Huisbezoeken

Algemene informatie

Een huisbezoek vraagt extra tijd en organisatie van de huisarts, maar tegelijk geeft het ons de mogelijkheid om een indruk te krijgen van het dagelijks functioneren en de sociale omgang van de patiënt. We verkiezen echter nog steeds de raadpleging in onze praktijk omdat we al ons materiaal bij de hand hebben en kunnen beschikken over een degelijke onderzoekstafel. Een huisbezoek vergt ook tijd voor dossiervoorbereiding, verplaatsing en nadien ook registratie van de bevindingen in uw dossier. We reserveren de huisbezoeken dan ook aan patiënten die echt niet tot aan onze praktijk kunnen komen.

Wie komt in aanmerking voor een huisbezoek?

Enkel patiënten die niet naar onze praktijk kunnen komen om één van de volgende redenen:
Hoge koorts of ernstig zieke patiënten, mindervaliden, gehospitaliseerde patiënten of patiënten die in een rust- en verzorgingstehuis verblijven, ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen,...
Voor alle andere aanvragen zal overwogen worden hoe ernstig de aandoening is en of er mogelijkheid en tijd is om een huisbezoek af te leggen zonder de normale gang van de raadplegingen, afspraken en huisbezoeken in het gedrang te brengen.

Hoe een huisbezoek aanvragen?

U dient uw aanvraag uitsluitend per telefoon in te dienen en dit ten laatste om 10u00 op de dag dat u het huisbezoek had gewenst.