Home

Welkom op onze site! Deze werd gemaakt in het kader van Projectwerk Elektronica-ICT van de opleiding Industrieel Ingenieur aan KU Leuven. Het doel van deze website is om eerst onszelf even kort voor te stellen, een overzicht te geven van de inhoud van de verschillende lessen en een besluit te formuleren waarin we even toelichten wat we geleerd hebben bij het uitvoeren van dit projectwerk.

Veel leesplezier!