Bijbelcursussen in Vlaanderen

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting. Aanvullingen en correcties zijn welkom per e-mail.

Naar de index.

Naar de hoofdpagina van de Vlaamse Bijbelstichting.


Werkjaar 2012-2013 / 2013-2014

De gegevens zijn geografisch geordend per provincie:

Brugge: Bijbelhuis Zevenkerken

De Bijbeldienst van het bisdom Brugge heeft in april 2007 het Bijbelhuis geopend in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Zie www.bijbelhuis.org.

Inlichtingen:
Bijbelhuis Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries.
tel. 050/300 479 - e-mail

Terug naar de index.


Brugge: Bijbel en moderniteit

Het Bijbels geloofsverhaal verdraagt een geseculariseerde, moderne lezing. De confrontatie met de moderniteit is geen last maar juist een zegen. Elke crisis is ook een kans. Het Bijbels geloofsverhaal wordt immers echt interessant voor onze tijd wanneer we radicaal de secularisatie toelaten. Deze uitzuivering zorgt voor een frisse en nieuwe kijk op de Bijbel als een boek dat kritisch omgaat met tal van maatschappelijke fenomenen, waaronder religies. Maar de uitzuivering laat ons zelf ook toe om én modern en Bijbels ge´nspireerd te zijn.

Een dergelijke analyse haalt ook de klassieke opdeling 'gelovigen' en 'ongelovigen' compleet onderuit: veel mensen zijn immers bezig in de geest van het Bijbels visioen. Laat ons vanuit een kritische en moderne blik verder werken aan de ontsluiting van dit boek.

Bijbel en Moderniteit is een Leerhuisproject van YOT vzw en Bijbelavonden Roeselare, i.s.m. Motief vzw.

Meer inlichtingen en inschrijving: YOT vzw

Terug naar de index.


Brugge/Torhout: CCV

Inlichtingen en inschrijving:
CCV in het bisdom Brugge, Bosdreef 5, 8820 Torhout
tel. 050/74.56.10, e-mail

Terug naar de index.


Brugge: Sint-Trudoabdij

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Sint-Trudoabdij, Pelderijnstraat 14, 8310 Sint-Kruis-Brugge
tel. 050-36.70.22 - fax 050-36.70.23
voor de cursussen Hebreeuws ook per e-mail

Terug naar de index.


Roeselare: De Bremstruik

Meer info bij:
De Bremstruik, Sint-Alfonsiusstraat 42, 8800 Roeselare
tel. 051 20 04 20 - fax 051 24 28 97 - info@debremstruik.be

Terug naar de index.


Aalst: Christenen voor het Socialisme

Info en inschrijving:
CvS, Belgradestraat 82, 2800 Mechelen, tel. 015/41.64.84, e-mail

Terug naar de index.


Aalst: Jebron

Inlichtingen:
Jebron
Paul De Witte, Papestraat 26, 9320 Nieuwerkerken
tel. 053-83 44 95, e-mail

Terug naar de index.


Bellem: Mariahove

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Mariahove, Mariahovelaan 2, 9881 Bellem
tel. 09-374 12 34, e-mail

Terug naar de index.


Gent: 'Het Rustpunt' (Karmelieten)

Inlichtingen:
'Het Rustpunt', Burgstraat 46, 9000 Gent
tel. 09/267 85 95, e-mail

Terug naar de index.


Gent: Dienst Vorming

Inlichtingen en inschrijving:
Dienst Vorming, Nederpolder 24, 9000 Gent
tel. 09/235.78.65, e-mail: vorming.gent@ccv.be

Terug naar de index.


Gent: Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut

Een aantal theologische en pastorale vakken van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut worden opengesteld voor alle geïnteresseerden. Hierna vindt u een overzicht van de bijbelse vakken.
Inlichtingen en inschrijving:
Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut
Bisdomplein 1, 9000 Gent
tel. 0476/46 00 98, e-mail: hdgi@kerknet.be (Jürgen Franšois, directeur).

De lessen vinden plaats in de Vrije Handelsschool Sint-Joris, Gildestraat 17, 9000 Gent.

Terug naar de index.


Gent (Drongen): Oude Abdij

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent)
tel. 09/226 52 26, fax 09/236 54 49
E-mail: info@oudeabdij.be

Terug naar de index.


Gent (Wondelgem): VPKB

Inlichtingen:
Verenigde Protestantse Kerk in België - Gent Rabot
Blauwstraat 34, 9032 Gent (Wondelgem)
tel. 0486-93.37.39 of 09-253.29.00
e-mail - website

Terug naar de index.


Antwerpen: CCV - Diocesane Pastorale Dienst

Inlichtingen en inschrijving:
CCV-Diocesane Pastorale Dienst
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
tel. 03/287 35 83, fax 03/287 35 86
e-mail: antwerpen@ccv.be

Terug naar de index.


Antwerpen: Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Secretariaat DCC en HIGW
Canadalaan 113, 2030 Antwerpen
tel. 03/543 97 15, fax 03/544 98 48
e-mail: higw.antwerpen@dsko.be

Terug naar de index.


