Stamboom Taverniers

zesde generatie

 
naar zijn ouders  

Pierre Taverniers

x

Marie Josephe Meurice

naar haar ouders
    xx

Catherine Lauwers

 

Hij was bakker te Leuven, in de Raafstraat. Op 25 mei 1840, verkrijgt hij bij Koninklijk Besluit een brevet van 10 jaar voor een nieuw soort "Pain à la Grecque".(6)
Hij kon niet schrijven.

Ten tijde van de geboorte van Athalie, woonden ze Tiensestraat nr 108, bij de geboorte van Julie was het al Raafstraat 65 en daarna Raafstraat 63. Catherine woonde ten tijde van haar overlijden Naamsestraat nr 77. Pierre woonde ten tijde van zijn overlijden in de "rue des Orphelins 12, nu Vital Decosterstraat. Ze woonden dus steeds in het centrum van Leuven.

Zijn afkomst staat niet 100% vast. In de akten van de burgerlijke stand staat als sterfdatum van zijn moeder steeds 21 mei 1811. Er staat ook steeds dat hij geboren is in Lovenjoel. Op die datum is in Lovenjoel Maria Catharina Taverniers overleden. Dit lijkt duidelijk.
Zijn moeder wordt echter in die akten van de BS steeds aangeduid met "Marie Taverniers" en één keer met "Anne Marie Taverniers". Dat laatste is vreemd.  Als we daarbij in overweging nemen dat de BS ten tijde van zijn geboorte soms erg slordig werd bijgehouden, dan is een tikkeltje twijfel op zijn plaats. Voorlopig, en tot bewijs van het tegendeel, nemen we echter aan dat hij een "natuurlijk kind" is van
Maria Catharina Taverniers. (1) (3) (5)

Zijn tweede huwelijk was waarschijnlijk niet erg gelukkig. Nauwelijks 1 jaar na de bruiloft laat hij immers in het "Journal des Petites Affiches" te Leuven het volgende publiceren: Den ondergeteekenden Petrus TAVERNIERS, bakker in de Raeven-straet, heeft de eer aentekondigen dat hy geene schulden zal erkennen die zyne vrouw Catharina Lauwers zou maeken of gemaekt hebben. P. TAVERNIERS (7)

gezinsoverzicht

Pierre Taverniers (1796-1868) x   Marie Josephe Meurisse ( 1799-1855)
  xx Catherine Lauwers (1818-1862)
  1. Athalie Catherine Françoise (1834-1837) 2 jaar oud
  2. Julie Marie Josephe (1837-0000)
  3. André (1839-1839) 8 dagen oud
  4. Anne Marie Thérèse (1846-0000)

genealogische gegevens

Pierre Taverniers
°5 fructidor an v (=22-08-1796) te Lovenjoul (1) (3) (5)
+02-07-1868 te Leuven (5)
waarschijnlijk zoon van Maria Catharina Taverniers

Marie Josephe Meurice
°8 ventôse an vii (=26-02-1799) te Roux-Miroir (1)
+22-01-1855 te Leuven (2)
dochter van: Jean-Joseph Meurice en Marie-Josèphe Hacart (1)

gehuwd (burgerlijk) 22-01-1834 te Leuven (1)
getuigen: Philippe De Molder, farinier, 45 ans, domicilié à Louvain, Henri Chaltin, cabaretier, 38 ans, Louvain, Joseph-Antoine Segers, boulanger, 33 ans, Louvain, François Joseph Podor, étudiant, 22 ans, Jodoigne

uit dit huwelijk geboren kinderen:

> ATHALIE CATHERINE FRANÇOISE
°19-10-1834 te Leuven (8)
+29-01-1837 te Leuven (13)
> JULIE MARIE JOSEPHE
°04-06-1837 te Leuven (9)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
> ANDRÉ
°29-05-1839 te Leuven (10)
+07-06-1839 te Leuven (12)
> ANNE MARIE THÉRÈSE
°05-08-1846 te Leuven (11)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
x Charles Louis Pieters (x 06-07-1863 te Brussel) (14)

Tweede huwelijk met:

Catherine Lauwers
°07-10-1818 te Baal (3)
+21-07-1862 te Leuven (4)
dochter van: Guillaume Lauwers en Anne Elisabeth Van Espen (3)

gehuwd (burgerlijk) 02-07-1857 te Leuven (3)
getuigen: Louis Joseph Dehaene, boutiquier, 49 ans, non parent des époux, Louvain, Joseph Trumont, sapeur pompier, 55, non parent, Louvain, Jean Baptiste Lauwers, ouvrier peintre en bâtiments, 36, domicilié à Bruxelles, frère de l’épouse, Edouard Lanckneus, concierge de l’hôtel de ville, 47 ans, non parent des époux, domicilié à Louvain.

