Nederlandse Bijbelvertalingen

Hieronder vindt u informatie over Klik hier voor het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) in vijf verschillende Nederlandse vertalingen.

Deze pagina werd opgezet op 20 december 1996 door Paul Kevers, secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting. De laatste aanpassing gebeurde op 8 september 2010. Commentaar, opmerkingen, aanvullingen en andere suggesties stuurt u met een e-mail naar de auteur.Nederlandse bijbelvertalingen in boekvorm


1. De Willibrordvertaling

De Willibrordvertaling is de actuele katholieke bijbelvertaling. De eerste uitgave van deze vertaling van de hele bijbel in één volume verscheen in 1975. In 1995 verscheen de 'herziene uitgave'. Daarin is alleen de vertaling van de Psalmen, de evangelies en de Handelingen echt 'nieuw' ten opzichte van de uitgave 1975. De andere bijbelboeken ondergingen een grondige revisie.
De Willibrordvertaling is gemaakt door de Katholieke Bijbelstichting ('s-Hertogenbosch) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (Leuven). Ze is uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting en wordt in België verspreid door het Centraal Boekhuis. Als u hier klikt vindt u het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) in de Willibrordvertaling van 1975 en van 1995, en in drie andere Nederlandse vertalingen.

Sinds 10 november 2002 is de Willibrordvertaling 1995 beschikbaar op internet: www.willibrordbijbel.nl

Over de verschillende edities die op de markt zijn vindt u meer informatie op de website van de Katholieke Bijbelstichting.


2. De NBG-vertaling 1951

De NBG-vertaling (NBG = Nederlands Bijbelgenootschap) is de actuele protestantse bijbelvertaling. Zij is de opvolger van de aloude 'Statenvertaling', die in sommige kerken nog steeds wordt gebruikt, en verscheen voor het eerst in 1951 bij het Nederlands Bijbelgenootschap (Haarlem). Er bestaan uitgaven met en zonder de deuterocanonieke boeken. Als u hier klikt vindt u het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) in de NBG-vertaling 1951 en in vier andere Nederlandse vertalingen.

Sinds oktober 2002 is de NBG-1951-vertaling vrij te raadplegen op internet: zie www.biblija.net.


3. Groot Nieuws Bijbel

De 'Groot Nieuws Bijbel' is een bijbelvertaling in hedendaags Nederlands. Het is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap, waaraan ook de Katholieke Bijbelstichting heeft meegewerkt; de vertaling van de deuterocanonieke boeken is overgenomen uit de Willibrordvertaling. De eerste uitgave van de hele bijbel verscheen in 1983 (het Nieuwe Testament was al in 1972 verschenen). In 1996 werd een 'Herziene editie' gemaakt. En in het voorjaar van 1998 is een editie met aantekeningen verschenen. Er bestaan uitgaven met en zonder de deuterocanonieke boeken.
Als u hier klikt vindt u het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) in de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel 1996 en in vier andere Nederlandse vertalingen.

Sinds oktober 2002 is de GNB-1996 vrij te raadplegen op internet: zie www.biblija.net.


4. De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Het initiatief hiervoor werd in 1989 genomen door het Nederlands Bijbelgenootschap (Haarlem) en de Katholieke Bijbelstichting ('s-Hertogenbosch) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (Leuven) en het Vlaams Bijbelgenootschap (Brugge). De Nieuwe Bijbelvertaling werd gerealiseerd door een breed samenwerkingsverband van katholieken en protestanten van velerlei strekkingen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Bij de vertaling van het Oude Testament waren ook joodse deskundigen betrokken.

Na ruim tien jaar vertaalarbeid is De Nieuwe Bijbelvertaling in oktober 2004 verschenen. Ze werd officieel gepresenteerd op 27 oktober 2004 in Rotterdam en op 29 oktober 2004 in Antwerpen. Ze kan geraadpleegd worden op internet: zie www.biblija.net en www.willibrordbijbel.nl.

De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in verschillende edities. De Katholieke Bijbelstichting publiceerde een katholieke editie, met de deuterocanonieke boeken in de rooms-katholieke canonvolgorde en met inleidingen op alle bijbelboeken:

Meer informatie op de website van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Als u hier klikt vindt u het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) in de Nieuwe Bijbelvertaling en in vier andere Nederlandse vertalingen.


5. De Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter Oussoren. Het was uitdrukkelijk de bedoeling om de vertaling zo concordant als mogelijk te maken. Kenmerkend voor deze Naardense vertaling is, dat slechts daar van dit principe is afgeweken waar het metrum of ritme dat vereist. De Naardense Bijbel is de vrucht van meer dan 30 jaar vertaalwerk uit het Hebreeuws, Aramees en het Grieks. Uit respect voor de Statenvertaling - en de verrijking welke die voor onze taal heeft betekend - wil de Naardense Bijbel niet modieus modern klinken. Uit respect voor de toekomstige generaties leek het ook opportuun om in ieder geval niet te archaïsch over te komen.

De Naardense Bijbel verscheen in 2004 in druk bij uitgeverij Skandalon in Vught (NL). Sinds 2007 staat de volledige vertaling ook op internet. Zie www.naardensebijbel.nl.6. De Hebreeuwse Bijbel, vertaald door Albert Koster

Een woord-voor-woordvertaling van Tenach (de Hebreeuwse Bijbel) door Albert Koster, verschenen in 14 delen bij uitgeverij Aproges in Eindhoven vanaf 1992. De gedrukte editie is momenteel uitverkocht. Wel verkrijgbaar op cd-rom. Meer inlichtingen bij uitgeverij Aproges.Nederlandse bijbelvertalingen op cd-rom


1. Willibrordvertaling 1995 op cd-rom

Willibrordvertaling 1995 op cd-rom, geschikt voor Windows 98, ME, 2000 of XP, Online Bijbel Platform product, 2003, € 29,95.

