KOORMUZIEK (geestelijk en profaan )
 

Opus 1 (5) , Kerstlied, 1920, ∞ 4'
solist, vierstemmig koor, orgel

Opus 2 (3) , De Wiedsters, 1926, ∞ 4'
Maria groote reine (andere titel)
tekst René de Clercq
2  gelijke of 4  gemengde stemmen, piano
De Ring

Opus 2 (4) , Tota pulchra est, 1922, ∞ 3'
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen, orgel

Opus 2 (5) , O sacrum convivium, 1922,
∞ 5'
Latijnse tekst
4 gemengde stemmen, orgel

Opus 4 (3) , Slaat de leeuwen uit hun schild, 1924, ∞ 3'
tekst Ward Hermans
4 stemmig gemengd koor a cappella
Metropolis 1957

Opus 5 (3) , Als ik groot ben, uittreksel uit Willem Tell, 1925, ∞ 5'
drieluik
tekst Jozef Simons
Frans: Raoul Peeters
tweestemmlg koor en klavier
De Ring, W.Bergmans
bestaat ook in bewerking voor klein orkest

Opus 7, Een Lof van Vier gezangen, 1923, ∞ 15'
Ave verum; Sub tuum; Exurgens Joseph; Tantum Ergo
Later genoemd: Quattuor Motetta
2 gelijke stemmen en orgel
De Ring 1927, W.Bergmans
nr 1 en 3 bij McLaughlin & Reilly, 1961

Opus 9, Quattuor Motetta, 1924, ∞ 12'15"
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen en orgel
Schwann, 1937
4 gem. st. orgel
Schwann 1949
Ego sum Panis; Ave Maria; Justus ut palma; Tantum Ergo

Opus 12 (4) , O Maria die daar staat, 1928
tekst  Guido Gezelle, ∞ 5'
2 gelijke stemmen, 4 gemengde stemmen
Nederlands, Frans, Duits, Engelse tekst
Schott Frères, 1948

Opus 14,  Quattuor Motetta, 1928
3 gelijke stemmen en orgel, ∞ 15'
De Ring, 1928
W. Bergmans
(Aan mijn Weleerw.Vriend Jules Vyverman van harte opgedragen)
O Salutaris Hostia; Ave Maria; Vitam petiit a Te; Tantum Ergo

Opus 14(1) , Ave Maria,1928, ∞ 3'
a tre voci eguali e organo
Libreria Editrice Musicale S.Cecilia, Roma, 1958
McLaughlin & Reilly, 1952

Opus 15, Missa in honorem Sanctae Lutgardis, 1928 ∞ 25'
2 gelijke stemmen en orgel
Musica Sacra, 1929 (?)
McLaughlin & Reilly, 1950
Gecomponeerd voor eigen huwelijksmis (22/8/1928) en
uitgevoerd door het St-Rombouts-
knapenkoor onder leiding van Jos Vyverman

Opus 19 (2) , Puitenkoor, 1929, ∞ 4'
gepubliceerd als 'Puidenkoor'
tekst Jozef Simons
driestemmig koor met solo en klavier
De Ring, 1932

Opus 21, Missa in honorem Sancti Josephi, 1929 ∞ 22'
Latijnse tekst
3 gelijke stemmen en orgel
(opgedragen aan Mgr J.Brems, Kopenhagen)
Ledent 1931
McLaughlin & Reilly, 1948
STB stemmen, McLaughlin & Reilly, 1948

Opus 21, Missa in honorem Sancti Josephi, 
∞ 22'

bewerking uit 1931
Latijnse tekst
4 gemengde stemmen en orgel
Schwann, 1937
Kyrie , Gloria , Credo , Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Opus 22, Jubileum Cantate, 1930, ∞ 20'
tekst: Frans Hammenecker
EE.ZZ.Presentatieorde Sint-Niklaas
solo, koor, piano of orgel
manuscript

