Haiku

Een Haiku is een japanse dichtvorm die gewoonlijk uit drie regels bestaat.

Project haiku

Project Haiku beoogt twee doelen. Het is bedoeld als leertraject om nieuwe kennis op te doen over (programmeer-)talen (Java, UML), technologie├źn (OO, build automation, webservices), API's en frameworks (STaX) en tools (eclipse, junit, maven,subversion). Het tweede doel is dit alles opzetten als een showcase en visitekaartje.

Het businessdomain voor dit project is een Haiku-gedicht. Het is niet zozeer de bedoeling om de perfecte business domain implementatie te ontwikkelen maar wel om een kleine, beheersbare implementatie te ontwikkelen die als verder vehikel kan dienen voor de andere technologie projecten.

De verwachting is dat, bij het afwerken van andere projecten, er automatisch een verdere verfijning van het model zal uit voortvloeien.

Het project zal pas geslaagd zijn als er praktijkkennis is opgedaan in de volgende domeinen:

 • UML analyse
 • design patterns
 • agile development
 • test driven development
 • domain driven design
 • De java software-stack: taal, runtime, SDK en frameworks
 • IDE's: eclipse en netbeans
 • servers: tomcat
 • versie controle: subversion
 • build tools: maven
 • build automation: hudson
 • code analyses: corbora, checkin plus
 • technologie: J2EE, java FX, mobile (android), SOA
 • applicatievormen: windowsapplicaties, webapplicaties, serverapplicaties, mobile device applicaties