Premium Services - Masters in Treasury and Working Capital Management

Missie

Premium Services ondersteunt ondernemingen en organisaties in het bereiken van hun objectieven met oog voor

Als een onafhankelijke ondernemming stellen we de belangen, objectieven en het referentiekader van de klant prioritair bij het uitvoeren van opdrachten.

Producten

Om onze missie te realiseren, bieden we ondersteuning in twee gebieden.

Treasury Management

Dit eerste gebied rich zich op verbeteringen in het domein van funding, financiering en liquiditeitsbeheer. Door het gebruik van enerzijds diverse nieuwe instrumenten en anderzijds het invoeren van een evenwicht tussen objectieven, de bedrijfsorganisatie en informatiesystemen verbeteren we de treasury functie. Aanvullende verbeteringen gebeuren door het doorlichten van de concepten vanuit een fiscaal invalshoek.

Werkkapitaal beheer

Het tweede gebied richt zich naar een belangrijke bron van financieringsbehoeften, het werkkapitaalbeheer. Door introductie van nieuwe concepten en inzichten en door integratie van verschillende invalshoeken verbeteren we het werkkapitaalbeheer tot op een aanvaardbaar niveau voor aandeelhouders en andere belanghebbenden.