Postculinair , voor en door het personeel .

 

Culinair

Technisch hoekje

Google

Contact

Forum

 

 

Dit is de home pagina van Postculinair .

Op deze pagina komen zowat algemeenheden over "DE POST" , het personeel en gaande zaken .

Eventuele nieuwtjes maar steeds in een neutrale positie bekeken .

Graag zouden wij beginnen met documentatie over het ontstaan van ons bedrijf in België .

Foto's tekst ,... , zijn steeds welkom en door te sturen naar de webmaster .

Voor de gebruiksinfo zie : www.depost.be

Beste Collega's ,

We gaan nog eens staken , wat ons recht is . Maar voor wat ? Georoute 3 , het inhouden van enkele vergoedingen die goedgekeurd zijn door de vakbonden , sluiting van kantoren , ... ?

We kregen allen een omkoopsom (eigenlijk afkoopsom) van de verloren gegane premies . Postmannen en loket-bedienden krijgen iets in de plaats maar wat krijgen de technici van FM , niets en dat kost hen ca 100€ per maand .

Wat de wandelgangen nog is binnengedrongen is de bewering dat jonge recruten nu niet meer betaald worden aan postaal-statuut maar aan de lonen van het transport . Nu moet ge mij eens uitleggen wat die mensen aan het loket met transport te meken hebben . Wij zijn wel een vorm van communicatiebedrijf , wij leren de mensen toch contact leggen met elkaar of niet ?

De sluiting van kantoren blijft verder gaan en de CAO blijft uit en nu ?

Webmaster : fsbl490z60@tiscali.be