Stamboom Taverniers

zevende generatie

 
naar zijn ouders Louis Willems x Emiliana Taverniers naar haar ouders

Zij waren landbouwers en woonden te Tielt (Brabant) op het pachthof van haar ouders en grootouders aan de Oude Leuvensebaan.

Louis Emiliana Isidoor Irma
Valentine Remi Cordula

gezinsoverzicht

Louis Willems (1839-1910) x Emiliana Taverniers (1842-1904)

  1. Eulalie (1863-1913)
  2. Isidoor (1865-1935)
  3. Maria (1867-0000)
  4. Irma (1870-1938)
  5. Remy (1872-1943)
  6. Helene (0000-0000)
  7. Cordula (1875-1952)
  8. Armand (1878-1957)
  9. Valentine (1880-1913)

genealogische gegevens

(Johannes) Lodewijk Willems
°21-10-1839 te St.-Martinus Tielt (5)
+08-11-1910 te OLV-Tielt (5)
zoon van Guilielmus Albertus Willems en Maria Regina Van Gramberen (10)

Emiliana Taverniers
°02-09-1842 te OLV-Tielt
+04-07-1904 te OLV-Tielt
dochter van
Pierre-Napoleon Taverniers en Maria-Catharina Goethuys

gehuwd 29-10-1862 te Tielt (Brabant) (10)
getuigen:  Joannes Franciscus Goethuys, landbouwer te Tielt, 56 jaar, neef van de bruid, Joannes Baptista Rasschaert, herbergier te Tielt, 49 jaar, Joannes Michael Vander Weyden, veldwachter wonende Tielt, 37 jaar en Henricus Cleynen, onderwijzer wonende Tielt, 27 jaar. De drie laatsten zijn geen bloedverwanten van bruid of bruidegom.  (10)

kinderen uit dit huwelijk geboren:

> MARIA EULALIA
°19-02-1863 te OLV-Tielt (7) (11)
+11-05-1913 te Kersbeek (7)
peter:
meter:
x Alfons Lenaerts (x 20-08-1887 te Tielt) (11)
> ISIDOOR
°21-12-1865 te Tielt
+06-04-1935 te Tienen
peter:
meter:
geestelijke, pastoor te Heckelgem (2)
> MARIA ANGELA JUSTINA
°24-09-1867 te O.L.V. Tielt (12)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x
Frans Cuypers (x 27-09-1893 te Tielt) (12)
> MARIA THERESIA IRMA
°13-06-1870 te O.L.V.Tielt (13)
+05-01-1938 te Tienen (bron: doodsprentje)
peter:
meter:
x
Alfons Chaltin(x 27-08-1902 te Tielt) (13)
> REMI
°08-03-1872 te O.L.V.-Tielt
+06-09-1943 te Tienen
peter:
meter:
geestelijke
bron: doodsbrief
pastoor te Kampenhout (1)
> HELENE
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx (na 06-09-1943 (3))
peter:
meter:
x kloosterlinge Zusters van Voorzienigheid (Champion)
als Zuster Ludovica van het Heilig Hart (1)
> CORDULA
°30-03-1875 te O.L.V.-Tielt (9)
+23-02-1952 te O.L.V.-Tielt (9)
peter:
meter:
x
Romain Boschmans (x 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx)
Cordula Romain
Boschmans
> ARMAND
°05-08-1878 te OLV-Tielt (8)
+12-10-1957 te OLV-Tielt (8)
peter:
meter:
x Lidie Boxtens (x 14-11-1903 te Tielt) (14)
> MARIA ANNA VALENTINA
°19-02-1880 te O.L.V.Tielt (6)
+25-10-1913 te Leuven (6)
peter:
meter:
x Lodewijk Van Ermengem (x 05-09-1906 te Tielt) (15)

nota's

Lodewijk Van Ermengem leeft nog op 06-04-1935 (2) maar niet meer op 06-09-1943 (3)

bron ° en + plaats en datum Louis Willems: brief A. Schrynemakers 08-04-1978

(1) doodsbrief Romain Boschmans of daaruit af te leiden
Romain Boschmans °24-09-1876 te O.L.V.-Tielt +03-11-1919 te O.L.V.-Tielt
Hij was koster van Tielt St-Martinus

(2) doodsbrief Isidoor Willems of daaruit af te leiden

(3) doodsbrief Remi Willems of daaruit af te leiden

(4) bron acte van deling erven Theresia Taverniers 23-04-1926

(5) bron: doodsprentje Johannes Lodewijk Willems

(6) bron: doodsprentje Valentina Willems

(7) bron: doodsprentje Eulalie Willems

(8) bron: doodsprentje Armand Willems

(9) bron: doodsprentje Cordula Willems, gegevens gevonden op de website van René Maurice Jammart.

