Stamboom Taverniers

zevende generatie

 
naar zijn ouders Louis Taverniers x Jozephina Vranckx naar haar ouders
 

Omstreeks 1890 bouwden zij  in de Keulestraat een totaal nieuw gebouwencomplex. Geschikt rond een binnenkoer vond men er een ruime woning, een hoeve, een brouwerij en een mouterij, alles gebouwd volgens plans van August Vranckx, broer van Josephine. Achter het huis waren er nog twee boomgaarden, een moestuin en een siertuin. Het geheel besloeg ongeveer 4 ha. Verder bezaten ze gronden te Tielt, Winge, Rillaar, Messelbroek, Testelt, St. Pieters-Rode , Oplinter en Neerlinter. (1)

Ze brouwden een zoet, bruin bier en een bitter blond bier. Die werden, naar hun dochter Anna vertelde, verkocht tot in Diest en Aarschot. (1)

Louis was, nog steeds volgens zijn dochter Anna, een rustig man, zachtaardig, maar energiek en streng als het moest. Hij was gemeenteraadslid voor de Liberale partij, wat hem, naar verluidt, niet in dank werd afgenomen door de plaatselijke clerus. (1)

Er bestaat van hem, naar verluidt, een portret geschilderd door de Tieltse portretschilder CH. Bosmans. (1)  Indien u weet waar dit portret zich bevindt, wil dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen. We zouden het graag vergelijken met dat van zijn tweelingsbroer Felix Taverniers.

 

Louis Jozephina Maria monument gesneuvelden 

gezinsoverzicht

Louis Taverniers (1845-1905) x Josefina Vranckx (1851-1932)

  1. Maria (1890-1913) 23 jaar
  2. Anna (1892-1976)
  3. Jozef (1893-1916)
  4. Richard (1895-1968)
  5. Pelagie (1897-1915) 18 jaar

genealogische gegevens

Louis Taverniers (Ludovicus)
°26-11-1845 te O.L.V.-Tielt
+04-03-1905 te O.L.V.-Tielt
zoon van
Pierre-Napoleon Taverniers en Maria Catharina Goethuys

Josefina Philomena Vranckx
°18-03-1851 te Oplinter
+01-06-1932 te Leuven
woonde bij haar overlijden te O.L.V.-Tielt-Keulenstraat (bron: doodsbrief)
dochter van Joannes Ludovicus Vranckx en Regina Juliana Vicca (2)

gehuwd 29-11-1888 te Oplinter 
getuigen: Joseph en Auguste Vranckx (broers van de bruid) Felix Taverniers en Ludovicus Willems (resp. broer en schoonbroer van de bruidegom) (2)
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> MARIA (Maria Regina Felicitas)
°13-04-1890 te O.L.V.-Tielt
+27-01-1913 te O.L.V.-Tielt
ongehuwd
> ANNA
°12-03-1892 te O.L.V.-Tielt
+17-04-1976 te Lubbeek
x Omer Van de Woude (x 00-00-0000 te xxxxxxxxxxx)
> JOZEF (Petrus Augustinus Jozef)
°26-07-1893 te O.L.V.-Tielt
+14-08-1916 te O.L.V.-Tielt
ongehuwd
klik hier voor zijn
doodsprentje (zonder foto)
> RICHARD
°14-04-1895 te O.L.V.-Tielt
+31-03-1968 te Melle
x Victorine De Clercq (x 05-02-1936 te Gent)
> PELAGIE (Pelagia Coleta)
°06-12-1897 te O.L.V.-Tielt
+22-04-1915 te O.L.V.-Tielt
ongehuwd

nota's

(1) bron: Histoire d'une famille - Geschiedenis van een familie (Vandewoude-Taverniers) door Emiel Vandewoude (1993-1995)

Jozef was student geneeskunde te Leuven. Hij werd in augustus 1914 als burgerlijk gijzelaar opgepakt door de Duitse troepen en gevangen gezet in het kamp te Erfurt. Hij werd er ziek (TBC) vrijgelaten en overleed te Tielt. (meegedeeld door Emiel Vandewoude op 21-02-2001.) Hij staat vermeld bij de burgerslachtoffers op het monument der gesneuvelden in Tielt.

Overlijdensacte Pelagie
Akte van overlijden Nr12
Ten jare duizend negenhonderd vijftien, den drijentwintigsten April om twee ure namiddag, zijn voor Ons Petrus Truyens, Schepen afgevaardigde Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Thielt, Arrondissement Leuven, Provincie Brabant verschenen Verdeyen Fredericus Theophilus, oud een en twintig jaren, beroep landbouwer, wonende alhier, gebuur van de overledene en Smets Guiliėlmus Franciscus oud drij en twintig jaren, beroep landbouwer, wonende alhier, gebuur van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat gisteren twee en twintigsten April, om een uur des nachts, in hare woon staande in de Ceulestraat overleden is Taverniers Pelagia Coleta zonder beroep hier wonende en tevens geboren den zesden December achttien honderd zeven en negentig, dochter van Ludovicus, overleden en van dezes echtgenoote Maria Jesephina Philomena Vranckx, brouwster hier woonachtig.
Na voorlezing dezer akte, opgesteld in dubbel, ontvangen te hebben, hebben beide comparanten met ons geteekend.
Th Verdeyen G Smets P Truyens

Overlijdensacte Maria
Akte van overlijden Nr3
Ten jare duizend negenhonderd dertien, den zeven en twintig January om tien ure voormiddag, zijn voor Ons Petrus Truyens, Schepen afgevaardigden Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Thielt, Arrondissement Leuven, Provincie Brabant verschenen Francis Broos, oud zeven vijftig jaren, beroep landbouwer, wonende alhier, kennis van de overledene en Joannes Shroeven oud vijf en zestig jaren, beroep landbouwer, wonende alhier, gebuur van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op heden om drij ure 's morgens in hare woon wijk Ceulestraat overleden is Maria Regina Felicitas Taverniers zonder beroep hier woonachtig en tevens geboren den dertien (kan ook 16 zijn pt) April achttien honderd negentig ongehuwde dochter van wijlen Ludovicus en van dezer echtgenote Maria Josephina Philomena Vranckx brouwster hier wonende.
Na voorlezing dezer akte, opgesteld in dubbel, ontvangen te hebben, hebben beide comparanten met ons geteekend.
F Broos J Schroeven P Truyens

(2) bron: huwelijksakte Louis Taverniers en Josephina Vranckx, BS Oplinter, huwelijken 1888, akte nr 4


pagina gewijzigd op
23 juli 2014

naar startpagina