Opus 23, Drie Drinkliederen, 1929 ∞ 10'
tekst: Jozef Simons
Frans: Hilarion Thans
Duits: Franz Fromme
3 gelijke stemmen en klavier (soms vierhandig)
*Te Drinken (aan de jolige kameraden uit onzen studententijd)
*In druk en pijn (Aan mijn oud-leraar en vriend J. Brandt en zijn Koor ,van harte opgedragen ter gelegenheid van zijn zilveren julileum)
*Vivan ons ! (Aan den flinken koorleider en vriend Eugeen Van de Velde)
De Ring, 1932

Opus 24, Jubelcantate Congregatie De Decker (Mechelen), 1931, ∞ 18'
tekst: B. Lamot
tenor, kinderstemmen, gemengd koor, orgel
manuscript

Opus 26, Caritascantate Sint-Victor Turnhout, 1932,  ∞ 20'
tekst: Broeder Honoré
solo, gemengd koor en klavier
uittreksel: Sint-Victorlied
manuscript

Opus 29, Huldecantate St. Joseph Calasancius, Vorselaar, 1933, ∞ 40'
tekst  E. van den Dries
solo, koor, piano of orgel
manuscript

Opus 30, Missa in honorem Reginae Pacis, 1933 ∞ 20'
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen en orgel
Musica Sacra 1934
McLaughlin & Reilly, 1948

Opus 31 (2) , Tot dat oude Dietsc, 1934,
∞ 4'
tekst Servaes Daems
vierstemmig gemengd koor a cappella
Metropolis, 1957

Opus 32, Naar Bethlehem, ∞ 15'
Kerstcantate, 1934
tekst  Jozef Simons
Frans: Hilarion Thans
Duits: Franz Fromme
voor soli, 2 gelijke stemmen  en orgel  (Aan de Zeer Eerw. Zuster Maria-Jozefa)
W.Bergmans, 1934
A.P. Schmidt, 1973

Opus 32, To Bethlehem,
Christmas Cantate, ∞ 15'
Engelse versie: Emmy Visser
for soli, 2 equal voices and organ
World Library of Sacred Music, 1955

Opus 33, Het Lied der Eeuwen,
cantate voor het Eeuwfeest van de abdij van Averbode, 1934, ∞ 20'
tekst: Adriaensen
soli, koor, piano of orgel
manuscript

Opus 35, Maria Oratorium, EE.ZZ.Annonciaden, Willebroek, 1935,
∞ 25'
soli, koor, piano of orgel
manuscript

Opus 40, Psalm 99 Jubilate Deo, omnis terra, 1936 ∞ 8'
Latijnse tekst
3 gelijke stemmen en orgel
W.Bergmans, 1937

Opus 40, Jubilate Deo omnis terrae,
Psalm 99, Sing to God with gladness, 1936 ∞ 8'
Engelse versie: Edw.C.Currie
TTB and organ
SATB and organ
SSA and organ
McLaughlin & Reilly, 1954

Opus 40, Psalm 99 Jubilate Deo omnis terrae, 1936, ∞ 8'
versie voor koor, kopers , timpani en orgel
Manuscript
c/o Cebedem

Opus 44 (2), De Morgen in 't bos, 1940,
kindercantate, ∞ 7'
tekst: René de Clercq
Frans: Léon Rubbens
tweestemmig koor voor sopraan- en altstemmen met klavierbegeleiding
(Van harte aan mijn oud-leerling en vriend E.H.H.van Laere, kapelmeester der Sint-Baafskathedraal te Gent)
Het Muziekfonds 1941

Opus 49, Missa in honorem Sanctae Godelivae, 1940 ∞ 14'
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen en orgel
W.Bergmans, 1941

Opus 49, Missa Brevis, or, in honorem Sanctae Godelivae, 1940,
∞ 14'
Latijnse tekst
SAB zetting en orgel
McLaughlin & Reilly, 1962

