Stamboom Taverniers

zesde generatie

 
naar zijn ouders  

Petrus-Napoleon Taverniers

x

Maria-Catharina Goethuys

naar haar ouders

Kort na hun huwelijk (25-05-1837) namen ze de roerende goederen van het pachthof over van haar ouders voor de totale som van "twelf duizend frank" waarvan 2721 frank en 8 centimes!!! als dote (bruidschat), 2300 frank contant en de rest later terug te betalen zonder intrest. Klik hier voor de tekst van de hele akte.

Hij heeft zich vrij snel in de (dorps)politiek gegooid.
In die tijd waren er in het jonge België twee politieke partijen; de Conservatieve Partij (die later de Katholieke Partij werd) en de Vooruitstrevenden (de latere Liberalen). Petrus moet sterk doordrongen zijn geweest (zo vertelt toch Emile Vandewoude die Kanunnik Richard Taverniers als bron opgeeft) van de ideeën van de Franse Revolutie (1789) en behoorde als dusdanig tot de Vooruitstrevenden.
Bij de verkiezingen van 29 oktober 1839 werd hij reeds verkozen. Toen de gemeenteraad geïnstalleerd werd op 13 januari 1840 werd hij al direct schepene. We weten vooralsnog niet welke zijn specifieke bevoegdheden waren. Na 15 jaar, om precies te zijn: op 20 december 1854 bracht hij het tot burgemeester. Hij bleef het tot aan zijn dood 20 jaar later.
Onder zijn burgemeesterschap kreeg Tielt een nieuw gemeentehuis dat echter in 1944 afbrandde.
Volgens Emiel Vandewoude die zijn moeder, Petrus'  kleindochter Anna Taverniers als bron vermeldt, was hij een autoritair persoon maar zeer sociaal bewogen. (1)

Y.D.S., een van zijn achterkleindochters, bezorgde ons o.a. 2 foto's van dezelfde persoon uit één fotosessie. Deze foto's komen voort uit de verzameling van Felix Taverniers en kwamen in haar bezit bij de verdeling van de inboedel van het pachthof in Zuurbemde ca 1963. Mevrouw Y.D.S. kon niet zeggen wie de afgebeelde persoon was.
Twee foto's van dezelfde persoon bezitten was niet gebruikelijk in die tijd. Het moet dus een belangrijk persoon zijn geweest voor Felix Taverniers. Het is niet zijn schoonvader Guilelmus Vranckx. Wellicht is het dus zijn vader Petrus Napoleon.
Vergelijken we de trekken van de persoon op de foto's met die van Felix Taverniers, dan zien we duidelijke overeenkomende kenmerken.
We nemen daarom aan, tot bewijs van het tegendeel, de de persoon op de foto's Petrus Napoleon Taverniers is.

Joannes Taverniers bleef ongehuwd en was minstens een tijdlang gemeentesecretaris. 

Petrus-
Napoleon
M. Catharina
Goethuys
Het pachthof
Joannes Emiliana M.-Theresia

Zijn handtekening bij de overname van het pachthof:

gezinsoverzicht

Pierre-Napoleon Taverniers (1808-1874) x Maria-Catharina Goethuys (1806-1882)

  1. Joannes (1838-1889)
  2. Emiliana (1842-1904)
  3. Felix (1845-1927)
  4. Louis (1845-1905)
  5. Theresia (1848-1925)

genealogische gegevens

Pierre-Napoleon Taverniers
°26-06-1808 te Sint Pieters Rode (of 24-06-1808)
+18-11-1874 te Tielt (akte)
zoon van
Pierre-Henri Taverniers en Anna-Maria Van Orshoven

Maria-Catharina Goethuys
°07-07-1806 te Tielt
+31-08-1882 te Tielt (akte)
dochter van Peter Francis Goethuys en Maria Elisabeth Baens

gehuwd 02-11-1836 te Tielt (akte)
getuigen:
uit dit huwelijk geboren kinderen:

> JOANNES
°09-10-1838 te O.L.V. Tielt
+19-02-1889 te te Diest (bron: doodsprentje)
peter:
meter:
ongehuwd
> EMILIANA
°02-09-1842 te
O.L.V. Tielt (3)
+04-07-1904 te
O.L.V. Tielt (3)
peter:
meter:
x Louis Willems (x 29-10-1862 te Tielt) (2)
> LUDOVICUS
°26-11-1845 te O.L.V.-Tielt (akte)
+04-03-1905 te O.L.V.-Tielt
peter:
meter:
x Josephina Vranckx (x 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx (Oplinter?)
> FELIX
°26-11-1845 te Tielt (akte)
+20-10-1927 te Zuurbemde
peter:
meter:
x Octavie Vranckx (x 24-05-1879 te Zuurbemde)
> THERESIA
°21-09-1848 te Tielt
+27-08-1925 te Erps-Kwerps
peter:
meter:
kloosterlinge (Zr Maria Brigitta)

nota's

handtekening van Peter Francis Goethuys bij de overname van het pachthof 


(1) bron: "Histoire d'une famille - De geschiedenis van een familie" (Vandewoude - Taverniers) door Emiel Vandewoude (1993-1995) Deze Emiel Vandewoude is doctor in de Wijsbegeerte en Letteren - geschiedenis, Kan. Richard Taverniers was eveneens doctor in de Wijsbegeerte en Letteren. Hun getuigenis heeft dus een zekere authoriteit. 

(2) bron huwelijksakte Ludovicus Willems x Emiliana Taverniers, BS Tielt (Brabant), A° 1862, akte nr 11

(3) bron doodsprentje Emiliana Taverniers


pagina gewijzigd op
08 jun 2011

naar startpagina