Tekstballon: rechthoek:    Ondersteunende wetenschappelijke opvoedingsinformatie voor 
  ouder en kind, vanuit eigen handelen en situatie. 
 Door onderzoek te vertalen naar praktijk nieuwe mogelijkheden 
 aanbieden, zonder in vraag te stellen of te willen veranderen.