Opus 56, Jubileumcantate Congregatie van de Christelijke Scholen Jozef Calasancius,
Vorselaar, 1945, ∞ 20'
tekst: Eerw.Zuster Marcellina
soli, koor, orgel of piano

Opus 57 , Te Deum,  Lord God, we praise Thee, 1945, ∞ 10'
Latijnse tekst
Engelse versie: Edw. Currie:
Lord God we praise Thee
*3 gelijke stemmen en orgel
tijdsduur van componist: ca. 9'
McLaughlin & Reilly, 1947

Opus 57, Te Deum; 1945 ∞ 10'
Latijnse tekst
*3 mannenstemmen en orgel
*4 gemengde stemmen en orgel
Schwann, 1947
bewerking voor orgel, kopers en timpani
manuscript
c/o Cebedem

Opus 60 (2) , Ipse sum desponsata, 1942,
∞ 4'
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen, orgel
Musica Sacra 1948

Opus 61 (4) , Onze Vader, Wees Gegroet, 1945,
∞ 5'
soli, 2 gelijke of 4 gemengde stemmen en piano of orgel
Schott Frères, 1948

Opus 61(6), Lieve-Vrouwe-Van-de-Kempen, 1945, ∞ 5'
tekst Jozef Simons
* 2 gelijke stemmen en orgel (piano)
* 4 gemengde stemmen en orgel (piano)
Schott Frères, 1948

Opus 62, Missa Festiva, 1947
Latijnse tekst, ∞ 30'
5 gemengde stemmen en orgel
Kyrie (∞ 5') Gloria (∞ 5'30"); Credo (∞ 9'), Sanctus ( ∞ 3'), Benedictus (∞ 3'),
Agnus Dei (∞ 4')
(Meinem lieben Freunde, dem Hochwürdigsten Herrn Kanonikus Jules Vyverman, und dem Domchor an St. Rombout  zur Erinnerung an die glanzvolle erste Aufführung meines Werkes)
Schwann, 1954

Opus 63, Quattuor Motetta, 1947
Latijnse tekst: ∞ 12'
vierstemmig a cappella
*Ave Verum ( ∞ 2'30")
*Ave Maria ( ∞ 2'30")
*Jesu dulcis memoria ( ∞ 3'30")
*Tantum Ergo ( ∞ 2'15")
Schwann, 1951

Opus 64, Quattuor Motetta, 1947 ∞ 12'
Latijnse tekst
vierstemmig a cappella
*Panis Angelicus (∞ 3');
*Sub tuum praesidium ( ∞ 2' );
*Te Joseph celebrent (∞ 4');
*Tantum Ergo (∞ 2')
Schwann, 1951

Opus 65, Zes Zuidafrikaanse Liederen, 1947 
∞ 12'
vierstemmig ,a cappella
*Die bloeisels van Jezus
tekst: W.E.S. Louw
*Aan die Kruis
tekst: A.D.Keet
*Dis al
tekst: Jan F.E.Celliers
*Om te sing
tekst: J.D.du Plessis
*Verre Reis
tekst W.E.G.Louw
*Drinklied
tekst: Eitemal
Annie Bank, Amsterdam, 1951

Opus 73 b , Motet Terribilis est, 1951, 
∞ 3'
In Anniversario Dedicationis Ecclesiae vel in ipsa Dedicatione
Latijnse tekst
2 gelijke stemmen en orgel
(R.P.Drs.L.Goffinet C.SS.R.Dedicatum)
Musica Sacra, 1951

Opus 78, Tu es Sacerdos, 1954, ∞ 5'
Latijnse tekst
3 gelijke mannenstemmen en koraalstem, orgel
McLaughlin & Reilly, 1955

