Stamboom Taverniers

Sitenieuws van jan 2003 tot apr 2005

 
08 apr 2005 Gegevens over de verwantschap van Petrus Josephus Van Orshoven en Clara Poits met de latere Bloemmolens Van Orshoven toegevoegd.
Met dank aan Danny Wijns voor de inlichtingen.
13 mrt 2005 Een gezinsblad bijgemaakt voor Catharina Taverniers,  haar eerste echtgenoot Hieronymus Van den Panhuysen en haar tweede Petrus Baens.
In verband hiermee een artikel uit Het Oude Land van Aarschot over het pachthof Rivieren en zijn bewoners in de tweede helft van de 18de eeuw van F. Scheys uit 1983 hier geplaatst.
Met dank aan Paul Peeters voor de informatie en de tips.
21 feb 2005 Scans van de doopakten van Christophorus en Petrus Taverniers toegevoegd (XVIde eeuw) in het gezin Nicolas Taverniers x Catharina Van Soule  
20 feb 2005 De namen van de huwelijksgetuigen voor het gezin Renerius Taverniers en Margareta De Pauw. (XVIIde eeuw) verbeterd. De eerder vermelde getuigen bleken uit iemands duim te zijn gezogen. Een scan van de huwelijksakte toegevoegd.
Er is nog altijd geen verwantschap gekend met de rest van de stamboom.
16 feb 2005 Een pagina bijgemaakt voor het gezin Renerius Taverniers en Margareta De Pauw. (XVIIde eeuw). Er is geen verwantschap gekend met de rest van de stamboom.
12 feb 2005 Een pagina bijgemaakt voor het gezin Nicolas Taverniers x Catharina Van Soule (XVIde eeuw). Er is geen verwantschap gekend met de rest van de stamboom.
30 jan 2005 We hebben ontdekt dat Henricus Taverniers (°1671) op 25 augustus 1694 poorter wordt van Leuven.
Scan van de akte toegevoegd.
(met dank aan het boekje: 17de-eeuwse poorters van Leuven)
06 jan 2005 Een artikel toegevoegd uit "Brabantse Folklore" jaargang 1924: "Onze Brabantsche Hoeveknecht in de vorige eeuw". Dit artikel gaat wel over het Pajottenland maar de toestanden aldaar zullen ook in het Hageland zijn voorgekomen.
16 nov 2004 4 ons tot nu toe onbekende kinderen toegevoegd aan het gezin Jean Deheen x Marie-Thérèse Hambrouck.
Een gezinsblad bijgemaakt voor volgende gezinnen die zich in onze kwartierstaat situeren:
- Jacques Deheen x Joanna Smits
- Joannes Deheen x Anna Maria Bremkens
- Petrus Smits x Maria Keybergh
(alle XVIIIde eeuw)

Met dank aan Jean Smits voor de gegevens.
14 nov 2004 Foto vernieuwd van E.H. Remi Willems (°1872)
Foto toegevoegd van Dr Richard Vranckx (°1861)
Foto toegevoegd van Maria Theresia Taverniers (°1848)
Met dank aan Maria (Mit) Taverniers
03 nov 2004 Foto toegevoegd van Hortense De Heen (°1819)

