Antwoorden Theoretisch Examen (kernwoorden)

 

ONDERWERP: Koop en Verkoop

 

Vraag:

U wil Uw jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet U vervullen?

Antwoord:

·      Koper is 18 jaar of ouder

·      Koper bezit een jachtverlof

·      Wapen toegestaan door gewestelijk jachtdecreet

 

Vraag:

U bent jager en  wil een jachtwapen kopen; welke formaliteiten moet U vervullen?

Antwoord:

·      Geldig jachtverlof

·      Wapen toegestaan door gewestelijk jachtdecreet

 

Vraag:

Welke vuurwapens kunt U kopen voor de jacht?

Antwoord:

·      bepaald in gewestelijk jachtdecreet

 

Vraag:

Wat is de minimum leeftijd om een vuurwapen te bezitten?

Antwoord:

·      18 jaar

 

Vraag:

Aan wie kunt U een vergunningsplichtig wapen doorverkopen?

Antwoord:

·      Iemand met een vergunning voor het wapen

·      Iemand met een sportschutterslicentie (voor sportwapens) (na publikatie uitvoeringsbesluit)

·      Jager met een geldig jachtverlof (voor jachtwapens)

·      Erkend verzamelaar voor het wapen

·      Erkend wapenhandelaar

 

Vraag:

Wat moet U doen om een vergunningsplichtig wapen te kopen?

Antwoord:

·      Vergunning (model 4) aanvrager bij de Gouverneur

·      Sportschutterslicentie aanvragen (voor sportwapens) (na publikatie uitvoeringsbesluit)

·      Jachtverlof aanvragen bij Ministerie van de Gemeenschap ( voor jachtwapens)

 

 

Vraag:

Is munitie voor vergunningsplichtige wapens vrij verkrijgbaar?

Antwoord:

·      Vergunning voor wapen met zelfde kaliber als munitie

·      Jachtverlof voor munitie jachtwapens

·      Sportschutterslicentie voor munitie ‘sportwapens’ (na publikatie uitvoeringsbesluit)

 

Vraag:

Wat moet U doen als U als verzamelaar een wapen voor Uw collectie wil aanschaffen?

Antwoord:

·      Wapen inschrijven in register (voor erkend verzamelaar)

·      Vergunning (model 4) aanvragen (voor niet-erkend verzamelaar)

 

Vraag:

Mag U als verzamelaar schieten met wapens uit Uw verzameling?

Antwoord:

·      Enkel en alleen om de goede werking van het wapen te verifiëren

 

Vraag:

Aan wie mag U wapens uit Uw verzameling doorverkopen?

·      Erkend verzamelaar, indien wapen in de collectie past

·      Erkend wapenhandelaar

·      Iemand die een vergunning bezit voor het wapen

·      Jager met jachtverlof (voor jachtwapens)

·      Sportschutter met sportschutterslicentie (voor sportwapens) (na publikatie uitvoeringsbesluit)

 

ONDERWERP: Vervoer

 

Vraag:

Onder welke voorwaarden mag je een vuurwapen vervoeren?

·      Antwoord:

Voor jagers, sportschutters en houders vergunning (model 4):

·      Tussen woon-/verblijfplaats en:

·      Woon-/verblijfplaats

·      Schietstand

·      Jachtterrein

·      Woon-/verblijfplaats erkend persoon

·      Wijze:

·      Ongeladen

·      In een gesloten koffer of voorzien van trekkerslot

Voor verzamelaars en handelaars:

·      Ongeladen

Voor houders van een wapendrachtvergunning:

·      Onder de voorwaarden van de vergunning

Voor transporteurs:

·      Professioneel nationaal transport:

·      Mits daarvoor bestemde erkenning, onder de voorwaarden van de erkenning.

·      Professioneel internationaal transport:

·      Wapens mogen niet uit- of overgeladen worden op het Belgische grondgebied.

 

Vraag:

Wat moet U doen als U wil gaan jagen in een ander land van de Europese Unie?

Antwoord:

·      Aanvragen Europese vuurwapenpas bij de Gouverneur, geldig voor het land van bestemming

 

Vraag:

Mag U Uw wapen dragen in de bar van de schietstand?

