Wie ben ik ?
Psychotherapeute Brugge Geboortedatum : 11 Juli 1984

Psychologisch consulent
Psychotherapeute
Contextueel therapeut (poppetjes-therapie)
Rouw - & verliestherapeute

Opleidingen :
Hogeschool West-Vlaanderen - Gegradueerde in de psychodiagnostiek
Vlaamse Onderwijsraad – Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen
CLB – Werken met allochtone kinderen en jongeren
VZW Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen – Migratie binnen de nieuwe Europese Unie: Rechten en plichten in de praktijk
Academie voor integratieve psychologie – Psychotherapeut

Driedaagse basisopleiding DUPLO bij informant
Opleiding verlies en rouwtherapie - De Bedding Gent

Erkenningen:

Erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Integratieve Psychologie:
Lidnummer PC-19840711-080711
Erkend lid van de Beroepsvereniging Bachelor Toegepaste Psychologie:
Lidnummer 07022
Overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren:
Geregistreerd onder het nummer 09934481