Stamboom Taverniers

zesde generatie

 
naar zijn ouders  

Henricus Taverniers

x

Anna Catharina Moels

naar haar ouders

Zij woonden te Lovenjoel in de boerderij van zijn ouders gelegen aan de steenweg van Leuven naar Tienen. (2)

Toen de Duitsers in augustus 1914 o.a. het gemeentehuis van Lovenjoel en het Justitiepaleis van Leuven in brand staken, verdwenen de originelen en de copieėn van de Burgerlijke Stand van Lovenjoel bijna volledig. Na de oorlog werden de akten zo goed als mogelijk hersteld met gegevens uit trouwboekjes, het kerkregister, de registratie e.d. maar veel informatie ontbreekt. Zo zijn er bijvoorbeeld helemaal geen overlijdensakten tussen 1851 en 1860 en slechts 4 tussen 1861 en 1870.
Betrouwbare en controleerbare genealogische informatie is dus zeldzaam. Gelukkig hebben we nog andere bronnen gevonden.

Zo vermeldt Eduard Vanderloock in "Oude families van Kessel-lo II" dat Henricus, zoon van Guillielmus Taverniers en Anna Catharina Gilbert gehuwd was met de 30 jaar jongere Anna Catharina Noels (met N) (1)
Isabelle Plomteux (echtgenote van Ivo Taverniers uit Bierbeek) wist me dan weer te vertellen van een Catharina Muls die getrouwd was met Henricus, zoon van Anna Catharina Gilbert. (2)
En in de (op basis van een "staat van het registratiebestuur" zo goed mogelijk herstelde) overlijdensakte van Anna Catharina Moels (met M) staat dat ze weduwe was van Hendrik Taverniers.
Hoewel ik dus geen huwelijksakte heb kunnen vinden, lijkt dit me voldoende bewijs.

Het geboortejaar 1798 van Henricus kan betwist worden. Ik heb zelf destijds op basis van de plaats van de doopakte in de parochieregisters dat jaar genoteerd. (4) De akte zelf geeft geen jaartal. Ook de herstelde geboorteakte BS vermeldt 1798, maar die is gebaseerd op de akte in de parochieregisters. (3) Eduard Vanderloock daarentegen geeft 1801. (1)
Over dag en maand bestaat geen onduidelijkheid.
Vermits de officiėle akten 1798 vermelden hou ik me daar tot bewijs van het tegendeel aan ook al lijkt 1801 me plausibel. Zijn ouders huwen immers pas 23-02-1800 te Korbeek-Lo en vooral de volgende geboorte in het gezin is pas in 1804. Zes jaar tussen eerste en tweede kind is lang in een jong gezin in die tijd.

Eduard Vanderloock geeft geen overlijdensdatum voor Henricus, wel het jaar 1866 te Lovenjoel (1). Ik kan niet achterhalen waar hij zich op baseert, maar 1866 is best mogelijk want in 1869 laat Elisabeth Taverniers die ongehuwd overlijdt al haar bezittingen na aan haar schoonzus Catharina Muls die op dat moment al weduwe met twee minderjarige kinderen is van haar (=Elisabeths) broer Henricus. (2)

Hun oudste dochter, Justina, werd onderwijzeres.
De tweede, Paulina, bleef evenzeer ongehuwd maar kreeg twee kinderen. (1)

gezinsoverzicht

Henricus Taverniers (1798-1866) x   Anna Catharina Moels ( 1831-1871)
  1. Maria Justina (1854-1919)
  2. Maria Paulina (1857-1920)

genealogische gegevens

Henricus Taverniers
°30-10-1798 te Lovenjoel
+00-00-0000 te xxxxxxxx (Lovenjoel?)
zoon van Guillielmus Taverniers en Anna Catharina Gilbert

Anna Catharina Moels
°25-04-1831 te Lovenjoel (5)
+09-06-1877 te Lovenjoel (6)

dochter van Petrus Moels en Joanna Minnen (5) of Swinnen (6)

uit dit huwelijk geboren kinderen:

> MARIA JUSTINA
°17-05-1854 te Lovenjoel (7)
+16-02-1919 te Lovenjoel (1)
ongehuwd
> MARIA PAULINA
°12-03-1857 te Lovenjoel (8)
+01-05-1920 te Leuven (1)
ongehuwd

 


nota's

(1) Oude Families van Kessel-Lo II, Eduard Vanderloock, p 157 gevonden in de bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen te Leuven(FA 65/2)

(2) e-mail van 11-12-2003 van Isabelle Plomteux.

(3) BS Lovenjoel Geboorten 1798/3

(4) bron: parochieregisters Lovenjoel geraadpleegd op microfilm nr 616419

(5) bron: haar geboorteakte BS Lovenjoel geboorten 1831/9

(6) bron: haar overlijdensakte BS Lovenjoel overlijdens 1877/10

(7) bron: haar geboorteakte BS Lovenjoel geboorten 1854/4

(8) bron: haar geboorteakte BS Lovenjoel geboorten 1857/1

 


pagina gewijzigd op
27 dec 2016

naar startpagina