Biografie

Op 29 juli 1932 ben ik geboren in de vroedvrouwenschool in Heerlen.

Ik had drie oudere zussen, was dus de jongste thuis en enige zoon.

Wij woonden in Pey-Echt. Mijn ouders hadden een drogisterij, een zaak

die ze in de jaren 20 van de vorige eeuw hadden opgezet.

 

Toen ik 18 was, ontmoette ik in het naburige Echt mijn grote liefde, Els.

 

Augustus 1955 lonkt het avontuur en ik vertrek per DC6 naar Oranjestad,

Aruba, om daar te gaan werken, eerst als onderwijzer, daarna ook als

schoolhoofd en leraar Duits en Engels.

In december 1956 vraag ik een maand buitengewoon verlof aan en vlieg naar Nederland om met Els te trouwen.

 

Nakermiszondag 1950, net 18 geworden,

‘Dansavond bij Fonke’ stond er op de borden.

Ik zag Els: stond ik in vuur en vlam?

Nee, ik dacht dat het bij mij anders kwam.

Onbewust zoog ik haar naar binnen

zij nam bezit van hoofd en hart en al mijn zinnen.

En nu, na 62 jaar, zou ik best met die eerste dans

bij Fonke opnieuw willen beginnen!

 

Samen met Els en mijn zus Lies vertrek ik weer naar Aruba waar we enkele gelukkige jaren doorbrengen.  Daar worden ook onze twee oudste dochters geboren, Ellen in 1958 en Marianne in 1962. Ik werk nog steeds in het onderwijs en volg ’s avonds lessen, o.a. Duits. Verder genieten we van zee en strand en leren we bridgen.

 

In 1964 is de tijd rijp om terug te gaan naar Nederland. Twee weken onderweg op de boot van Aruba naar Amsterdam!

We vinden een huis in het Limburgse Stramproy en in september 1964 word ik benoemd als leraar in Weert aan wat later de Philips van Horne scholengemeenschap zal heten.

In Stramproy wordt onze derde en jongste dochter, Inge, geboren. 

In 1969 word ik plaatsvervangend rector van de scholengemeenschap en in 1970 verhuizen we naar Weert.

 

In maart 1972 verschijnt er in mijn vakblad een advertentie. Gevraagd:”bezoldigd dagelijks bestuurder van de Katholieke Onderwijsvakorganisatie met werkgebied Limburg”. En zo komt het dat ik 15 augustus 1972 begin als vakbondsman.

 

Het werk bestond in twee dagen per week vergaderen en commissiewerk in Den Haag en drie dagen vakbondswerk doen voor de 9000 leden in Limburg waarvan er velen in nood verkeerden. Mijnsluitingen en de terugloop van het aantal leerlingen en de meestal noodzakelijke fusies – vooral van jongensscholen met meisjesscholen – brachten veel werkloosheid.

 

In 1975 kondigt de voorzitter van de KOV zijn vertrek aan en vanuit het Limburgse word ik landelijk voorzitter van de organisatie die Den Haag als standplaats had. In 1976 verhuizen we naar Aerdenhout. 

 

In de periode van 1976 tot 1983 ben ik tevens voorzitter van het Wereldvakverbond, vicevoorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad en Bondsraadlid van het CNV.

Namens het katholiek onderwijs was ik vicevoorzitter van de KRO op persoonlijke titel.

 

Mijn voorzitterschap eindigt in 1983. In dat jaar word ik inspecteur van het voortgezet onderwijs, o.a. aan volwassenen. Werkgebied: de zuidelijke provincies met enkele instituten boven de rivieren.

 

Als gevolg van een hartoperatie in 1989, een herseninfarct en een epilepsieaanval enkele jaren later kent mijn leven nu heel wat beperkingen.

 

Ik probeer elke dag te genieten van de kleine en grotere dingen die mij resten.

Ik heb mijn dierbare vrouw Els, mijn drie kinderen, 2 schoonzonen,

kleinzoon Michiel, kleindochters Emma en Irene. 

Ik probeer fit te blijven door twee keer per dag een

wandeling van een kwartier te maken.

Bij slecht weer fiets ik op de hometrainer.

Ik geniet van de vogels in mijn tuin en van vrienden

en kennissen om mij heen.

 

 

Taal speelde een belangrijke rol in mijn carrière. Enkele jaren geleden

ontdekte ik dat ik nogal gemakkelijk korte versjes en rijmelarijen schreef. Nadat mijn dochter Ellen de versjes allemaal had overgetypt, stelde ze me voor: laten we er een aantal uitkiezen en daar een leuk boekje van maken! Zes maanden later rolt ’t Kamikazemusje van de pers (juni 2007).

 

Inmiddels zijn er zeven versjesbundels verschenen.

 

Laatste update: oktober 2019.

 

Meer informatie over de bundels vindt u onder het kopje VERSJESBUNDELS

Sef van Wegberg

www.sefvanwegberg.nl

HOME

BIOGRAFIE

VERSJESBUNDELS

VOORDRACHTEN

BERICHTEN

BESTELLEN