Overheid:                                             

A  B  C  D   E  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuwe site


Welkom op de vernieuwde website Toegankelijk Vlaanderen!
Startpagina - Toegankelijk Vlaanderen
Belgo pocket.be/
BelgoPocket: Alle informatie over de overheid, pensioen, huisvesting, werk, gezondheid, consument, fiscaliteit, adressen, Justitie, enz.
Ik kan mijn Eid niet gebruiken wat moet ik doen?
Hulp bij het aanvragen en problemen
Token aanvragen
Mijn eGOV Profiel  aanvragen   wijziging bij  aanvraag federaal token
Belgopocket.be/nl
Doc Stop.be
Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of
verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel
gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.
Autoplaten.be
Tweede nummerplaat nodig
In 1-2-3 met de IDE kaart
Ontdek wat je electronische EID kaart voor you kan doen
Alle formulieren van de Vlaamse overheid
Zowat 850 formulieren gerangschikt
volgens doelgroep zijn hier te vinden.
Amsab -
Instituut voor Sociale Geschiedenis
AWZ:
Administratie Waterwegen en Zeewezen
Algemene Farmaceutische Inspectie
Federale overheidsdienst: Volksgezondheid - Veiligheid van de Voedselketen - Leefmileu
Aquafin:
Water wordt weer water
Arbitragehof van BelgiŽ 
B + C                                                                                                     
Bouwen en Wonen Vlaanderen
Informatie va n de overheid over:Huren -Verhuren, Kopen- Verkopen, Verbouwen - Verhuizen
Butgb.be
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
Belcotax on Web
Belcotax On Web - Zelfstandigen en ondernemingen - E-services
Belgische site over DUURZAME ONTWIKKELING
Belgische Federale Belastingadministraties
Blaanderen.be/gaming
Minister help ouders bij Computergames....
B.I.S. Vlaanderen.
Begeleid Individueel Studeren
CIB Vlaamse Gemeenschap
CIBG
Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest
Consument en veiligheid
Website van Consument en Veiligheid als startpunt voor iedereen die op zoek is naar onafhankelijke informatie over veiligheid en (het voorkomen van) ongevallen in de woon- en leefomgeving.
Cevi:   
Centrum voor informatica met Links van de Overheid steden, gemeenten, banken
D                                                                                                            
Docstop.be
Wat te doen bij verlies van IDE kaart
Diplomatie
Belgisch federaal departement bevoegd voor buitenlandse zaken, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking met ambassades, consulaten, vertegenwoordigingen

