Jan Colle Galerij

2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

Waar de vogeltjes fluiten.

Opening :

Zaterdag 10 maart 2018 vanaf 14 tot 19 u.

Tentoonstelling :

11 maart tot en met 8 april 2018