Stamboom Taverniers

vijfde generatie

 
naar zijn ouders Guillelmus Den Dooven x M.Catharina Taverniers naar haar ouders

handtekening M. Catharina
op de huwelijksakte
handtekening Guillielmus 
op de huwelijksakte

In de volkstelling die de Fransen hielden in het jaar iv (1796) staat zij vermeld als weduwe. Guillielmus Den Dooven is dus voor 1796 gestorven. Haar broer die ook Guillielmus heet, woont bij haar en ook twee kinderen: François en Anne, respectievelijk 12 en 11 jaar oud. Zij is "ouvrière" en volgens de telling 38 jaar oud maar volgens haar doopakte 37. Haar broer is volgens de telling 36 en volgens de doopakte 31. Deze gegevens moeten echter met omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het was immers de Franse "bezetter" die de volkstelling liet uitvoeren. De mensen hebben wellicht niet altijd exacte gegevens meegedeeld. (3)

En dan is er misschien nog een kind, dit keer van een onbekend gebleven man. Er is In Lovenjoel in het jaar V van de Franse Republiek (1796) een jongen geboren die de naam Pierre Taverniers kreeg. Hij werd bakker te Leuven. Bij zijn eerste huwelijk wordt in de akte vermeld dat zijn moeder Anna Maria Taverniers was. Deze is, nog steeds volgens die huwelijksakte, overleden op 21 mei 1811. Dat is exact de sterfdatum van onze Maria Catharina Taverniers.
Heeft de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Lovenjoel in 1834 een (kleine) fout gemaakt? Maria Catharina ging, als we de volkstelling van 1796 mogen geloven, door het leven als "Marie". Heeft men er in 1834 gemakshalve Anne Marie van gemaakt? Voor deze hypothese pleit alleszins dat zijn moeder in de akte van zijn tweede huwelijk in 1857 als "Marie Taverniers" vermeld staat.
 Of heeft onze ambtenaar een zwaardere fout gemaakt? Hij vond misschien de echte Anne Marie Taverniers niet terug in de archieven van de Burgerlijke Stand en heeft haar dan maar gemakshalve met Maria Catharina geïdentificeerd die hij wel terugvond.
 Of zit het nog anders in elkaar? Wellicht zullen we het nooit weten. De originele akten van de Burgerlijke Stand van Lovenjoel zijn immers verloren gegaan. Ook de officiële copiën zijn vernietigd.
We gaan er hier maar van uit dat Maria Catharina de moeder is van Pierre Taverniers. Dat is immers de meest plausibele hypothese. Maar een tikkeltje twijfel blijft wel bestaan.

 

gezinsoverzicht

Guillelmus Den Dooven (ca1751-0000) x Maria Catharina Taverniers (1759-1811)

  1. François Den Dooven (ca 1784-0000)
  2. Anne Den Dooven (ca 1785-0000)
     
  3. Pierre Taverniers (1796-1868)

genealogische gegevens

Guillelmus Den Dooven
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx (Pellenberg?)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx (vóór 1796) (3)
zoon van 

Maria Catharina Taverniers
°04-08-1759 te Korbeek-Lo
(1)
+21-05-1811 te Lovenjoel (2)
dochter van
Guillelmus Taverniers en Elisabeth Smeesters

gehuwd 08-01-1780 te Korbeek-Lo (1)
getuigen: Guillelmus Taverniers en Guillelmus Taverniers (resp. vader en broer van de bruid) 
kinderen uit dit huwelijk geboren: 

> FRANÇOIS
°ca 1784 te Lovenjoul (3)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 
> ANNE
°ca 1785 te Lovenjoel (3)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 

en misschien ook

> PIERRE TAVERNIERS
°
5 fructidor an v (=22-08-1796) te Lovenjoel
+02-07-1868 te Leuven (6)
peter: 
meter: 
x Marie Josèphe Meurice (x 22-01-1834) (4)
xx Catherine Lauwers (xx02-07-1857) (5)

nota's

klik hier voor de akten

(1) bron: parochieregisters Korbeek-Lo

(2) bron: parochieregisters Lovenjoel geraadpleegd op microfilm nr 616419

(3) bron: "Tableau des habitants de Lovenjoul, dépendence du canton de Bautersem, departement de la Dyle, pour et conforme a ce qui s'y trouve l'année cinq de la Répulique Française" Opgemaakt jaar iv (1796). Fotocopies van de originele telling in "Telling 1796 - Kanton Boutersem". Geraadpleegd in het Rijksarchief te Leuven, handbibliotheek kast 8.
Dezelfde gegevens zijn getranscribeerd te vinden in "De inwoners van Lovenjoel", te vinden in de VVF-bib in het RAL.

(4) bron: Huwelijksakte Pierre Taverniers x Marie Josèphe Meurice, BS Leuven, 1834, akte nr 21

(5) bron: Huwelijksakte Pierre Taverniers x Catherine Lauwers, BS Leuven, 1857, akte nr 105

(6) bron: Overlijdensakte Pierre Taverniers, BS Leuven,1868, akte nr 489
aangevers: Alphonse Collaer, 32 ans, commis, domicilié à Louvain, non parent du défunt, Edouard Smeyers, 34 ans, domestique, Louvain, voisin

 


pagina gewijzigd op
22 okt 2011

naar startpagina