Deze nieuwe editie van de Willibrord 1995 op cd-rom verschilt helemaal van de vorige. Ze wordt op de markt gebracht door Importantia Publishing in Dordrecht (vertegenwoordiging in Vlaanderen: firma Zwaan in Mechelen) en werkt op basis van de Online Bijbel software, bekend van de Online Bijbel DeLuxe cd-roms met talrijke bijbelvertalingen op één cd. De Willibrord-cd-rom is bedoeld voor mensen die willen werken met de Willibrordvertaling 1995 met aantekeningen. De inhoud van het woordregister wordt automatisch opgezocht zodra de muiscursor geplaatst wordt op het woord. De aantekeningen kunnen worden afgebeeld naast de bijbeltekst. Verwijzingen naar bijbelverzen of aantekeningen kunnen worden opgeslagen. De zoekfuncties geven een concordantie onder handbereik. De Willibrordvertaling op cd-rom kan gebruikt worden als losstaand product, maar ook als aanvulling op andere Online Bijbel Platform producten.


2. De Nieuwe Bijbelvertaling op cd-rom

De Nieuwe Bijbelvertaling op cd-rom, 2004, € 39,95.

Op de markt gebracht door Importantia Publishing in Dordrecht (vertegenwoordiging in Vlaanderen: firma Zwaan in Mechelen).


3. Online Bijbel (cd-rom/dvd)

De cd-rom 'Online Bijbel Deluxe' bevat de bijbel in het Hebreeuws, Grieks, en vele vertalingen waaronder de Statenvertaling, de Lutherse vertaling, de Leidse vertaling en een moderne vertaling naar keuze (NBG-vertaling 1951; Groot Nieuws Bijbel met aantekeningen; Willibrordvertaling 1995 met aantekeningen; De Nieuwe Bijbelvertaling), plus een aantal woordenboeken en bijbelcommentaren. Er zijn uitgebreide zoekmogelijkheden evenals de mogelijkheid om teksten te printen of als afzonderlijk bestand te bewaren. Deze cd-rom bestaat o.m. in een gezins- en een studie-editie. Op de studie-dvd staan onder meer ook de Petrus Canisiusvertaling en de Willibrordvertaling 1978. Voor meer informatie zie de Onlinebible-website.


4. MultiMedema Bijbel (cd-rom)

Deze cd-rom bevat:
- Drie complete bijbelvertalingen: de Statenvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Engelse King James Version; en bovendien het Nieuwe Testament in de Telos-vertaling.
- Bestand met duizenden bijbeltekstverwijzingen.
- Commentaren: de kanttekeningen bij de Statenvertaling plus een commentaar op Efeziëers, Filippenzen, Kolossenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 2 en 3 Johannes en 2 Petrus.
- Circa 1500 korte meditaties over het complete Nieuwe Testament en de Psalmen.
- Een videoclip "Van kleitablet tot computerschijf".
- Rembrandt-etsen van het museum "Rembrandthuis": meer dan honderd afbeeldingen van prenten bij het Oude Testament. Deze afbeeldingen zijn voorzien van toelichtende teksten in het Engels en het Nederlands.

Te bestellen bij Uitgeverij Medema, Postbus 113, NL-8170 AC Vaassen, tel. 0578-574995, fax 0578-573099, e-mail.


5. Beeldschermbijbel (cd-rom)

Een laag geprijsde CD-uitgave voor mensen die niet zoveel eisen stellen op het gebied van naslagwerken, maar wél graag willen beschikken over verschillende bijbelvertalingen voor studie, werkstukken, enzovoorts.

Inhoud:

De beeldschermbijbel is een co-editie van het Nederlands Bijbelgenootschap en de uitgeverij Medema.6. Naardense Bijbel op cd-rom/dvd

Zie www.naardensebijbel.nl, klikken op 'bestellen'.7. De Hebreeuwse Bijbel vertaald door Albert Koster op cd-rom

Zie uitgeverij Aproges.Nederlandse bijbelvertalingen op Internet

  1. De Willibrordvertaling 1995 is sinds 10 november 2002 beschikbaar op internet: www.willibrordbijbel.nl
    Ook De Nieuwe Bijbelvertaling vindt u nu op die website.
  2. De Naardense Bijbel (vertaling door Pieter Oussoren) vindt u onder www.naardensebijbel.nl.

  3. Sinds oktober-november 2002 zijn de NBG-1951-vertaling, de Groot Nieuws Bijbel 1996 en thans ook de Statenvertaling, de Willibrordvertaling 1995 en De Nieuwe Bijbelvertaling vrij te raadplegen op www.biblija.net.
  4. De Statenvertaling staat in haar geheel op Internet: www.coas.com/bijbel.
    Men kan ze ook raadplegen op www.statenvertaling.net, inclusief kanttekeningen, apocriefen en een eenvoudige concordantie.
  5. Op de pagina bijbel.opurk.nl kan men drie Nederlandse bijbelvertalingen doorzoeken en vergelijken: de Statenvertaling, de Lutherse vertaling en de Leidsche vertaling.
  6. Het pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) vindt u in vijf Nederlandse vertalingen, in vijf kolommen naast elkaar: de Willibrordvertaling 1975, de Willibrordvertaling 1995, de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel 1996 en de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. Klik daarvoor hier.


Pagina opgemaakt door Paul Kevers, secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting. Laatste aanpassing op 8 september 2010.