uit dit huwelijk geboren kinderen:
geen gekend


nota's

(1) bron: Huwelijksakte Pierre Taverniers x Marie Josèphe Meurice, BS Leuven, 1834, akte nr 21

(2) bron: Overlijdensakte Marie Josèphe Meurice, BS Leuven, 1855, akte nr 62.
aangevers: Pierre Taverniers, 57 ans, boulanger, domicilié à Louvain, époux de la défunte, Jacques Peeters, 55 ans, farinier, voisin.

(3) bron: Huwelijksakte Pierre Taverniers x Catherine Lauwers, BS Leuven, 1857, akte nr 105

(4) bron: Overlijdensakte Catherine Lauwers, BS Leuven, 1862, akte nr 426
aangevers: Alphonse Collaer, 26 ans, commis à l’hôpital civil, domicilié à Louvain, non parent de la défunte, Roch Ketelaers, 62 ans, domestique au dit hôpital, Louvain, voisin de la défunte.

(5) bron: Overlijdensakte Pierre Taverniers, BS Leuven,1868, akte nr 489
aangevers: Alphonse Collaer, 32 ans, commis, domicilié à Louvain, non parent du défunt, Edouard Smeyers, 34 ans, domestique, Louvain, voisin

(6) bron: Journal des Petites Affiches, 14-06-1840, p.2 nr 522 Brevet d'Invention
"Par arrêté royal du 25 Mai 1840, un BREVET D’INVENTION de dix années est accordé au sieur Pierre TAVERNIERS, boulanger, domicilié à Louvain, rue des Corbeaux, n° 63, pour la Fabrication d’une nouvelle espèce de Pain à la Grec."

(7)bron: Journal des Petites Affiches, 11-07-1858 p. 358, nr 939
met dank aan Godelieve Vanzavelberg.

(8) bron: geboorteakte Athalie Taverniers, BS Leuven, 1834, akte nr 721
getuigen: Pierre Van Tongeren, 40 ans, cabaretier, domicilié à Louvain, Henri Chaltin, 39 ans, cabaretier, domicilié à Louvain

(9) bron: geboorteakte Julie Taverniers, BS Leuven, 1837, akte nr 436
getuigen: François Leribaux, 35 ans, ouvrier cordonnier, domicilié à Louvain, François Steyls, 32 ans, barbier, Louvain.

(10) bron: geboorteakte André Taverniers, BS Leuven, 1839, akte nr 406
getuigen: Mathieu Merckx, 46 ans, cordonnier, domicilié à Louvain, Paul Van Parijs, 42 ans, cultivateur, Louvain.

(11) bron: geboorteakte A.M.Thérèse Taverniers, BS Leuven, 1846, akte nr 617
getuigen: Mathieu Merckx, 46 ans, cordonnier, domicilié à Louvain, Paul Van Parijs, 42 ans, cultivateur, Louvain.
(Het valt op dat de eerste getuige tussen 1839 en 1846, de geboortejaren van respectievelijk André en A.M. Thérèse, helemaal niet ouder geworden is en de tweede slechts één jaar ;-)

(12) bron: overlijdensakte André Taverniers, BS, Leuven, 1839, akte nr 475
aangevers: Pierre Taverniers, 41 ans, boulanger en  Paul Van Parijs, 42 ans, cultivateur. Beiden wonen te Leuven. De eerste is de vader, de tweede gebuur van de overledene.

(13) bron: overlijdensakte Athalie Taverniers, BS, Leuven, 1837, akte nr 81
aangevers: Pierre Taverniers, 39 ans, boulanger en  Henri Joseph Oudart, 32 ans, ouvrier-menuisier. Beiden wonen te Leuven. De eerste is de vader, de tweede gebuur van de overledene.

(14) bron: Huwelijksakte Charles Louis Pieters x Anne Marie Thérèse Taverniers, BS Brussel 1863 nr 874
getuigen: Egide Vangestel, 42j, "Chaudronnier", Pierre Pieters, broer vd bruidegom, 29j, "pompier", Charles Vandevyver, 30j, "garçon de magasin", Charles Vanpoyer, 32 j, "ajusteur", Allen wonen te Brussel.

 


pagina gewijzigd op
02 nov 2015

naar startpagina