Vragenlijst Theoretisch Examen

(Sportief en Recreatief Schieten)

 

ONDERWERP: Koop en verkoop

 

Vraag 1:

Wat is de minimum leeftijd om een vuurwapen te bezitten?

Vraag 2:

Aan wie kunt U een vergunningsplichtig wapen doorverkopen?

Vraag 3:

Wat moet U doen om een vergunningsplichtig wapen te kopen?

Vraag 4:

Is munitie voor vergunningsplichtige wapens vrij verkrijgbaar?

 

 

ONDERWERP: Vervoer

 

Vraag 5:

Onder welke voorwaarden mag je een vuurwapen vervoeren?

Vraag 6:

Mag U Uw wapen dragen in de bar van de schietstand?

Vraag 7:

Onder welke voorwaarden kunt U Uw vuurwapen meenemen op reis naar een andere land van de Europese Unie?

Vraag 8:

Mag U Uw wapen uitlenen? Zoja, aan wie

 

 

ONDERWERP: Formaliteiten

 

Vraag 9:

Wat is de geldigheidsduur van ‘een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen’?

Vraag 10:

Wat moet U doen bij verlies, vernietiging of diefstal van Uw vuurwapen?

Vraag 11:

Wat moet U doen bij verlies, vernietiging of diefstal van Uw wapenvergunning?

Vraag 12:

Wat moet U doen als U uw vuurwapen wenst te houden als de geldigheidsduur van Uw vergunning verstrijkt?

Vraag 13:

Wie mag vuurwapens bezitten zonder wapenvergunning?

Vraag 14:

Welke veiligheidsmaatregelen moet U treffen om de diefstal van Uw vuurwapen te voorkomen?

 

 

Vraag 15:

Wie levert de wapendrachtvergunning af?

Vraag 16:

Wat is de geldigheidsduur van een wapendrachtvergunning?

 

ONDERWERP: Toebehoren

 

Vraag 17:

Wat zijn de bestanddelen van een patroon?

Vraag 18:

Mag U een nachtkijker op een jachtwapen monteren?

Vraag 19:

Mag U een geluiddemper op Uw wapen monteren?

Vraag 20:

Noem minimum 2 onderdelen waarvoor U een aparte vergunning voor nodig hebt indien U deze afzonderlijk van het wapen koopt.

 

ONDERWERP: Wettige Verdediging

 

Vraag 21:

Wat verstaat men onder wettige verdediging?