De website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Kamer.
Welkom bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers van BelgiŽ
De Dopinglijn:
Website van het team Medisch Verantwoord Sporten
De Belgische Monarchie of de koninklijke familie
De Federale Overheid:
De portaalsite: Belgium.be.
De Vlaamse overheid: 
De portaalsite: Vlaanderen.be
De portaalsite van de Sociale Zekerheid:
Online diensten van de sociale zekerheid
De portaalsite van het Ministerie van FinanciŽn
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken BelgiŽ
De Vlaamse info lijn: .
De Belgische Federale sites: De meest complete lijst over BelgiŽ
De gids voor leraren: Deze gids is een nagelnieuwe website van het departement Onderwijs
De VREG: Vlaamse .Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit en Gasmarkt
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging: .
De Factuur
Wat is een Factuur en waarvoor dient ze, en nog andere vragen 
De Belgische Defensie
De Belgische Grondwet
De Belgische grondwet
De tekst van de wet
De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
De Dienst voor Infrastructuurwerken van het  Onderwijs
De Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers
De Belgische Senaat.
De Federale Begroting
De Belgisch Wegcode:
Wegwijs in het Belgisch verkeersregelement
Digitaal Brussel:  De website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel met gemeenschapsinformatie
Docs.en projecten vlaanderen.be
De Lokale en Federale politie
De evolutie van e-government
De Site van de Federale belastingadministraties
E + F                                                                                                     
eID installeren
Wil je weten hoe je je eID precies gebruikt en wat je er allemaal mee kan doen? Op deze website vind je alles wat je moet weten
Energiecertificaat
Vergelijk offertes van energiedeskundigen in 2 klikken..
Energiesparen.be
Energiesparen: de winst is voor u en het milieu
Electronische identiteitskaart
De software voor de Kaartlezers kunt u hier downloaden
Erfenisrechten in BelgiŽ
EURO.be: Invoering van de Euro in BelgiŽ
Ecodata.fgov.be: De nieuwe economische databank
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Economische activiteit in BelgiŽ : Portaalsite voor alles wat met Economie te maken heeft
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Bestellen van je nieuwe autoplaten.
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Economische activiteit in BelgiŽ : Portaalsite voor alles wat met Economie te maken heeft
Fedweb.belgium.be
Welkom op Fedweb, het portaal van het federale personeel
Fedict.belgium.be
Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.
Formulieren Online van de Vlaamse overheid
Alle formulieren van de Vlaamse overheid.
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Federale overheidsdienst Volksgezondheid.
Federale overheidsdienst FinanciŽn
Federale overheidsdienst Economie,KMO, Middenstand en Energie
Portaalsite van de overheid.
Fonds voor Arbeids Ongevallen
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: De site maakt het mogelijk om snel de reisadviezen voor zowat alle landen te lezen en bevat daarnaast nog een hele reeks praktische reislinks. Verder wordt uitgelegd wanneer en hoe je bepaalde reisdocumenten aanvraagt, en nog veel meer
Fisconet: Federale Overheidsdienst FinanciŽn
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Federale diensten voor volksgezondheid
Federaal planbureau: Economische analyses en vooruitzichten
G                                                                                                            
Gezondsporten
Gezond sporten: een initiatief van de Vlaamse overheid
Gezondsporten.be::Welkom op de gezond sporten-website, een initiatief van de Vlaamse Overheid om de sportende burger meer plezier te laten beleven aan het beoefenen van zijn of haar favoriete sport(en).
GIMV
H + I                                                                                                     
Hoe Installeer je de eID
Wil je weten hoe je je eID precies gebruikt en wat je er allemaal mee kan doen? Op deze website vind je alles wat je moet weten.
Het Belgisch Leger
Het Vlaams parlement.be
Hof van Cassatie 
Het Rijksarchief
Het Belgisch staatsblad
Het Voedselagentschap
Het rekenhof
Instituut voor Natuurbehoud
IW Technologie in Vlaanderen
Juridat:
De portaalsite van de rechtelijke macht in BelgiŽ.
K+L                                                                                                      
Leif.be
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiŽnt voorop staat
Kaartlezers
Welke soort kaartlezers zijn er.
Koning Boudewijnstchting. 
De Levensomstandigheden van de bevolking verbeteren
Kindergeld.:
Zeer veel nuttige informatie over kindergeld
Kafka.: Melpunt voor administratieve lasten
Kruispuntbank van de sociale zekerheid
Koninklijk Belgische Brandweer federatie
Koninklijk Instituut voor het.Kunstpatrimonium
Lucht.milieuinfo.be
Luchtverontreiniging en milieuhinder in Vlaanderen
M + N                                                                                                     
MinistŤre des Financies Ministerie van Economische zaken
Ministerie van Sociale Zekerheid Ministerie van Justitie
Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Ministerie van Verkeer en Waterstraat.nl
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap Ministerie van Ambtenarenzaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MediBel- Net: Volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en  Leefmilieu
My Pensioen
Ontdek in enkele muisklikken hoeveel pensioengeld je straks krijgt
My Belgium.be
Andere informatie en diensten van de overheid...
Mobiel Vlaanderen.be
Mobiel Vlaanderen - de website voor al uw vragen over mobiliteit
Mineco.FGOV.be
Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Medische Milieukundigen - Vlaanderen
Milieu en gezondheid in LOGO Noord en West Limburg
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Nalatenschap aangeven
Natenschap formulier opvragen en afdrukken
O                                                                                           
Op de Boerderij
KVLV en de Vlaamse Gemeenschap promoten de hoeveproducten
Onderwijsinspectie:  Doorlichting en Planlast.
Ondersteunend Centrum GIS- Vlaanderen
Openbare afvalstoffen maatschappij:  voor het Vlaams gewest
Onroerende voorheffing.be: wat is dat??
R
Rijksregister
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor pensioenen: 
Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeit
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Raad van State
Rijksdienst van Sociale Zekerheid:
 Van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
P  + Q
Wat moet u doen bij het overlijden van een gepensioneerde?
Een gepensioneede sterf en watnu?
Ken uw pensioen.
Wilt u weten hoe uw toekomstig pensioen eruit zal zien? Bereken het hier
Quickonomie.be
Alle informatie en diensten van de overheid
My Pensioen
Volg uw pensioen via het internet?
Kapitale vragen over uw pensioen
Uw interactieve gids voor een comfortabele financiŽle toekomst
Portaal.belgium.be
Nieuwe Portaalsite van de Belgische Overheid
Politiek.net
Politiek.net verwijzingen: Federale instellingen/Ministeries
Portaal.belgium.be
Informatie en diensten van de overheid.
Premiezoeker.be
Alle premies voor uw woning op een rijtje
Portaalsite van de Vlaamse overheid
Politicsinfo.net :
.Deze site brengt u een algemeen overzicht van het reilen en zeilen van de Belgische politiek
Quickonomie.be
Alle vragen en antwoorden over de waarborg
S + T                                                                                                     
Overlijden en aangifte van nalatenschap
Aangifte van nalatenschap - Successierechten - Overlijden
Berekening en betaling successierechten
Berekening en betaling - Successierechten - Overlijden - Gezin - Thema's - Federale Overheidsdienst
Sociaal.verwarmingsfonds.be
Alle info over terugkrijgen van een som voor je brandstof
Staatsblad.
Federale Overheidsdienst Justitie
Staatsblad
Elke dag het staatblad in je bus.
Start2Surf @home
Help 100.000 extra Belgen aan een computer mťt internet.via de overheid
Studiediens van de Vlaamse Regering
Sociale zekerheid
Statistieken van Vlaanderen bij :APS.vlaanderen.be.
Statbel.fgov.be : Statistieken over BelgiŽ:
SD Worx, de dienstenverlener en adviesorganisatie van het Vlaams Economisch Verbond,
SVMB Sociale zekerheid zelfstandigen
Selor:
Selectiebureau van de federale overheid
Toegang tot elektronische formulieren
Tot welke dienst moet ik me melden?: Hier vindt u een systematisch overzicht van adressen, contactpersonen en of diensten die u kunnen helpen..
Thuiswerkers:  Degene die thuis willen werken vinden hier informatie
V                                                                                                            
Vlaamse dak isolatiepremie
Wie in de loop van 2009 of 2010 minimum 40 m≤ van het dak of de zoldervloer van zijn woning goed tot zeer goed isoleert, kan van de Vlaamse overheid een aanvullende premie krijgen die kan oplopen tot 1000 euro.
VAB
VAB help je op de weg. Je kunt vanaf nu ook je wagen inschrijven en je nummerplaat op deze site aanvragen
V.I.L.T:
Vlaams Info over Land - en Tuinbouw
Vlaamse Volksverhalenbank.be
Vlaamse Landmaatschappij:
De zorg voor open ruimte in Vlaanderen
Vlaams Parlement
Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening
Vlaamse Landmaatschappij:
Vlaamse Compost maatschappij
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
Voor boer en tuinder:
Informatie over bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 
VEV: Vlaams Economisch Verbond.
Vreg.be:
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en de Gasmarkt.
Van Algebra tot Pyjama: Arabieren in de Vlaamse Cultuur:
Vereniging van.Vlaamse Steden en Gemeente
W  + Z                                                                                                    
Wikifin.be
Voor uw vragen over geld
V M W.be
Welkom bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Walllonie.be,
de portaalsite van de Waalse overheid

Welkom op de site van de federale belastingadministraties

Welcome to www.taalwetwijzer.be
Wegwijzer Leefmilieu en Natuur : een initiatief van de Vlaamse overheid
Wegwijs in het verkeers reglement
Wonen in Vlaanderen:
Hier vindt u info over het woonbeleid van de Vlaamse gemeenschap
Ze werkenVoorJou.
Wat doen de kamerleden voor u ???
Zorg-en-gezondheid.be
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Startpagina