Online een afspraak maken

Algemene richtlijnen

Beste patiënt,

werken met een online afsprakensysteem vraagt om de nodige discipline. Daarom graag uw aandacht voor enkele richtlijnen:

Praktische info

Wanneer u nog niet in deze praktijk bent geweest, dient u eerst contact op te nemen met onze secretaresses.

Patiënten die pas na september 2014 voor de eerste keer een GMD kregen in onze praktijk, kunnen problemen ondervinden met het online agendasysteem. Onze secretaresses kunnen dit voor u oplossen.

Kleine heelkundige ingrepen zoals het verwijderen van ingegroeide teennagels, het wegsnijden van huidvlekjes, het wegnemen van cystes, enz. vragen meer tijd en voorbereiding. Gelieve hiervoor uw afspraak rechtstreeks via de secretaresses te regelen.

Vloeibare stikstof, het product waar o.a. wratjes mee worden bevrozen, is niet altijd aanwezig. Vraag dit even na bij onze secretaresses.

Verzekeringsonderzoeken worden niet meer verricht in onze praktijk. U kan de secretaresse om een alternatief vragen.

Voor dringende zaken neemt u best telefonisch contact op. We voorzien de nodige buffers o.v.v. dagafspraken om patiënten zo nodig snel te kunnen zien.

Naar de online agenda

Klik op de knop hieronder om uw afspraak te maken: