Praktische informatie

Telefoonuurtje

Onze secretaresses kunnen u verder helpen met de meeste praktische vragen. U kan hen bereiken van 8u30 tot 17u30. Indien u uw huisarts toch persoonlijk wenst te spreken voor bijvoorbeeld het bespreken van laboresultaten of onderzoeken, medisch advies of andere medische zaken, vragen wij u te bellen tijdens volgende telefoonuurtjes:

Ook elke middag tussen 12u30 en 13u30 kan u de artsen telefonisch bereiken. Hou er rekening mee dat elke arts een vrije dag heeft en dus ook niet telefonisch bereikbaar is op die dag.
Gelieve deze regeling te respecteren: op deze tijdstippen stoort u de raadpleging niet en heeft u de grootste kans om uw huisarts zelf aan de lijn te krijgen.

Betalingsmogelijkheden

U kan contant betalen of met bancontact. Dit laatste is enkel mogelijk bij bedragen vanaf 10 euro. Indien u van de derdebetalersregeling wenst gebruik te maken, voorziet u dus best contant geld.
Supplementen kunnen gevraagd worden voor bijkomende prestaties zoals wratjes bevriezen, hechtingen, uitstrijkjes, het nemen van een hartfilm (EKG),...

Voorschriftjes en attesten per telefoon

Het vragen van voorschriftjes en attesten per telefoon dient te worden beschouwd als een uitzondering! Vraag uw arts om voldoende voorschriften tijdens de raadpleging zodat u toekomt tot een volgend bezoek.
Voorschriften worden vaak in een beperkt aantal meegegeven omdat u op geregelde tijdstippen op controle dient te komen. Attesten kunnen slechts worden afgeleverd als u voor de desbetreffende aandoening op raadpleging bent geweest. Daarnaast dient ook uw GMD in orde te zijn. Zodoende kan u gevraagd worden om eerst op raadpleging te komen vooraleer attesten of voorschriften kunnen worden afgeleverd.
Aanvraag per e-mail kan onder dezelfde voorwaarden. Reken steeds op een termijn van 48u vooraleer de gevraagde documenten kunnen worden afgehaald.

Afhalen van documenten

Voor het afhalen van documenten kan u elke werkdag terecht in onze praktijk en dit tussen 8u30 en 17u30.

Globaal Medisch Dossier

In het globaal medisch dossier verzamelen we alle belangrijke gegevens over uw gezondheid; zo coördineren wij de zorg die u nodig heeft.
Wat betekent dit concreet voor u? Er is een hogere terugbetaling van het ziekenfonds, een volledige terugbetaling van de toeslag tijdens de avondraadpleging, u komt in aanmerking voor afspraken, enz.
Vraag ernaar bij uw huisarts. Dit GMD moet jaarlijks verlengd worden. In onze praktijk gebeurt dit automatisch tijdens het eerste bezoek van het jaar. Ook uw kinderen hebben recht op een GMD.

Kleefbriefjes

Kleefbriefjes worden enkel nog in uitzonderlijke gevallen gevraagd. De SIS-kaart moet u niet meer meebrengen. In onze praktijk wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart (eID), de kids-ID en de ISI-pluskaart.

eID en het elektronisch delen van patiëntengegevens.

Wij kunnen uw elektronische identiteitskaart of eID inlezen om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken. Laat uw eID inlezen bij de secretaresse en herhaal dit telkens er een aanpassing van de gegevens op uw eID gebeurt, bv. bij verhuis of bij het omschakelen van een kids-ID naar een volwaardige eID.
Met deze administratieve gegevens wordt het consulteren van uw verzekerbaarheid bij het ziekenfonds een stuk eenvoudiger en zal de communicatie met andere hulpverleners gemakkelijker kunnen verlopen. Om deze communicatie te kunnen voeren, moet u wel uw geïnformeerde toestemming geven. Uw arts zal bij gelegenheid de nodige informatie hierover geven. Vervolgens zal éénmalig gevraagd worden of u toelaat de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier elektronisch te mogen delen met andere behandelende artsen/specialisten. Meer informatie vindt u op www.patientconsent.be.

Wratjes en vloeibare stikstof

In onze praktijk worden wratjes aangestipt met vloeibare stikstof. Dat product is sinds kort continu aanwezig. U moet dit dus niet meer op voorhand aanvragen.

Bloednames en nuchter blijven

Met een ´nuchtere´ bloedname bedoelen we tijdens de voorbije 8 uur niet gegeten of gedronken hebben. Een glas water mag wel. Medicatie (met uitzondering van siropen die suiker bevatten) mag u ook innemen.
Wenst u uw laboresultaten ook zelf te ontvangen, gelieve dit dan te melden vooraleer uw bloed wordt getrokken. Standaard worden laboresultaten enkel naar uw arts gestuurd. De resultaten kunnen enkel per post ontvangen worden. Het labo kan wegens de nieuwe privacy-richtlijnen (GDPR) geen resultaten meer bezorgen via e-mail.

Opleidingspraktijk

In onze Praktijk worden regelmatig stagiairs geneeskunde opgeleid. Als u uw huisarts graag onder vier ogen wenst te spreken, dan volstaat het dit bij aanvang van de consultatie te melden.