Gentse pleit voor publieke vrouwentoiletten  

Plassen is ook voor vrouwen een primair recht

Gentse houdt petitie voor gratis openbaar sanitair voor dames

GENT  

Veel  vrouwen ergeren zich aan het gebrek aan openbaar sanitair, maar Baharak Bashar gaat tot actie over. Op korte termijn wil ze gratis openbare toiletten voor vrouwen, op lange termijn wil ze die standaard in de stad zien verschijnen. En ook in andere steden. Baharak zamelt op straat handtekeningen in, en wil die petitie aan het stadsbestuur overhandigen.  

Op nauwelijks 12 uur tijd zamelde Baharak Bashar 532 handtekeningen in. Het probleem leeft dus wel degelijk bij de Gentenaars. “Tijdens de voorbije Gentse Feesten moest een meisje hoognodig”, verklaart Baharak. “Dus plaste ze boven een rioolputje. De politie wilde haar bekeuren voor openbare zedenschennis. Toen is de idee voor de petitie ontstaan, maar pas vorige week, op 11 november, vrouwendag, ben ik er echt mee begonnen.”  

“Kijk”, zegt Baharak. “Dit is geen feministische actie. Het is een probleem waarbij mannen en vrouwen samen naar een oplossing moeten zoeken. Mannen kunnen gratis urinoirs gebruiken, of betaaltoiletten. Maar ze hebben een keuze, en die hebben vrouwen niet. Of ze moeten een café binnen lopen, waar ze meestal niet welkom zijn enkel voor een plasje. Vrouwen hebben inderdaad meer privacy nodig dan mannen, maar het is niet fair dat vrouwen moeten betalen omdat ze fysisch anders zijn. Het vreemde is dat de overheid enkel oplossingen biedt als zich een probleem stelt. Voor mannelijke wildplassers kwamer er urinoirs, voor honden die zich op straat ontlasten zijn er hondentoiletten. Maar voor vrouwen is er nog steeds niks.”  

“De plastuit is geen oplossing”, vindt Baharak. “Die kan niet gebruikt worden als er geen aparte plaatsen zijn voorzien. Want in de natuur is het wildplassen, en aan een mannenurinoir is het ding gewoon niet hanteerbaar.” Baharak Bashar bedacht zelf enkele oplossingen. “Ideaal zou zijn dat openbare toiletten gesponsord worden door de privé, door merken van maandverband bijvoorbeeld.  Daarnaast bestaat er al een soort urinoirs voor vrouwen. Een testperiode zou kunnen uitwijzen of die dingen bruikbaar zijn, en toegankelijk voor iedereen. Is dat niet zo, dan zou de overheid ontwerpers kunnen aanmoedigen vrouwvriendelijke urinoirs te ontwerpen.”  

De gemotiveerde dame startte een petitie, en spreekt in Gent op straat mensen aan om die te ondertekenen. En dat loopt vlot. “Ik start liever met een kleinschalig project dat slaagt,” zegt ze. “Omdat ik in Gent woon, doe ik het hier. Maar ook in andere steden en gemeenten stelt het probleem zich. Mensen die dus in andere steden ook een petitie willen beginnen, kunnen me zeker contacteren. En dat kunnen Gentse mensen die willen tekenen, of willen helpen met handtekeningen inzamelen ook. Want voorlopig voer ik mijn actie helemaal alleen.” Over enkele weken zal de petitie voor gratis plassen voor vrouwen ook op het internet staan.

Sabine VAN DAMME (VDS)