petrus Baens te Tielt (Brabant) overleden is, staat zijn overlijden ook vermeld in de parochieregisters van Aarschot. Volgens die akte was hij 80 jaar en weduwnaar van Catharina Taverniers.


gezinsoverzicht

Henri Van den Paenhuysen x Catharina Taverniers (1721-1799)

Petrus Baens (1729-1812) x Catharina Taverniers (1721-1799)


genealogische gegevens

Petrus Baens
°00-00-1729 te Tielt (2)
+
18-10-1812 te Tielt
zoon van 

Catharina Taverniers
°26-12-1721 te Holsbeek (1)
+30-07-1799 te Tielt 
dochter van
Petrus Taverniers en Maria Castermans
weduwe van Henri Van den Paenhuysen

gehuwd 13-12-1755 te Aarschot (3)
getuigen: Joannes Baens en Joannes Taverniers
geen kinderen gekend


nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) bron: parochieregisters van Holsbeek  (fotocopies in te kijken op het Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem)

(2) bron: Jean de Keyser via zijn website

(3) bron: Paul Peeters in zijn mail van 18-02-2005 en die citeert: VERPOYLT A., Huwelijken te Aarschot van 1754 tot 1771, in : Het Oude Land van Aarschot, jaargang 2 (juni 1967), nr. 2, p. 39.

(4) Volkstelling 1796 te Aarschot, ons gesignaleerd door Paul Peeters.

(5) Dat ze in "De Ketel" woonden, wordt bevestigd in het artikel van A. Coeck: "Aarschotse huisnamen tot aan het Franse tijdperk en de bewoners van die huizen", "Het Oude Land van Aarschot, XLIIste jaargang, nummer 2, Juni 2007, p. 81-82. 

(6) Het Oude Land van Aarschot, driemaandelijks tijdschrift van de Aarschotse Kring voor Heemkunde, XVIIIde jaargang, nummer 4 December 1983, p.160 e.v.
Wie meer wil weten over de geschiedenis van Gelrode kan ook terecht in: J.A. CUMPS, De parochie van Sint-Cornelius te Gelrode, in : Bijdragen tot de Geschiedenis van het Land van Aarschot, VII, 1991, een uitgave van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.

(7) bron:  Scheiding en deling van de onroerende goederen van Maria Castermans, akte van 31-01-1764 voor Notaris Pierre De Pauw. Kavel F (RAL, Notariaat Vlaams Brabant, reg. 15.631)

 


pagina gewijzigd op
23 nov 2011

naar startpagina