Met dank aan Maria (Mit) Taverniers
02 nov 2004 Foto toegevoegd van Louis Vranckx, pastoor van Hakendover, (°1831)
Met dank aan Maria (Mit) Taverniers
26 okt 2004 Foto toegevoegd van de jonge Ernestine Hecking  (°1851).en van Guillelmus Vranckx  (°1820)
Met dank aan Maria (Mit) Taverniers
25 okt 2004 Foto toegevoegd van Mich(a)el Boon (°1808). 
Met dank aan Maria (Mit) Taverniers
29 april 2004 Fotos' toegevoegd van André Cumps en Nicole Taverniers en hun kinderen. 
Met dank aan André Cumps en Nicole Taverniers
25 april 2004 Een gezinsblad toegevoegd voor het gezin Jacobus Josephus Meurrens en Maria Elisabeth Taverniers (XIXde eeuw)
Met dank aan Walter Meurrens voor de gegevens en de tip.
24 april 2004 Een foto toegevoegd van Joannes Lambertus Taverniers (°1903) en Maria Paulus en nog enkele gegevens van dat gezin.
Met dank aan André Cumps en Nicole Taverniers voor de foto en de inlichtingen.
23 april 2004 De foto's toegevoegd van Franciscus Augustus Taverniers (°1872) en Maria Elisabeth Terclavers (°1873) en enkele data toegevoegd op hun gezinsblad.
Met dank aan André Cumps en Nicole Taverniers voor de foto's en de inlichtingen.
18 april 2004 We hebben in het boekje Van Ridderwoonst tot Universitaire Vestiging van Cyriel Wolfs een geschiedenis gevonden van de herberg "De Kat" te Pellenberg. Jan Taverniers was er waard van 1730 tot 1756. We hebben het gezinsblad aangepast met de nieuwe gegevens. Het boekje zelf is verkrijgbaar bij de heemkring Libbeke te Lubbeek.
29
feb 2004
Een gezinsblad bijgemaakt voor Joannes Lambertus Taverniers en Maria Paulus (XXste eeuw).
En een gezinsblad voor  André Cumps en Nicole Taverniers , een voor André Michiels en Paula Taverniers en een voor Vital De Reze en Suzette Taverniers. (allen XXste eeuw)
Met dank aan André Cumps en Nicole Taverniers voor de inlichtingen.
25
feb 2004
Een plaatsje bijgemaakt voor Simon Trappeniers (XXIste eeuw) op het gezinsblad van zijn grootouders. 
08
feb 2004
De akten i.v.m. Loick Taverniers en Maria Keersten samengevat voor meer leesbaarheid.
02
feb 2004
Scans van de akten toegevoegd die  bewijzen dat Loick Taverniers en Maria Keersten voorouders van ons zijn.
31
jan 2004
We hebben een nieuwe stamvader en -moeder kunnen identificeren: Loick Taverniers en Maria Keersten. Ze hadden grond in Kumtich in leen. Waarschijnlijk woonden ze daar ook in de buurt.
11
jan 2004
Twee gezinnen toegevoegd aan de tak Lovenjoel:
- Ludovicus Taverniers x Maria Theresia Oversteyns en
- Franciscus Augustus Taverniers x Maria Terclavers
(beide gezinnen XIXde eeuw)
Het gaat om summiere gegevens want de archieven van Lovenjoel zijn verloren gegaan.

Twee portretten uit de XVIIIde eeuw toegevoegd: Joannes Arnold Vanveckhoven en Elisabeth Frantzen (ook Francen of Fransen).
Met dank aan René De Smet en Mieke Van Laer voor de gastvrijheid en de faciliteiten bij het fotograferen.

09 jan 2004 Biografische gegevens toegevoegd van Joannes Baptist Aerts, in zijn tijd  (XIXde eeuw) deken van de Hessenatie.
Met dank aan Albert Haeck in zijn boek:  De kerbinders van het Hessenhuis en de Hessenatie. uitg. De Vlijt, 1959.
08 jan 2004 Een nieuw overzicht met enkel naamdragers Taverniers met nageslacht. U kan van daaruit doorklikken
07 jan 2004 We hebben ontdekt dat Petrus en zijn broer Jan Taverniers in 1728 samen een half dagmaal (ca 20 are) beemd kopen te Kumtich waar ze al grond hadden. We danken eens te meer Johan Vandenbempt voor de vondst. We geven een foto van het begin van de akte en een volledige transcriptie.
04 jan 2004 Gegevens uit de begraafakte van Guilielmus Vanschoelant (1781) op het blad voor het gezin Petrus Vanschoelant x Petronilla Taverniers toegevoegd en een scan van de akte zelf
02 jan 2004 Gegevens uit de doopakte van Joanna Catharina Vanschoelant (1772) op het blad voor het gezin Petrus Vanschoelant x Petronilla Taverniers toegevoegd en een scan van de akte zelf
01 jan 2004 Onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2004. Moge het nieuwe jaar u vooral veel goeds brengen.

De geboorte- en of overlijdensplaats toegevoegd bij een aantal personen op het blad Guilelmus Vranckx  x Maria-Josephina Van Vuchelen

Een kind waarvan we tot op heden het bestaan niet kenden toegevoegd aan de pagina voor het gezin Joannes Arnoldus Vanvechoven  x Elisabeth Frantzen, en ook enkele nieuwe datums.

