Jan Colle Galerij

2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

Carl Jacobs

Roel Goussey

Opening :

Zaterdag 21 oktober 2017 vanaf 14 tot 19 u.

Tentoonstelling :

22 oktober tot en met 19 november 2017