Schooljaar: 2007 - 2008 Lesgever: J. Vervaeke Handboek: Integraal
Onderwijsvorm: A-stroom Leerplan: 2006/005 Leerjaar: 1A

GETALLENLEER

groene opgave: zelfgemaakte oefening

logo : zelfgemaakte Hot Potatoesoefening

b = basis; r = remediŰring; u = uitbreiding
 
Inleiding: talstelsels

1. Het Romeinse talstelsel

2. Het Romeinse talstelsel (extra oefeningen)

3. Het Romeinse talstelsel

4. Het binair talstels

5. Schrijf in hiŰrogliefen

6. De geschiedenis van het getal

H1: getallenverzamelingen

Overzicht mindmap

1. Natuurlijke getallen (b)

2a. Natuurlijke getallen bepalen (b)  / 2b. Natuurlijke getallen bepalen (r)

3. Element of geen element (b)

4. Deelverzamelingen in Z (r)

5. Getalwaarde (b)

6a. Ordenen van nat. getallen (b) 

6b. Ordenen van nat. getallen (r)

7a. Ordenen van gehele getallen (b)  / 7b. Ordenen van gehele getallen (r)

8. Ordenen van geh. getallen: <,> of = (b)

9. Ordenen van geh. getallen (u)

10. De getallenas Z (b)

11. De getallenas Z (r)

12. De getallenas Z: Chronologische volgorde van getallen (u)

MINDMAP: de getallenverzameling Z

H2: co÷rdinaten

Overzicht mindmap

1. Theorie

2. Co÷rdinaten lezen in ZxZ

3. Co÷rdinaten lezen en plaatsen

4. Co÷rdinaten lezen en plaatsen

5. Co÷rdinaten lezen (engelstalig)

6. Co÷rdinaten lezen in N

7. Co÷rdinaten lezen in Z

SHAREWARE: GRAPHS: oefeningen op het aanduiden van co÷rdinaten op een assenstelsen (downloaden en openen) (Engelstalig)

H3: optellen en aftrekken van gehele getallen

Overzicht mindmap

1a. Abs. waarde & tegengestelde

1b. Abs. waarde & tegengestelde (r)

2a. Abs. waarde & tegengestelde (b)

2b. Abs. waarde & tegengestelde (r)

3. Abs. waarde & tegengestelde (u)

4. Introductie negatieve getallen (r)

5. Schrijven in lettervorm (b)

6a. De tekenregel: eenvoudiger schrijven (b)

6b. De tekenregel: eenv. schrijven (r)

7a. Magisch vierkant (u)

7b. Magisch vierkant (u)

7c. Magisch vierkant (u)

8a. De optelling in Z (b)

8b. De optelling in Z (r)

9. De optelling in Z met grotere getallen (u)

10. De optelling in Z (oefening in tabelvorm) (r)

11. De optelling in Z (oefening met oplossing verbinden) (r)

12. Cijferen: vul de ontbrekende vakjes in (u)

13. Hoofdrekenen (u)

14. Magisch vierkant met geh. getallen (u)

15a. De optelling en aftrekking in Z (zonder haakjes) (b) 

15b. De optelling en aftrekking in Z (r)

16. De optelling en aftrekking in Z: kleine vraagstukjes  

17a. De optelling en aftrekking in Z (b) 

17b. De optelling en aftrekking in Z (r)  

18. De thermometer (hoe werkt de aftrekking) (r)

19. Cijferen: de aftrekking (u) 

20. Hoofdrekenen: de aftrekking (u)

21. De optelling in Z (r)

22. Rekenen met haakjes in N (b)

23. Rekenen met haakjes in Z (u)

24. Haakjes (r)

25. Haakjes (r)

26. Haakjesregel (r)

27. Eigenschappen van de optelling in Z  (Combineeroefening) (r)

28. Eigenschappen van de optelling in Z  (invuloefening) (r)

29. Eigenschappen van de optelling in Z  (Mini-kruiswoordraadsel) (r)

30. Eigenschappen van de optelling in Z (Multiple-choicevragen) (r)

31. Eigenschappen van de optelling in Z (door Tuba Oguz) (r)

32. Toepassen van substitutie (b)

33. Toepassen van substitutie (u)

34. Gedurige som (b)

34b. Gedurige som (r)

