de absolute waarde en het tegengestelde van een getal

|a| = absolute waarde van a
-a = tegengestelde van a (en omgekeerd)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoorden controleren" om uw antwoorden te controleren.

Bereken:

|-12|=

|+2| =


|0| =

|+6| =

|1| =


|-15| =

|7| =

|-230| =


|+32| =


Het tegengesteld getal van...

-5 is

is -7


-c is

+13 is

22 is


|-4| is

+b is

0 is


-1 is