30 dec 2003 De namen van peters en meters toegevoegd voor Beggha en Anna Catharina Van Veeckhoven (XVIIIde eeuw)
28 dec 2003 6 kinderen toegevoegd op het gezinsblad van Henricus Van Mollecotte en Petronilla Taverniers (einde XVIIde eeuw) ook scans van de akten.

plaats en datum van overlijden van Joanna Maria Taverniers (+1846) toegevoegd op het gezinsblad van Guilielmus Taverniers x Elisabeth Smeesters + scan van de akte

een gezinsblad bijgemaakt voor het gezin Guilielmus Taverniers x Joanna Maria De Neeth (XIXde eeuw) en scans van de akten.

26 dec 2003

Een gezinsblad toegevoegd voor het echtpaar Guillielmus Taverniers en Anna Catharina Gilbert (begin XIXde eeuw).
U vindt hier ook de scans van de akten met een transcriptie.

Met dank aan Isabelle Taverniers-Plomteux voor de zeer waardevolle tip. Zij bezorgde ons een stamlijn van haar man Ivo Taverniers tot aan deze Guillielmus (7 generaties). Wij waren zijn spoor bijster. Dank zij haar hulp komt er een hele tak bij!

25 dec 2003 Zalig Kerstmis aan alle bezoekers

De overlijdensplaats en -datum toegevoegd van Guilielmus Taverniers (weduwnaar van  Elisabeth Smeesters) (XVIIIde eeuw). (met dank aan Isabelle Taverniers-Plomteux voor de tip). Ook een scan van de akte toegevoegd.

De overlijdensplaats en -datum toegevoegd van Maria Catharina Taverniers (weduwe van Guillielmus Den Dooven). (XVIIIde eeuw).  Ook een scan van de akte en een scan van zijn handtekening.

Een gezinsblad toegevoegd voor het echtpaar Arnoldus Hambrouck x Maria Theresia Vankerckhoven. (XVIIIde eeuw)

30 nov 2003 Een gezinsblad toegevoegd voor het echtpaar Jeroen Taverniers x Maria Voethuys die we terugvonden in de schepenregisters van Leuven in 1602. Het ZOU kunnen gaan om de ouders van onze tot nog toe oudste stamvader.
Bewijzen zijn er voorlopig niet. Vast staat alleen dat zij in Kumtich pachtten. Bovendien kan de periode kloppen.
13 okt 2003 Enkele plaatsnamen en data toegevoegd op het gezinsblad van Louis Willems en Emiliana Taverniers en ook op de pagina van de gezinnen Armand Willems en Lidie Boxtens en Alfons Lenaerts en Eulalie Willems
(met dank aan Jos Rens en Rita Geypens voor de copies van de doodsprentjes)
06 okt 2003 Scans toegevoegd van de doodsprentjes (met foto!) van Louis Willems (echtgenoot Emiliana Taverniers) en Remi Willems (een van hun zonen) (XXste eeuw)
(met dank aan Jos Rens en Rita Geypens voor de copies van de doodsprentjes)
29 sept 2003 Datums i.v.m. Leon Angelus Desplenter toegevoegd
(met dank aan Veerle Rens - De Splenter)
29 aug 2003 Datums i.v.m.Petrus Augustus Van Vuchelen (XIXde eeuw) toegevoegd + scan van zijn doodsprentje.
(met dank aan Johan Vandenbempt voor de vondst en de scan.)
25 mei 2003 Datums i.v.m. Louis Vranckx (pastoor van Hakendover, XIXde eeuw) toegevoegd + scan van zijn doodsprentje.
(met dank aan Johan Vandenbempt voor de vondst en de scan.)
06 apr 2003 Een foto toegevoegd van de H. Geesthoeve te Korbeek-Lo. Hoeve die gepacht werd door Guilliam Taverniers en Margriet Bogaerts (XVII-de eeuw)
17 mrt 2003 Scan van het doodsprentje van Johannes Hubertus Vranckx (+1870) toegevoegd.
Met dank aan Johan Vandenbempt voor de vondst en de scan.
08 mrt 2003 Enkele data toegevoegd aan het blad voor Jean De Heen x Maria Theresia Hambrouck en de namen van hun ouders (XIXde eeuw)
22 feb 2003 Een blad bijgemaakt voor het gezin Petrus Vanschoelant x Petronilla Taverniers (XVIIIde eeuw)
16 feb 2003 Een foto toegevoegd van Paulina Van Deuren (grootmoeder van Liesbeth, Vincent en Margriet Taverniers - XXste eeuw)
14 feb 2003 Een scan van de geboorteakte van Maria Taverniers (1647) toegevoegd.

