Nieuwsberichten

4/10/2019: Griepvaccinatie winter 2019

Vanaf half oktober breekt de vaccinatieperiode tegen griep weer aan. Naar jaarlijkse gewoonte bieden we de mogelijkheid om snel en eenvoudig uw vaccin te laten toedienen tijdens speciale griepvaccinatie-dagen. Dit jaar zullen de vaccins gegeven worden op zaterdag 19 oktober, zaterdag 26 oktober, zaterdag 9 november en zaterdag 23 november. U kan hiervoor enkel een afspraak maken via de secretaresse aan het loket of per telefoon (dus niet via het online agendasysteem). Op de vaccinatiedag zelf dient u uw vaccin mee te brengen en uw identiteitskaart (eID). De toediening is gratis. Er kunnen op dat moment echter geen andere problemen besproken worden, we voorzien immers slechts 5 minuten per patiënt. Het vaccin tegen pneumococcen (longontstekingen) kan eventueel tegelijk toegediend worden. Indien u een risicopatiënt bent, vraagt u dit best op voorhand even na bij uw huisarts.
Indien het voor u niet lukt om op één van deze twee dagen aanwezig te zijn, dan kan u uw vaccin(s) ook nog laten toedienen tijdens de gewone raadpleging. De vaccinatieperiode loopt van half oktober tot eind november.

4/09/2018: Telefooncentrale

Zoals u misschien al had gemerkt, werken wij sinds enkele weken met een nieuwe telefooncentrale. Enerzijds waren er teveel problemen met het vorige systeem, anderzijds willen we de inkomende en uitgaande gesprekken beter organiseren. Omdat elke vernieuwing de nodige aanpassing vraagt, geven wij hierbij een overzicht van de telefoonopties.
Wanneer u naar onze praktijk belt, krijgt u 5 mogelijkheden:

03/09/2018: Verzekeringsonderzoeken

Vanaf heden worden er in onze praktijk geen medische onderzoeken meer uitgevoerd voor de aanvraag van een levens- of schuldsaldoverzekering, een polis gewaarborgd inkomen of dergelijke. Gezien deze onderzoeken meer tijd en organisatie vragen dan de normale raadpleging en verschillende verzekeringsmaatschappijen ook pertinent weigeren om een correct honorarium uit te betalen, zien wij ons genoodzaakt om deze beslissing te nemen. We verwijzen u voor deze onderzoeken graag door naar het Medisch Centrum Wijnegem. Indien u voor uw verzekering een vragenlijst moet laten invullen met gegevens uit uw medische dossier, dan helpen wij u uiteraard wel graag verder. Onze excuses voor eventuele ongemakken.

02/07/2018: Kopie van uw laboresultaten

Wegens de toepassing van de nieuwe privacy-richtlijnen (GDPR) kan het labo u geen kopie meer bezorgen via e-mail. U kan ze wel nog per post ontvangen. Uw resultaten zullen wel digitaal te raadplegen zijn op de website www.cozo.be met behulp van uw eID. De resultaten zullen 3 werkdagen na ontvangst van de stalen in het labo op dit beveiligd platform terug te vinden zijn alwaar u ze eveneens kan afprinten. De link naar dit platform vindt u in de toekomst ook hier.

31/03/2016: eHealth-toepassingen

Het gebruik van IT en internetcommunicatie is tegenwoordig niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Gezien het meestal gaat over verwerken en versturen van belangrijke en persoonlijke informatie, werd het eHealth-platform ontwikkeld. Dit is een beveiligd systeem waarmee verschillende actoren in de gezondheidszorg (artsen, apothekers, verpleegkundigen, mutualiteiten, enz.) met elkaar kunnen communiceren en waarbij de privacy van patiënten wordt verzekerd.
Ook in onze praktijk gebruiken wij het eHealth-platform om zo goed mogelijk de zorg van onze patiënten te kunnen organiseren. Er zijn enkele voorwaarden om dit systeem te kunnen gebruiken. Het is enerzijds nodig dat wij beschikken over de juiste identiteitsgegevens via het inlezen van uw elektronische identiteitskaart (eID). Anderzijds hebben wij ook uw toestemming nodig om te kunnen communiceren met andere gezondheidswerkers. U kan deze toestemming zelf geven via www.patientconsent.be of uw arts kan dit voor u registreren tijdens de raadpleging.
Door uw toestemming te geven laat u toe dat wij de noodzakelijke gegevens uit uw dossier (o.a. chronische medicatie, allergieën, vaccinaties, belangrijke ziektes) op dit platform ter beschikking stellen van bv. spoedartsen, specialisten en wachtdokters. Het is echter niet meteen mogelijk voor hen om deze gegevens te bekijken. Hiervoor dienen zij eerst ook zelf uw eID in te lezen vooraleer zij toegang krijgen. Zodoende heeft u steeds zelf de sleutel van uw gegevens (=eID) op zak. U kan ook zelf nakijken wie op welk moment uw gegevens heeft geraadpleegd via dezelfde website: www.patientconsent.be.