Jan Colle Galerij

© 2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

Renee Lodewijckx

Marjolein LabeeŻ

Opening :

13 mei 2017 vanaf 14 tot 19 u.

Tentoonstelling :

14 mei tot en met 11 juni 2017

 

 

Naar aanleiding van de restauratie en heruitgave op DVD

Zaterdag 13 mei om 18 u voorstelling en projectie van de CHEZ RENEE art film

(Renee Lodewijckx & Absent Music, 1988)

                       

Renee Lodewijckx

Marjolein LabeeŻ