Stamboom Taverniers

zesde generatie

 
naar zijn ouders  

Jan Emmanuel
Vandenpanhuyzen

x

Theresia
Taverniers 

naar haar ouders

Zij waren landbouwers te Sint-Pieters-Rode. Vanaf de geboorteakte van Felix wordt ook melding gemaakt van het adres. Dat is respectievelijk "in de Kasteelstraat", "op de Loozenhoek", "omtrent het kasteel van Horst" en "aan het kasteel van Horst". We mogen, denk ik, aannemen dat het steeds om dezelfde woning gaat.
Pastoor Willekens noteerde in 1851huis per huis wie er in zijn parochie woonde. Hij nummerde de woningen vanaf de pastorij. Hij beschrijft dit gezin in huis nr 73 "Horst". (13) Georges Vandenbosch gaf in 1997 dit werkje van pastoor Willekens uit in bewerkte en uitgebreide vorm. Hij situeert daarin o.a. een aantal woningen die pastoor Willekens vermeldt op de kadasterkaart van Popp uit dezelfde periode (midden XIX-de eeuw). Jammer genoeg duidt Vandenbosch huis nr 73 niet aan op de kaart.(14) Op basis van alle bovenstaande gegevens lijkt het ons waarschijnlijk dat dit gezin woonde aan de huidige Horststraat nr. 30?, dus tussen de Peersestraat en de Loozenhoek aan de zijde van het kasteel.

We kennen 7 zonen en één dochter. De vier waarvan we meer dan alleen de naam kennen, zijn allen met een landbouwster getrouwd.
Pastoor Willekens vermeldt ook nog drie doodgeboren kinderen tussen 1852 en 1854. (13)

gezinsoverzicht

Jan Emmanuel Vandenpanhuyzen (1806-1868) x Theresia Taverniers (1812-1854)

  1. Petrus (1834-0000)
  2. Guilielmus (1836-0000)
  3. Josephus (1837-0000)
  4. Carolus (1839-0000)
  5. Felix (1842-0000)
  6. Ludovicus (1844-0000)
  7. Anna Paulina (1846-0000)
  8. Germanus (1849-0000)

genealogische gegevens

Jan Emmanuel Vandenpanhuyzen
°16-09-1806 te Sint-Pieters-Rode
+14-01-1868 te Sint-Pieters-Rode (1)
zoon van Carolus Vandenpanhuyzen en M. Elisabetha Lontie (1)

Theresia Taverniers
°22-07-1812 te Sint Pieters Rode (2)
+03-09-1854 te Sint Pieters Rode (3)(1)
dochter van: Petrus-Henricus Taverniers en Anna-Maria Van Orshoven

26-11-1833 te Sint Pieters Rode (4)
getuigen: Guilielmus Roelands en Petrus Taverniers. Er was verwantschap in de derde graad. (4)

uit dit huwelijk geboren kinderen:

> PETRUS
°13-07-1834 te Sint-Pieters-Rode (12)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> GUILLIELMUS
°14-02-1836 te Sint-Pieters-Rode (12) (7)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x  Anna Maria Seraphina Roelandts (x 05-01-1865 te Kortrijk-Dutsel) (7) (11)
> JOSEPHUS
°13-10-1837 te Sint-Pieters-Rode (12)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
> CAROLUS
°14-12-1839 te Sint-Pieters-Rode (12) (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x  Maria Amelia De Ruyter (x 22-06-1870 te Nieuwrode)  (1) (8)
> FELIX
°13-03-1842 te Sint-Pieters-Rode (12)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x
> LUDOVICUS
°14-05-1844 te Sint-Pieters-Rode (12)(5)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Maria Elisabeth Van Geertruyden (x 19-04-1871 te Kortrijk-Dutsel.)
(5) (9)
> ANNA PAULINA
°30-11-1846 te Sint-Pieters-Rode (12)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x
> GERMANUS
°26-06-1849 te Sint-Pieters-Rode (12)(6)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Joanna Maria Cecilia De Ruyter (x 27-04-1876 te Nieuwrode) (6) (10)

nota's

(1) bron: huwelijksakte Carolus Vandenpanhuyzen x Maria Amelia De Ruyter; BS Nieuwrode 1870 akte nr 8

(2) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Geboorten en dopen: 1801-1900

(3) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Overlijdens: 1801-1900

(4) bron: bewerkte parochieregisters Sint Pieters Rode: Huwelijken: 1801-1900.

(5) bron: huwelijksakte Ludovicus Vandenpanhuyzen x Maria Elisabeth Van Geertruyden, BS Kortrijk-Dutsel, 1871 akte nr 3

(6) bron: huwelijksakte Germanus Van den Panhuyzen x Joanna Maria Cecilia De Ruyter, BS Nieuwrode 1876, akte nr 2

(7)bron: huwelijksakte Guillielmus Vandenpanhuyzen x A.M.Seraphina Roelandts, BS Kortrijk-Dutsel 1865, akte nr 1

(11) Anna Maria Seraphina Roelandts was bij haar huwelijk 27 jaar en is dus geboren rond 1838 te Kortrijk-Dutsel als dochter van Guilielmus Roelandts en Joanna Carolina Charlotta Vandenpanhuyzen, landbouwers te Kortrijk-Dutsel. Zij was, minstens ten tijde van haar huwelijk, eveneens landbouwster.
Getuigen bij het huwelijk waren: Guilielmus Obbergen, 32 jaar, schoonbroer van de bruid, Felix en Eduardus Roelandts, respectievelijk  30 en 22 jaar, broers van de bruid en  Felix Vandenpanhuyzen, 23 jaar, broer van de bruidegom. Alle getuigen zijn landbouwer. Allen wonen ook te Kortrijk-Dutsel behalve de laatste waarbij de woonplaats niet vermeld is. (7)

(12) bron: geboorteakten, BS St.-Pieters-Rode, respectievelijk:
-  1834, akte nr 19,
-  1836, akte nr 5,
-  1837, akte nr 18,
-  1839, akte nr 26,
-  1842, akte nr 9,
-  1844, akte nr 8,
-  1846, akte nr 20
-  1849, akte nr 15.

(13) "Bevolking der parochie van Ste Peeters rhode meert 1851" omstreeks 1970 op de pastorij van St-Pieters-Rode gezien en deels gefotocopieerd door André Taverniers.

(14) Familieboek van Sint-Pieters-Rhode, bewerkt en uitgegeven door G. Vandenbosch, Sint-Pieters-Rhode, september 1997. 2 delen.


pagina gewijzigd op
1 juli 2011

naar startpagina