Stamboom Taverniers

vijfde generatie

 
naar zijn ouders Petrus-Henricus Taverniers x Anna-Maria Van Orshoven naar haar ouders

Petrus-Henricus was bij zijn overlijden in 1819 burgemeester van Sint Pieters Rode. Ze hadden  negen kinderen waarvan er drie voor hun eerste verjaardag stierven.
Anna Maria is 46 jaar weduwe geweest.  Op het ogenblik dat haar man stierf waren haar nog levende kinderen respectievelijk 17, 13, 11, 9, 7 en 4 jaar oud. Ze zal het niet gemakkelijk gehad hebben.

We maken in dit gezin ook kennis met twee kleurrijke figuren. Er is Elisabeth De Greef die drie keer trouwt. Na het overlijden van haar tweede man Pierre-Joseph Taverniers, trouwt ze met diens broer Corneille-Jean. Deze Corneille-Jean wordt dan later, 14 jaar na het overlijden van Elisabeth, vermoord door zijn huishoudster. Er komt zelfs een assisenzaak van. Lees hier wat het Aarschotse weekblad "De Arend" er in zijn nummer van 11 augustus 1878 over schreef.

Het gezin bewoonde het Thunenhof. (2) We hebben er een foto van.

   

 


gezinsoverzicht

Petrus-Henricus Taverniers (1771-1819) x Anna-Maria Van Orshoven (1780-1865)

  1. Norbert-Judocus (1802-1823) 21 jaar oud
  2. Maria (1804) 6 maand oud
  3. Pierre-Joseph (1806-1851)
  4. Pierre-Napoleon (1808-1874)
  5. Joannes Cornelius (1810-1878)
  6. Theresia (1812-1854)
  7. Maria Barbara Norberta (1815-1845)
  8. Maria-Elisabeth (1817-1818) 8 maand
  9. Petronilla Coleta (1819-1819) 6 maand

genealogische gegevens

Petrus-Henricus Taverniers
°28-11-1771 te Sint Pieters Rode (8)
+27-06-1819 teSint Pieters Rode (5)
zoon van
Henricus Taverniers en Theresia De Neuter

Anna-Maria Van Orshoven
°11-11-1780 te Kortrijk-Dutsel (7)
+10-05-1865 te Sint Pieters Rode
(5)
dochter van Petrus Josephus Van Orshoven en Clara Poits
(1)

gehuwd 27-10-1801 te (Kortrijk-Dutsel) (3)
getuigen:Mathias Raymaekers en Joannes Baptist Van Orshoven
uit dit huwelijk geboren kinderen:

> NORBERTUS-JUDOCUS
°06-08-1802 (18 thermidor X) te Sint Pieters Rode (9)
+20-07-1823 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Judocus Taverniers
meter: Clara Poodts
ongehuwd
> MARIA
°11-05-1804 (21 floréal XII) te Sint Pieters Rode (9)
+06-11-1804 (15 brumaire XIII)te Sint Pieters Rode (5)
peter: Joannes Baptista Van Orshoven
meter: Maria Taverniers
> PETRUS-JOSEPHUS
°13-06-1806 te Sint Pieters Rode (9)
+27-05-1851 te Lubbeek (5) begraven te SPR??
peter: Petrus Taverniers
meter: Barbara Maria Van Aerschot
x
Maria Elisabeth De Greef (x 25-09-1833 te Sint Pieters Rode) (4)
kinderloos
> PETRUS (NAPOLEON)
°24 -06-1808 te Sint Pieters Rode (9)
+18-11-1874 te Tielt
peter: Petrus Van Nerum
meter: Elisabetha Van Gobbelschroeij
x Maria-Catharina Goethuys (x02-11-1836 te Tielt)
> CORNELIUS JOANNES
°31-03-1810 te Sint Pieters Rode (4) (9)
+30-03-1878 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Cornelius Van Orshoven
meter: Catharina Taverniers
Maria Elisabetha De Greef (x 15-02-1854 te Sint Pieters Rode) De weduwe van zijn broer Pierre-Joseph (4)
kinderloos
> THERESIA
°22-07-1812 te Sint Pieters Rode (9)
+03-09-1854 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Joannes Franciscus Van Orshoven
meter: Theresia Taverniers
x
Joannes Emmanuel Van den Panhuysen (x 26-11-1833 te Sint Pieters Rode) (4)
> MARIA BARBARA NORBERTA 
°12-01-1815 te Sint Pieters Rode (9)
+28-03-1845 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Joannes Demarsin
meter: Maria Barbara Van Orshoven
x
Joannes-Felix Van Nerum (x 12-07-1838 te Sint Pieters Rode (4))
> MARIA ELISABETHA
°01-08-1817 te Sint Pieters Rode (9)
+16-04-1818 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Joannes Andreas Van Orshoven
meter: Elisabetha Taverniers
> PETRONILLA-COLETA 
°23-03-1819 te Sint Pieters Rode (9)
+27-11-1819 te Sint Pieters Rode (5)
peter: Petrus Van Orshoven
meter: Petronilla Huybens

