DDF

Voor de tweede keer wereldkampioen touwtje springen, klinkt raar maar is verrassend en
vernieuwend! Double-D-Force is een crew die “Double Dutch” entertainment brengt. Double Dutch is
acrobatisch springen in twee alternerend draaiende touwen. Deze act is een mix van breakdance,
spectaculaire sprongen over en onder elkaar, een stevige choreografie en gedurfde salto’s. In wat
we doen zijn we de beste op wereldniveau.