Opus 84a, Missa in honorem Sancti Johannis Baptistae, 1956, ∞ 21'
ook Missa Laudis genoemd
*3 gelijke stemmen en orgel
(Meinem lieben Freunde Jan van Mierlo dem wohlwollenden Förderer der Kirchenmusik zu seinem goldenen Jubiläum)
Schwann, 1958
McLaughlin & Reilly, 1957

Opus 84 b, Missa Laudis, ∞ 22'30"
in honorem Sancti Johannis Baptistae,
*4 gemengde stemmen en orgel
(Meinem lieben Freunde Jan van Mierlo dem wohlwollenden Förderer der Kirchenmusik zu seinem goldenen Jubiläum)
Schwann, 1958
McLaughlin & Reilly, 1957

Opus 85 (1), Schoon woord met zoeten zang, 1956,∞ 2'
tekst H. van Veldeke
canon voor stemmen
Salvator, Mechelen, 1957

Opus 85 (2) , Tot allen tiden sal mi verbliden, 1956, ∞ 2'
3 gelijke stemmen a cappella
tekst: Hofmann von Fallersleben
Salvator, Mechelen, 1957

Opus 85 (3) , Hopsasa, 1956
vocalisen, 1 tot 5 stemmig a cappella
Bestemd voor Kon. Vlaams Muziek-conservatorium te Antwerpen
manuscript

Opus 85 (4), Prayer on Christmas Eve, 1956, ∞ 2'
vierstemmig gemengd koor a cappella
tekst: Nancy Byrd Turner
(To my dear friend Paul Manz)
Augsburg Publishing House, 1956

Opus 85 (5) , In Excelsis Gloria, 1956, ∞ 4'
Vierstemmig gemengd koor met orgel of piano
tekst: Thibaut IV (1201-1253)
(Ty my dear friends Peter, John and Michael Manz)
Augsburg Publishing House, 1957

Opus 87(2) , Evening Prayer, 1957, ∞ 4'
2 gelijke stemmen en orgel
4 gem. st. orgel
tekstdichter: onbekend
(To John J. Fehring, Diocesan Director of Music, Cincinnati)
McLaughlin & Reilly, 1958

Opus 89 a, Flos Carmeli, 1958, ∞ 5'
hymne voor soli, 2 gelijke stemmen en orgel
tekst: Latijn
(Hommage très respectueux à son Excellence Ilario Alcini, Archevèque titulaire de Nicea, Président Général de l' A.I.S.C.)
Libreria Editrice Musicale S. Cecilia,  Rome, 1958

Opus 89 b, Inviolata, 1958, ∞ 4'
tekst: Latijn
a quattro voce miste con organo
(To my dear friend Reverend Father Francis Schmitt and his Boys Town Choir (U.S.A.)
Libreria Editrice Musicali S. Cecilia, Roma, 1958

Opus 91, Missa Choralis, 1958 ∞ 13'14"
tekst: Latijn
4 gemengde stemmen en facultatieve koraalzang, met orgel
(To Theodore Marier with sincere friendship)
 Kyrie ( ∞ 2'15"), Gloria ( ∞3'15"), Credo ( ∞ 3'45"), Sanctus ( ∞ 1'10"), Benedictus ( ∞ 1'20"); Agnus Dei ( ∞ 2'05")
McLaughlin & Reilly, 1959

Opus 92, Jubilee Mass, ∞ 24'
Missa Jubilans in honorem Sancti Nicolai, 1958
4 gemengde stemmen en orgel
tekst: Engelse mistekst
(To my dear friend The Most Reverend Monsignor Nicholaus Wegner)
C.F.Peters Edition, 1969

Opus 94, Two Anthems, 1959, ∞ 6'
*All the Ends of the Earth,
tekst:  Engels: Gradual Christmas Day
SATB a cappella
*This is the Day Which the Lord had Made,
tekst: Engels: Gradual for Easter Day
SATB a cappella
Augsburg Publishing House, 1959