35. Gedurige som (r)

36. Gedurige som (r)

37. Som van 3 of meer getallen (r)

38. Toepassing: bereken verschil tussen kook- en smeltpunt (u)

39. De aftrekking in Z (r) (oefening in tabelvorm)

40. De aftrekking in Z (oefening in tabelvorm)

41. Waagstuk: leer al spelend het optellen en aftrekken van gehele getallen LEUK (r)

42. Rekenen met negatieve getallen (r)

43. Oefeningen met verschillende niveau's (u)

SHAREWARE: optellen en aftrekken van gehele getallen (downloaden en openen) (Engelstalig)

H4: vermenigvuldigen van gehele getallen

Overzicht mindmap

1a. Basisoefeningen serie 1 (b)

1b. Basisoefeningen serie 2 (b)

2 Basisoefeningen (r)

3. Nog 10 extra basisoefeningen (r)

4. Vermenigvuldigen van 2 getallen (u)

5. De vermenigvuldiging in Z (oefening in tabelvorm) (u)

6. De vermenigvuldiging in Z (oefening in tabelvorm) (u)

7. Vul het ontbrekende getal in (b)

8a. Gedurige producten (b)

8b. Gedurige producten (r)

9. Sommen en producten (beide oefeningen door elkaar) (b)

9b. Sommen en producten (r)

10. Sommen en producten (r)

11. Som en Product: zoek x en y (niveau1) (r)

12. Som en Product: zoek x en y (niveau2) (u)

13. Volgorde van de bewerkingen (r)

14. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 1 (b)

15. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 2 (u)

16. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 3 (u)

H5: eigenschappen van het vermenigvuldigen in Z

Overzicht mindmap

1. Eigenschappen van de bewerkingen in Z

2. 5 oefeningen op herkennen van eigenschappen

3. Korte test op de eigenschappen

4. Eigenschap linken met voorbeeld (matching)

5. Distributiviteit in N

6. Distributiviteit in Z

7. Distributiviteit in Z (2)  

8. Toepassingen op de distributiviteit in Z (3)

9. Toepassingen op de distributiviteit (omgekeerd)

10. Herleiden in Z

11. Product van 3 of meer getallen 

12. Product van 3 of meer getallen (2)  

13. Rekenen met lettervormen

H6: delen van gehele getallen

Overzicht mindmap

1. Niet-opgaande delingen

2. Volgorde van de bewerkingen in N

3. Oefeningen op substitutie

4. Theorie: bemaningen bij de hoofdbewerkingen

5. Deler - veelvoud: waar of onwaar

6. Deler - veelvoud: waar of onwaar (remediŰring)

7. Oefeningen op de deling in Z

8. Oefeningen op de deling in Z

9. Oefeningen op de deling in Z (remediŰring)

10. De deling in Z (oefening in tabelvorm)

11. Bepaal het toestandsteken van de lettervormen

12. Rekenen met haakjes en de deling

13. SOM : GETAL

14. Tabel met substitutie

15. Deelbaarheid bepalen van enkele natuurlijke getallen

16. Deelbaarheid

17. De 4 hoofdbewerkingen (De 4 bewerkingen in een rooster)

18. De 4 hoofdbewerkingen (De 4 bewerkingen door elkaar)

19. Toverboek

20. De Voorrangsregels

21. Test: de 4 hoofdbewerkingen (Engelstalig)

H7: de 4 hoofdbewerkingen / deelbaarheid in N

Overzicht mindmap

1. Volgorde van de bewerkingen in N

2. Substitutietabel

3. Schrijven als som of product

4. Oefeningen met haakjes (volgorde van de bewerkingen)

5. De 4 hoofdbewerking in Z (oefening in tabelvorm)

6. Oefeningen op de 4 hoofdbewerkingen

7. De zeef van Eretosthenes (Zoals in de les!)

8. Delers zoeken

SHAREWARE: oefeningen op substitutie / getalwaarde (downloaden en openen) (Engelstalig)