(10) bron huwelijksakte Ludovicus Willems x Emiliana Taverniers, BS Tielt (Brabant), A° 1862, akte nr 11

(11) bron huwelijksakte J. Alphonsius Lenaerts x M. Eulalia Willems, BS Tielt (Brabant), A° 1887, akte nr 7

(12) bron huwelijksakte Frans Cuypers x Maria Willems, BS Tielt (Brabant), A° 1893, akte nr 12
Frans Cuypers (voluit: Maria Joannes Nepomucenus Franciscus Cuypers, °16-05-1867 te Tessenderlo, +09-04-1931 te Tessenderlo volgens zijn doodsbeeldje) was huidevetter. Hij was een zoon van Henricus Joannes Nepocimus Cuypers en Antonetta Moons. Hun beroep is niet vermeld.
Getuigen bij het huwelijk waren: Alphons Dex, schoonbroer van de bruidegom, Emile Willems, landbouwer, oom van de bruid, Franciscus Robeyns, Joseph Cuypers, huidevetter en volgens de akte broer van de bruidegom, maar, gezien zijn leeftijd, waarschijnlijk eerder de oom van de bruidegom.

(13) bron huwelijksakte Alfons Chaltin x Irma Willems, BS Tielt (Brabant), A° 1902, akte nr 11
Alfons (voluit Alphonsus Josephus Ludovicus Chaltin, °27-09-1869 te Tienen, +10-04-1947 te Tienen volgens zijn doodsbeeldje). Hij was handelaar te Tienen.(4) Hij was een zoon van Joannes (Jacobus Ludovicus) Chaltin en Josephina Hilaria Deschamps uit Tienen. Hun beroep is niet vermeld. De getuigen bij het huwelijk waren: Francis Cuypers, huidevetter, schoonbroer van de bruid, Armand Willems, landbouwer, broer van de bruid, Armand Chaltin, maalder en Louis Chaltin, accijnsbediende, beiden broers van de bruidegom
Ze hadden 5 dochters: Ghislena (x Karel Dambre, kinderen: Annie, Nicole), Maria (x Paul Langerock, kinderen: Gabrielle, Monique, Gilberte, Yves, Marie-Claire, Jacqueline), Alice (x Alfons Frickx, kind: Eric), Blanche (x Denis Lambrechts, kinderen: Roland, Nadia) en Louisa (x Lucien Warlet, kinderen: Jean-Claude, Luc)

(14) bron huwelijksakte Armand Willems x Maria Theresia Boxtens, BS Tielt (Brabant), A° 1903, akte nr 9
Maria Theresia Boxtens, gewoonlijk "Lidie"  genoemd, ° 07-07-1880 te Tielt, was een dochter van Joannes Isidorus Boxtens, landbouwer te Tielt en Maria Antonia Wera, eveneens landbouwster te Tielt.
Getuigen bij het huwelijk waren: Frans Cuypers, huidevetter en Alfons Chaltin, handelaar, beiden schoonbroers van de bruid, Emile Boxtens, landbouwer en Remi Boxtens, zonder vermeld beroep, beiden broers van de bruidegom.

(15) bron huwelijksakte Louis Van Ermengem x Valentina Willems, BS Tielt (Brabant), A° 1906, akte nr 11
Ludovicus Joannes Josephus Van Ermengem, ° 09-09-1871 te Werchter, was drogist te Leuven. Hij was een zoon van Josephus Anthonis Van Ermengem en Adelia Smits.
Getuigen bij het huwelijk waren: Armand Willems, landbouwer te Tielt, Frans Cuypers, huidevetter te Tessenderlo, beiden schoonbroers van de bruid, Eduard Bols, "négociant" te Brussel, neef van de bruidegom en Gustaaf Van Ermengem, "négociant" te Baal, broer van de bruidegom.


pagina gewijzigd op
11 mrt 2011

naar startpagina