Opus 98, Hymn to S. Caecilia:
Nunc ad coronas pergite, 1960, ∞ 4'
tekst: Latijn
SATB and unison choir with organ
(To my dear friends Msgr Francis Schmitt and his Boys'Choir);
World Library of Sacred Music, 1962

Opus 102, The Lord's Prayer, Pater Noster, 1960, ~2'
Engelse en Latijnse tekst
*Two equal voices and piano (organ)
* Four mixed voices and piano (organ)
C.F.Peters Edition, 1961

Opus 103, Wedding Song; Wo du hingehst, 1961, ∞ 4'
Engelse en Duitse tekst
* Two equal voices and organ
* Four mixed voices and organ
C.F.Peters Edition, 1960

Opus 104, Ave Maria, Hail Mary, 1961,
∞ 2'
tekst: Latijnse en Engelse versie
*Two equal voices and organ
* Four mixed voices and organ
C.F.Peters Edition, 1962

Opus 105, Motet Mihi autem nimis,
How lofty, O God, are Your Designs, 1961, ∞ 4'
tekst: Latijn
Engelse versie P.J.H.
SATB, organ ad libitum
McLaughlin & Reilly, 1964

Opus 107, Two Anthems, 1961
4 mixed voices and organ
*Easter Hymn-Anthem
I know that my Redeemer liveth, ∞ 3'30"
tekst: Engels
*Christmas Hymn-Anthem All my heart today rejoices, ∞ 4'30"
C.F.Peters Edition, 1962

Opus 108, Magnificat  ∞ 5'15"
tekst: Latijn
SATB voices and organ
score for full brass, timpani and cymbals available
c/o Cebedem
(To my dear friend Roger Wagner,
 and the distinguished Wagner-Chorale)
McLaughlin & Reilly, 1962

Opus 110, In Silent Night (Laet uns mit herten reyne), 1963, ∞ 3'
tekst: English versie
SATB, organ
McLaughlin & Reilly, 1963

Opus 111, Psalm 125 In convertendo Dominus, When God the Lord, 1963 ∞ 8'
tekst: Latijn
Engelse versie: E.C.Currie and P.Hotin
4 mixed voices a cappella
Commissioned by Messrs.Arthur Guinness, Son & Co, for the Cork (Ireland) International Choral Festival, 1963
McLaughlin & Reilly, 1964

Opus 115, Four Old Flemish Christmas Carols, 1964 ∞ 16'
mixed voices and instruments :
2 Oboes (Recorders), English Horn, 2 Bassoons, 2 Trumpets, 3 Trombones, organ (Baroque)
tekst: English version: Marguerite Vogels-Reiners
original text Old  Flemish
*Hark, unto us a child is born ∞ 3'
*There Fell a Heavenly Dew ∞ 4'40"
*Now be Very Welcome ∞ 5'10"
*Shepherds He is Born ∞ 2'30"
C.F.Peters Edition, 1967

Opus 118, Canticum Gaudii, Song of Joy,(Psalm 91) ,1972 ∞ 5'
SATB, 2 trumpets, 2 Trombones and Organ
(To my dear friend Ladd Thomas, Los Angeles)
C.F.Peters Edition, 1973

Opus 120, Psalm 128, 1972, ∞ 5'
mixed voices, soli, organ
in de reeks Music for Worship
(Commissioned, Edited and Distributed by CFCW, Sugar Creek, 1973

Opus 112, Missa Simplex, of Confraternity Mass,1963, ∞ 20'
unison, organ
McLaughlin & Reilly, 1966

Opus 124, Psalm 23 with the Lectionary Refrains, 1973
Cantor, unison choir, congregation, organ
optional mixed choir and Oboe
(Commissioned, Edited and Distributed by CFCW, Sugar Creek, 1974

Opus 137 Gebed voor de Kerk 1983
tekst: Godfried kardinaal Danneels
4 st. gem. koor a cappella
uitgeschreven door R. Schroyens
c/o Cebedem