Home

Promo Consult is een nieuw consultancy bedrijf opgericht begin 2010, met als doel het helpen en ondersteunen van vooral de kleinere zelfstandige.

Vandaar ook onze slagzin : “Omdat wij geven om jouw onderneming.”

De kleinere zelfstandige heeft niet altijd het budget of de middelen om te gaan concurreren met de ketens of grootwarenhuizen. Daarom is het soms nodig dat men zich gaat specialiseren of anders profileren op de markt. Daar springen wij bij.

Wij helpen de kleine zelfstandige op verschillende manieren. Door het opzetten van promotie acties tegen een zo laag mogelijke kost en een zo hoog mogelijk rendement. Door het creëren van imago, door het helpen opbouwen van een klantenbestand enzovoort…

Uw zaak, onze zorg.

Veel kleine zelfstandigen hebben het zo druk met het uitoefenen van hun job dat ze de tijd niet meer vinden om zelf nog na te denken over al deze acties. Noch hebben ze de middelen soms om mensen in dienst te nemen om hierover na te denken.

Neem gerust contact met ons op, vraag ons om advies en wij staan u graag bij!