Antwerpen: Theologicum

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
tel. 03/287 35 61, fax 03/287 35 62

Terug naar de index.


Antwerpen: Werkplaats voor Theologie en Maatschappij
vzw Motief

Inlichtingen en inschrijving:
Werkplaats voor Theologie en Maatschappij / vzw Motief
Boomsesteenweg 269, 2020 Antwerpen
tel. 03/216 94 83
e-mail info.motief@skynet.be

Terug naar de index.


Herentals en Meersel-Dreef: Cursus Hebreeuws

Inlichtingen:
Br. Gerard Sergier - e-mail

Terug naar de index.


Ranst: Hof Zevenbergen

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst
tel. 03-205 65 70, fax 03-475 12 54, e-mail.

Terug naar de index.


Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Inlichtingen, voorwaarden en afspraken:
CCV Vlaams-Brabant en Mechelen, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel. 015-29 84 53, e-mail

Terug naar de index.


Averbode: Bezinningscentrum

Programma 2012-2013 nog niet ontvangen - hieronder het programma van 2010-2011

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
tel. 013/78.04.40, e-mail bezinningscentrum@abdijaverbode.be

Terug naar de index.


Grimbergen: Norbertijnerabdij

Inlichtingen en inschrijving:
Abdij Grimbergen, tel. 02 272 40 62, e-mail

Terug naar de index.


Groot-Bijgaarden: Don Bosco Experience

Plaats en adres voor meer inlichtingen:
Don Bosco Experience, H. Placestraat 44, 1702 Groot Bijgaarden
tel. 02/466.32.34, fax 02/466.15.98, e-mail)

Terug naar de index.


Groot-Bijgaarden: Christenen voor het Socialisme

Info en inschrijving (voor 1 juli):
CvS, Belgradestraat 82, 2800 Mechelen, tel. 015/41.64.84, e-mail

Terug naar de index.


KU Leuven: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Voor meer inlichtingen en inschrijving:
Secetariaat Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven
tel. 016/32 38 73, fax 016/32 38 58
e-mail: info@theo.kuleuven.be
Zie ook de webpagina Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Terug naar de index.


KU Leuven: Universitaire Parochie

Inlichtingen en inschrijving:
Secretariaat UP, Tiensestraat 124, 3000 Leuven Telefoon 016 32 55 85 of 016 32 55 86, e-mail

Terug naar de index.


KU Leuven: Didachè (voorheen Vliebergh-Sencieleergang) Bijbel

Elk jaar in augustus organiseren de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een tweedaagse bijbelcursus. Dat gebeurt in het kader van LUCON, de postacademische vorming van de K.U.Leuven. De meest recente cursus vond plaats op 22 en 23 augustus 2011, in samenwerking met de sectie Catechese. Het onderwerp was: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal. Klik hier voor meer informatie over het programma. In 2012 is er een geen bijbels programma, maar een speciale, kerkhistorische sessie naar aanleiding van '50 jaar na Vaticanum II'.

Terug naar de index.


Leuven: Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Plaats: Johannes XXIII-seminarie, Herestraat 51, 3000 Leuven.

Inlichtingen en inschrijving:
Secretariaat HIGW, Fr. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
tel. 015-29 84 41, e-mail.

Terug naar de index.


Leuven: Johannes XXIII-seminarie

De cursussen van het Theologicum staan open voor al wie geïnteresseerd is. Een voorafgaandelijk gesprek met studieverantwoordelijke Marc Steen is vereist. Hieronder vindt u een overzicht van de bijbelse vakken.

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Johannes XXIII-seminarie, Herestraat 51 te Leuven
tel. 016/31 02 00, e-mail

Terug naar de index.


Hasselt: CCV

Inlichtingen en inschrijving:
CCV bisdom Hasselt, Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
tel. 011/24.90.71, e-mail

Terug naar de index.


Abdij Herkenrode

Plaats, inlichtingen en inschrijving:
Bezinningscentrum Abdij Herkenrode, Herkenrodeabdij 1, 3511 Kuringen (Hasselt)
tel. 011/22.12.33, e-mail

Terug naar de index.


Bree: 'Oude wijsheid voor moderne mensen'

Programma 2012-2013 nog niet ontvangen - hieronder het programma van 2011-2012

Organisatie en inschrijving:
Dr. Jacqueline Conings is arts en theoloog. Haar cursussen gaan uit van de universele waarheden in de Bijbel,
die ieder mens op zoek naar waarachtige spiritualiteit kunnen aanspreken, ongeacht de religieuze achtergrond.
De cursussen zijn bedoeld om in het gewone dagelijkse leven een toepassing te vinden.
Bijzonder welkom zijn deelnemers met weinig godsdienstige vorming en zij die in de bestaande kerken hun weg niet (meer) kunnen vinden.

Inschrijven per e-mail of telefonisch elke werkdag tussen 19 en 20 uur op nummer 089 246 642.

Terug naar de index.


Naar de hoofdpagina van de Vlaamse BijbelstichtingPagina opgemaakt door Paul Kevers, secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting, op 13 juni 1997. Laatste aanpassing op 2 augustus 2013.