nota's

Nadat Corneille weduwnaar was geworden nam hij de 33 jarige Rosalie Schrevens als huishoudster in dienst. Hij had namelijk een grote boerderij met meiden en knechten en hield ook nog herberg. Hij woonde te Rode waar nu de nonnekensschool staat.
Rosalie had van hem verkregen dat zij voor 10.000 fr.(waarde circa 1865) in zijn testament stond, natuurlijk mits enige lieve attenties van harentwege. Het was in dat huishouden alle dagen ruzie en op zekere dag waren ze zo hard aan ’t vechten dat Rosalie Corneille met een stok de schedel insloeg. Zij beweerde dat hij van de keldertrap gevallen was. Ze werd aangehouden en het assisenhof van Brabant sprak haar vrij. Wat er van de erfenis terechtkwam heb ik nog niet gevonden.
Wat we wel vonden is de overlijdensacte van Corneille, genoteerd 26-08-1971 op het gemeentehuis van Sint Pieters Rode:
Op heden 31 maart 1878 te tien uur verschenen voor ons Jan Felix Van Nerum (nvdr naar alle waarschijnlijkheid de man van Marie-Barbe en dus schoonbroer van de overledene), ambtenaar van de burgerlijke stand, Carolus Tambeur, herbergier, gebuur van de overledene en Jan Baptist Meurrens, veldwachter, goed-kenners van de overledene dewelke ons verklaard hebben dat gisteren 30 meert om 8 uur 's avonds in zijn woonhuis, gestaan in het dorp, overleden is Joannes Cornelius Taverniers, landbouwer, aldaar geboren op 31 maart 1810 zoon van Petrus Henricus Taverniers en van Anna Maria Van Orshoven, gehuyschen, beiden overleden, weduwnaar van Elisabeth De Greef.

(1) Volgens M. Peeters, archivaris op het Stadhuis te Leuven mij meedeelde was de vader van Anna-Maria Van Orshoven gedurende de Franse bezetting 'maire' van Sint Pieters Rode.
Van die 'Van Orshoven' zouden de Bloemmolens Van Orshoven te Leuven afstammen.

(2)Volgens  F. Scheys  in zijn artikel over de Thunenhoeve werd die omstreeks 1870 bewoond door een weduwe Taverniers die ook in het bezit was van 27 ha grond. Een deel van de hoeve was bewoond door Barbara Taverniers, rentenierster.
(Het Oude Land van Aarschot - XVIIe jaargang nummer 1 - Maart 1982)

Die weduwe Taverniers is, het kan bijna niet anders, Anna Maria Van Orshoven en die Barbara Taverniers is waarschijnlijk Maria Barbara Taverniers, jongste dochter van Petrus Taverniers (broer van Petrus Henricus) en van Petronilla Huybens

Volgens “Bevolking der parochie van Ste. Peeters Rode, meert 1851” berustend in de pastorij van St.P.Rode. Ook uitgegeven als "Familieboek Sint Pieters Rode" door de werkgroep Familiekunde in Oost-Brabant .

Elisabeth De Greef (°04-06-1804 te Sint Pieters Rode (4), +29-12-1864 te Leuven), dochter van Guilielmus De Greef en Maria Elisabetha Paeps (4) was achtereenvolgens gehuwd met:
- Guillaume Coeckx op 08-08-1832
- Pierre-Joseph Taverniers op 25-09-1833
- Corneille-Jean Taverniers op 15-02-1854
getuigen bij het huwelijk met Pierre Joseph: Petrus Taverniers en Guilielmus De Greef
getuigen bij het huwelijk met Corneille-Jean: Felix Van Nerum en Joannes Josephus Matthieu

Joannes Emmanuel Van den Panhuysen werd geboren 16-09-1806.(Bron?)
Getuigen bj hun huwelijk waren: Guilielmus Roelands en Petrus Taverniers. Er was verwantschap in de derde graad.
(4)

(3) bron: bewerkte parochieregisters Kortrijk Dutsel 1801-1900 huwelijken.

(4) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Huwelijken: 1801-1900.

(5) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Overlijdens: 1801-1900

(6) oorspronkelijk gaven we 04-11-1885 op als overlijdensdatum van Maria Barbara Norberta. We weten niet meer hoe we aan die datum kwamen. De bewerkte parochieregisters van Sint Pieters Rode geven 28-03-1845 op.

(7) bron: bewerkte parochieregisters Kortrijk Dutsel: geboorten: 1657-1800

(8) bron: Vertaalde en gerangschikte parochieregisters van Sint-Pieters-Rode: geboorten en dopen: 1574-1800

(9) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Geboorten en dopen: 1801-1900


pagina gewijzigd op
21 dec 2008

naar startpagina