Psychologie (v.) [<modern Lat. psychologica, gevormd door Melanchton (1497-1560) van Gr. psychè (ziel) + -logica (verhandeling)], 1 dat gedeelte van de wijsbegeerte dat over de aard en de eigenschappen van de menselijke ziel handelt; 2 wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek van het bwustzijn en de bewustzijnsverschijnselen, het psychische gebeuren, syn. zielkunde: algemene, speciale, fysiologische, experimentele psychologie; analytische psychologie, zie bij analytisch; 3 zielkundige ontleding of vermogen daartoe; kennis van het binnenste van de mens 4 geheel der psychische verschijnselen in een categorie of groep of tussen groepen en de leer daarvan: psychologie van de massa; psychologie der seksen.
Psychologie is de studie van het (menselijk) gedrag.

'Gedrag' mag zeer breed worden beschouwd: gedrag houdt niet enkel het uiterlijk waarneembare gedrag, de zogenaamde 'handelingen', in maar evengoed gedachten, gevoelens, fantasie, motivatie, waarneming, geheugen, etc.
U bent bezoeker N°
Deze website is totaal nieuw en bijgevolg nog verre van volledig. Even geduld dus. De komende weken wordt het een en ander toegevoegd