Stamboom Taverniers

vijfde generatie

 
naar zijn ouders Guillelmus Taverniers x Anna Catharina Gilbert naar haar ouders

Uit het testament van Anna Catharina Gilbert blijkt dat zij ten tijde van haar overlijden in Lovenjoel woonde. Zij was weduwe (haar man was landbouwer) en ze staat zelf vermeld als landbouwersse. Zij vermaakt al haar mobilaire effecten, bestialen, gewassen, gedorsen en ongedorsen, evenals het recht van huur van het land en de navetten aan haar drie bij haar inwoenende kinderen: Henricus, Elisabeth en Catharina Taverniers. Guillielmus, die blijkbaar niet meer in het ouderlijk huis woont, krijgt 200 frank. Dit ouderlijk huis lag aan de steenweg van Loven naar Tienen. (5)

 

gezinsoverzicht

Guillelmus Taverniers (1765-1828) x Anna Catharina Gilbert (1773-1847)

  1. Henricus (1798-0000)
  2. Guillielmus (1804-1884)
  3. Elisabeth (1806-0000)
  4. Theresia (1809-1824) 15 jaar 
  5. Isabella Maria (1812-0000)
  6. Anna Catharina (1812-1812) (tweelingzusje, 21 dagen oud)
  7. Catharina (0000-0000) (4)

genealogische gegevens

Guillelmus Taverniers
21-09-1765 te Korbeek-Lo (1)
+18-07-1828 te Lovenjoel
(2)
zoon van Guillielmus Taverniers en Elisabeth Smeesters

Anna Catharina Gilbert
04-08-1759 te Korbeek-Lo
(1)
+17-06-1847 te Lovenjoel (2)
dochter van Henricus Gilbert en Catharina Rubens

gehuwd 23-02-1800 te Korbeek-Lo (1)
getuigen:  J.B. Brems en Jacob Buelens
kinderen uit dit huwelijk geboren: 

> HENRICUS
30-10-1798 te Lovenjoel  (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Henricus Mollecotte
meter: Catharina Gilbert
x Anna Catharina Moels
> GUILIELMUS
02-02-1804 te Lovenjoel (2)
+06-07-1884 te Borgerhout (6)
peter: Guilielmus Vuelens
meter: Petronilla Gilbert
x Joanna Maria Deneek (x02-06-1831 te Lovenjoel)
> MARIA ELISABETH
12-01-1806 te Lovenjoel (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Franciscus Den Dooven
meter: Maria Elisabeth Gilbert
> THERESIA
14-01-1809 te Lovenjoel (2)
+05-05-1824 te Lovenjoel (2)
peter: Petrus De Molder
meter: Theresia Van Mollecot
> ISABELLA MARIA
19-10-1812 te Lovenjoel (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Paulus Van Mollecot
meter: Isabella Laermans
> ANNA CATHARINA (3)
19-10-1812 te Lovenjoel (2)
+29-10-1812 te Lovenjoel (2)
peter: Antonius Meulemans
meter: Anna Catharina Den Dooven
> ANNA CATHARINA
00-00-1813 te xxxxxxxxxxxxx (4)
+09-04-1875 te Lovenjoel (4)
peter: 
meter: 

nota's

klik hier voor de akten

(1) bron: parochieregisters Korbeek-Lo

(2) bron: parochieregisters Lovenjoel geraadpleegd op microfilm nr 616419

(3) Deze Anna Catharina staat in de burgerlijke stand vermeld als dochter van ? (vraagteken in de tekst) en Elisabette Devroey. Dit is zonder twijfel een vergissing gemaakt door de ambtenaar die in 1920 de in 1914 vernietigde akten moest herstellen aan de hand van het kerkregister. Daar (in het kerkregister) vinden we immers dat Anna Catharina een tweelingzus is van Isabella Maria en dat zij de nooddoop ontving van Elisabetha Devroey.  De ouders van het meisje zijn dus wel degelijk Guillielmus Taverniers en Anna Catharina Gilbert. Elisabeth Devroey is waarschijnlijk de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was.

(4) Haar overlijdensakte BS Lovenjoel overlijdens 1875/6
Zij is 62 jaar bij overlijden en dus geboren in of omstreeks 1813

(5) Testament van Anna Catharina Gilbert, verzameling Ivo en Isabelle Taverniers-Plomteux, me meegedeeld via mail (dec 2003)

(6) bron: OaBS Borgerhout 1884/438 geraadpleegd via RA, project Demogen Visu


pagina gewijzigd op
31 dec 2016

naar startpagina