H8: het machtsverheffen in Z

Overzicht mindmap

1. Het machtsverheffen in N

2. Het machtsverheffen in N (r)

3. Tabel met machten in N

4. Bereken de macht:  

5. De machtsverheffing in Z: 14 basisoefeningen

6. De machtsverheffing in Z  

7. De machtsverheffing in Z  (r)

8. Tabel met machten in Z

9. Machten berekenen

10. Machten "matchen"

11. Volgorde van de bewerkingen (Franstalig programma)

12. Machten van 10 in gebruik!

13. Laat de PC ontbinden in priemfactoren!!! (engelstalig)

SHAREWARE: nPOWER RANGERS: oefeningen op machten met nat. exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

H9: de vierkantsworteltrekking

Overzicht mindmap

1. De worteltrekking: oefeningen

2. De worteltrekking  

3. Volgorde van de bewerkingen

4. Getalwaarde

H10: Gauss-werk / Formules

Overzicht mindmap

1. Formules opstellen

2. Stippenalgebra: formule patronen (zie ook extra werkblad)

3. Regelmaat: zoek het verband tussen de getallen en vul verder aan

H11a: De rationale getallen

Overzicht mindmap

1. Breuken vereenvoudigen

2. Breuken vereenvoudigen (match gelijke breuken)

3. Venndiagram (Kies voor rationale getallen)

4. De getallenas

5. Ordenen (Kies voor rationale getallen)

6. Op gelijke noemer plaatsen (engelstalig): visueel controleerbaar

7. Betekenis van breuken

8. Gelijkheid van breuken

9. Oefeningen op breuken, o.a. vereenvoudigen

MINDMAP: de verzameling Q

 

H11b: Decimale schrijfwijze

Overzicht mindmap

1. Breuken omzetten naar kommagetallen (via decimale breuken)

2. Kommagetallen omzetten naar onvereenvoudigbare breuk

3. Afronden

4. Afronden

5. Memoryspel (verband kommagetal, percent, breuk)

6. Ordenen van kommagetallen

7. Ordenen van kommagetallen (2)

H12: Bewerkingen in Q

Overzicht mindmap

1. Test: som van rationale getallen (b)

2. Test: product van rationale getallen (b)

3. Test: quaotiŰnt van rationale getallen (b)

4. Test: machten en vierkantswortels van rationale getallen (b)

5. Rekenen met rationale getallen

6. Volgorde van de bewerkingen

7. Omzetten in symbolen

8. Breuken oefenen (met gehelen!)

MINDMAP: bewerkingen in Q

H13: Eigenschappen van de bewerkingen in Q

Overzicht mindmap

1. Kies de passende eigenschap

MINDMAP: eigenschappen in Q

H14: Weetjes

 

H15: Gemiddelde en mediaan

Overzicht mindmap

 

H16: Verhoudingen, percent, kans en schaal

Overzicht mindmap

1. van percent naar breuk (in opbouw)

2. van breuk naar percent (in opbouw)

3. De verhoudingstabel (regel van 3 in tabelvorm)

4. Computer rekent percentage uit en toont percentage visueel (Engelstalig: whole = geheel, part: deel)

5. Omzetten breuk - percent

6. Vraagstukken m.b.t. percent

7. Vraagstukken m.b.t. percent

8. Oefening op schaalverdeling

H17: Vergelijkingen

Overzicht mindmap

1. Vergelijkingen in Z

2. Vergelijkingen oplossen met de weegschaalmethode (inleidende oefening)

3. Vergelijkingen oplossen met de weegschaalmethode

4. Vergelijkingen in Z: los je vergelijkingen op m.b.v. de computer.

5. Vergelijkingen oplossen met tussenstappen

6. Vergelijkingen in Z (niveau 1): getallenraadsel

7. Vergelijkingen in Z (niveau 1): 9 oefeningen met werkblad

8. Vergelijkingen in Z (niveau 2)

9. Vergelijkingen in Z (niveau 2): 9 oefeningen met werkblad

10. Vergelijkingen in Z (niveau 3)

11. Vergelijkingen in Z (niveau 3): 9 oefeningen met werkblad

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)