Op deze website komt u stapsgewijs te weten hoe twee studenten van Kaho Sint-Lieven een ledstrip hebben geassembleerd. Aangezien het de periode van Kerstmis en Nieuwjaar is, werd de ledstrip ingebouwd in een kerststalletje. Het project wordt nader toegelicht op deze website, die deel uitmaakt van de opdracht.

ledStrip (64K)
logo (16K)