Antwoord:

·      Neen

 

Vraag:

Onder welke voorwaarden kunt U Uw vuurwapen meenemen op reis naar een ander land van de Europese Unie?

Antwoord:

·      Met een geldige Europese Vuurwapenpas

 

Vraag:

Mag U Uw wapen uitlenen? Zoja, aan wie

Antwoord:

·      Erkend wapenhandelaar voor onderhoud

·      Erkend ‘schutter’ op de schietlijn van de schietstand, in mijn aanwezigheid.

·      Jager met geldig jachtverlof (voor jachtwapens)

·      Sportschutter met sportschutterslicentie (voor sportwapens) (na publikatie uitvoeringsbesluit)

 

ONDERWERP: Formaliteiten

 

Vraag:

U jachtverlof loopt ten einde en U wenst deze niet te verlengen. Wat moet U doen om Uw wapens te behouden?

Antwoord:

·      Drie jaren houden op vergunning zonder munitie

·      Na drie jaar:

·      Verkopen

·      Onbruikbaar laten maken

·      Overdragen aan de politie

·      Vergunning (model 4) aanvragen

 

Vraag:

Wat verstaat men onder een geldig jachtverlof?

Antwoord:

·      document afgegeven door het Gewest

·      Verleent het recht te jagen

·      Draagt het vignet van het lopende jaar

 

Vraag:

Wat is de geldigheidsduur van ‘een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen’?

·      Vijf jaar

 

Vraag:

Wat moet U doen bij verlies, vernietiging of diefstal van Uw vuurwapen?

Antwoord:

·      Aangifte doen bij de Politie

·      Gouverneur inlichten

 

Vraag:

Wat moet U doen bij verlies, vernietiging of diefstal van Uw wapenvergunning?

Antwoord:

·      Aangifte bij de Politie

·      Duplicaat aanvragen bij de Gouverneur

 

Vraag:

Wat moet U doen om als U Uw vuurwapen wens te behouden als de geldigheidsduur van Uw vergunning verlopen is.

Antwoord:

·      Hernieuwing van de vergunning aanvragen bij de Gouverneur

 

Vraag:

Wie mag vuurwapens bezitten zonder vergunning (model 4)?

Antwoord:

·      Jagers met een jachtverlof (voor jachtwapens)

·      Sportschutters met sportschutterslicentie (voor sportwapen) (na publikatie van uitvoeringsbesluit)

 

Vraag:

Welke veiligheidsmaatregelen moet U treffen om  de diefstal van Uw vuurwapen te voorkomen?

Antwoord:

·      Bewaren in een kast of koffer bestand tegen inbraak

·      Wapen voorzien van een trekkerslot

 

Vraag:

Wie levert de wapendrachtvergunning af?

Antwoord:

·      De gouverneur van de verblijfplaats van de aanvrager

 

Vraag:

Wat is de geldigheidsduur van een wapendrachtvergunning?

Antwoord:

·      Maximum drie jaar

 

ONDERWERP: Toebehoren

 

Vraag:

Wat zijn de hoofdbestanddelen van een patroon?

Antwoord:

·      Huls

·      Slaghoedje

·      Kruitlading

·      Projectiel(en)

 

Vraag:

Mag U een nachtkijker op een jachtwapen monteren?

Antwoord:

·      Neen

 

Vraag:

Mag U een geluiddemper op Uw wapen monteren?

Antwoord:

·      Neen

 

Vraag:

Noem minimum 2 onderdelen waarvoor U een aparte vergunning nodig hebt indien U deze afzonderlijk van het wapen koopt.

Antwoord:

·      Loop

·      Trommel

·      Sluit- en grendelstuk

·      Slede

·      Kulas

·      Karkas

·      Bascule

·      ...

 

ONDERWERP: Wettige verdediging

 

Vraag:

Wat verstaat men onder wettige verdediging?

Antwoord:

·      Ogenblikkelijk (op het ogenblik van de aanval)

·      Noodzakelijk (onvermijdelijk)

·      Proportioneel (in verhouding met de aanval)

·      Wederrechtelijk (bij onwettig geweld)

·      Bij aanval tegen personen