Een blad toegevoegd voor het gezin Petrus Joannes Pauwels x Maria Elisabeth Taverniers (begin XIXde eeuw) met een foto van hun dochter Maria Melanie.
Met dank aan Marcelle Struys die ons opmerkzaam maakte op het nummer van Oost (mrt 1992) waaruit de gegevens en de foto komen.

13 feb 2003 Enkele spellingsfoutjes gecorrigeerd bij de namen van schoon- en kleinkinderen van Jan De Smet en Mit Fransen (met dank aan Katrien Binnard - De Smet)

 

12 feb 2003 - De geboorteakte van Guilielmus Taverniers (1635) toegevoegd.

- Een tweede Guilielmus in datzelfde gezin verwijderd. Bij herlezing van de akten, bleek dat niet om een Taverniers te gaan.

 

08 feb 2003 De handtekeningen van  Guillelmus Taverniers x Margaretha Boogaerts toegevoegd.
06 feb 2003 We hebben het pachtcontract gevonden dat Guillielmus Taverniers en Margareta Bogaerts in 1670 afsloten met de Leuvense Tafel van de H. Geest. Enkele gegevens uit dit contract en een verwijzing naar een site met o.a. foto's van het "Hof Van Overlo" toegevoegd aan het gezinsblad Guillelmus Taverniers x Margaretha Boogaerts . Ook een integrale transcriptie van akte toegevoegd.

De geboortedatum toegevoegd van Maria Anna Van Vuchelen (1768) in het gezin Jean-Michel Vanvuchelen en Rosa Steegmans.

02 feb 2003 Gegevens verbeterd in het gezinsblad van Andreas Taverniers en Margarethe Van Weddingen (Kumtich, begin XVIIde eeuw)
Scans van vier doopakten uit dit gezin toegevoegd.

Scans van twee doopakten toegevoegd aan het gezin Joannes Taverniers en Maria Coenegras (Kumtich, begin XVIIde eeuw)

31 jan 2003 Tot vandaag vermoedden we enkel maar dat Andreas Taverniers en Margarethe Van Weddingen (Kumtich, begin XVIIde eeuw)  de ouders waren van onze tot dan oudst gekende stamvader: Guillelmus Taverniers. Nu zijn we vrij zeker en wel omdat
- In een akte van 1671 verleden voor Notaris Aert Cuypers Jr van Leuven Guilliam Taverniers nader wordt geïdentificeerd als "sone [van] wijlen Andries"
- In verschillende akten van dezelfde notaris (1677, 1679, 1680) Guilliam optreedt als erfgenaam van een "huys & hoff ... geleghen onder Breissem (een gehucht van Cumptich) ontrent de capele aldaer"
- de datums kunnen kloppen.
29 jan 2003 Informatie over de aankoop van een huis en over de aanstelling van een advokaat toegevoegd op de pagina van het gezin Guillelmus Taverniers x Margaretha Boogaerts toegevoegd.
We ontdekken zo Lowijs Taverniers, een ons tot nog toe onbekende broer van Guillelmus.
08 jan 2003 Een beetje informatie over de financiële en maatschappelijke positie van het gezin Guillelmus Taverniers x Margaretha Boogaerts toegevoegd.
07 jan 2003 De integrale transcriptie gepubliceerd van de volkstelling van 1693 in Korbeek-Lo
02 jan 2003 scans toegevoegd van de klappervermeldingen van de doopakten van de kinderen uit het gezin Joannes Taverniers x Joanna Van de Putte (XVIII-de eeuw)
01 jan 2003 Een gezond en voorspoedig jaar voor iedereen!
2002 Het sitenieuws van 2002

naar startpagina