Schooljaar: 2007 - 2008 Lesgever: J. Vervaeke Handboek: Integraal
Onderwijsvorm: A-stroom Leerplan: 2006/005 Leerjaar: 2 Handel

GETALLENLEER

groene opgave: zelfgemaakte oefening

logo : zelfgemaakte Hot Potatoesoefening

Herhaling: vergelijkingen

OVERZICHT (mindmap)

1. Vergelijkingen in Z

2. Vergelijkingen: oefening op de weegschaalmethode om een vergelijking op te lossen

3. Vergelijkingen: toetsvorm (AANRADER)

4. Vergelijkingen: spelvorm (met weegschaalmethode)

5. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

6. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (engelstalig)

H1: tabellen, diagrammen en grafieken

OVERZICHT (mindmap)

1. Percentages berekenen +  opstellen cirkeldiagram

2. Percentages berekenen + opstellen cirkeldiagram

3. Grafieken lezen

4. Grafieken lezen

5. Klimatogrammen lezen

6. Diagrammen omzetten

7. Zelf een lijndiagram maken (Engelstalig)

8. Zelf een lijngrafiek maken (Engelstalig)

9. Zelf een cirkeldiagram maken (Engelstalig)

10. Visgraatdiagrammen maken (niveau 1)

11. Visgraatdiagrammen maken (niveau 2)

SHAREWARE: GRAPHS: oefeningen op het aanduiden van co÷rdinaten op een assenstelsen (downloaden en openen) (Engelstalig)

H2: getallenverzamelingen

OVERZICHT (mindmap)

1. Getallenassen

2. Absolute waarde & tegengestelde

3. Het tegengestelde

4. Afronden

5. Soorten getallen

MINDMAP: de gehele getallen

MINDMAP: de rationale getallen

 

H3: bewerkingen met rationale getallen

OVERZICHT (mindmap)

1. Bewerkingen in Q

2. Bewerkingen in Q 2

3. Bewerkingen in Q 3

4. Bewerkingen in Q 4

5. Bewerkingen in Q 5 (3 delen)

6. Rekenen in Z

7. Machten en wortels

8. Rekenen met breuken

9. Rekenen met breuken (2)

10. Volgorde van de bewerkingen

11. Volgorde van de bewerkingen (meerkeuze)

12. Getalwaarde

13. Rationaal of irrationaal?

Herhaal de oefeningen van vorig schooljaar

MINDMAP: bewerkingen in Q

SHAREWARE: optellen en aftrekken van gehele getallen (downloaden en openen) (Engelstalig)

SHAREWARE: oefeningen op substitutie / getalwaarde (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

H4: eigenschappen van bewerkingen - rekenregels

OVERZICHT (mindmap)

1. Eigenschappen van de bewerkingen in Z

2. Eigenschappen van de bewerkingen in Q

3. 5 oefeningen per rekenregel (Hermaak hier de oefeningen uit LG)

4. Oefeningen op de distributiviteit (In het Frans!)

Herhaal de oefeningen van vorig schooljaar

MINDMAP: eigenschappen in Q

SHAREWARE: TERMINATOR: oefeningen op het vereenvoudigen van formules (downloaden en openen) (Engelstalig)

H5: merkwaardige producten

OVERZICHT (mindmap)

1. getal x som

2. getal x som (uitbreiding)

3. som x som

4. som x som (uitbreiding) 

5. het merkwaardig product (a+b)(a-b)

6. merkwaardige producten (e-taak)

7. merkwaardige producten

H6: ontbinden in factoren

OVERZICHT (mindmap)

1. Ontbinden in factoren (oefening uit het WB (p. 44-45))

2. Ontbinden in factoren (het verschil van 2 kwadraten) (e-taak)

3. Ontbinden in factoren (som van een drieterm schrijven als een kwadraat) (e-taak)

MINDMAP: ontbinden in factoren

SHAREWARE: FACTORS oefeningen op het ontbinden in factoren (downloaden en openen) (Engelstalig)

H7: vergelijkingen

OVERZICHT (mindmap)

1. Vergelijkingen in Q

2. Vergelijkingen in Z

3. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

4. Vergelijking in Q: stel zelf je vergelijking op, los hem stap voor stap op en laat de computer nadien de oplossing controleren

5. Vergelijkingen in Q

6. Omvormen van formules: de enkelvoudige intrest

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

H8: machten met natuurlijke exponenten

OVERZICHT (mindmap)

POWERPOINTLES: Machten met nat. exp.

1. Machten met natuurlijke exponenten: meerkeuzeoefeningen

2. Machten berekenen (20 basisoefeningen)

3. Machten berekenen (webtaak)

4. Volgorde van de bewerkingen (machten)

5. Machten en worteltrekking

6. Herhaling: regel van de haakjes

7. Oefeningen op eigenschappen van machten (webtaak)

8. Oefeningen op eigenschappen van machten (webtaak)

SHAREWARE: nPOWER RANGERS: oefeningen op machten met nat. exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

H9: machten met gehele exponenten

OVERZICHT (mindmap)

1. Machten berekenen

2. Rekenen met machten

3. Rekenen met machten (2)

SHAREWARE: MACHTEN met NEGATIEVE exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

H10: grote en kleine getallen

OVERZICHT (mindmap)

1. Oefening op omzetten van decimaal naar wetenschappelijke notatie en omgekeerd

2. Computer zet om naar wetenschappelijke notatie

3. Machten van 10 in gebruik!

H11: n-de machtswortels

OVERZICHT (mindmap) 

H12: verhoudingen en evenredigheden

OVERZICHT (mindmap)

1. Verhoudingen berekenen 

2. Bepaal A en b bij evenredigheden

3. Bepaal de ontbrekende factor

4. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan

5. Oefeningen op percent

6. Vraagstukken m.b.t. percent

H13: recht en omgekeerd evenredig

OVERZICHT (mindmap)

1. RE, OE of geen van beide (1)

2. RE, OE of geen van beide (2)

3. Eenvoudige vraagstukken

4. Vraagstukken op RE en OE

5. Oefeningen op RE en OE

6. Vraagstukken op RE en OE

7. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan

H14: eentermen

OVERZICHT (mindmap)

1. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan

2. Macht van een eenterm

H15: veeltermen

OVERZICHT (mindmap)

SHAREWARE: POLY MULT: oefeningen op EENTERM x VEELTERM (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

H16: vergelijkingen en vraagstukken

OVERZICHT (mindmap)

1. Vergelijkingen in Q

2. Vergelijkingen in Z

3. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

4. Vergelijkingen in Q

5. Vergelijkingen in Q (Engelstalige vergelijkingenkwis)

6. Vraagstukken beginnersniveau

7. Vraagstukken

SHAREWARE: Download gratis software i.v.m. vergelijkingen

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

 

Evaluatieformulier: eindtermen