“Het doel van communicatie is de respons die je krijgt"

Gregory Bateson °1904 †1980

Praktijk voor Psychotherapie en Systeeminterventie

Wegwijs

We leiden u graag rond in de concrete werking van onze praktijk. Vaak is het zetten van de eerste stap naar psychotherapie niet zonder weerstand, we moeten een drempel over en dat is normaal. We hopen dat deze website u kan helpen die keuze iets beter en makkelijker te maken. 

meer informatie

wat wij doen

De Praktijk voor  Psychotherapie en Systeeminterventie is al 15 jaar een vaste waarde in uw regio.  We bouwden doorheen de jaren een goede relatie op met huisartsen, waarbij we veel belang hechten aan samenwerking en communicatie.  Daarnaast bleek dat we met onze praktijk veel bevredigende en gewenste resultaten bereikten, waardoor we het vertrouwen van artsen en doorverwijzers konden verdienen. We zijn gekend als kortdurend, efficiënt, duurzaam en to the point.

Welke vragen?
We  zijn elk gespecialiseerd in de behandeling van verschillende soorten vragen en we sturen intern naar elkaar door: koppeltherapie, opvoedingsvragen, jongeren met gedragsproblemen, depressieve klachten, rouw- en verliesbegeleiding, angst en paniek, zelfvertrouwen en zelfbeeld, faalangst, agressie en geweld, verslaving, misbehandeling en misbruik, werkgerelateerde problemen, burn-out, dwanghandelingen, eetproblemen, aanhoudende lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, enz...

Dingen die we belangrijk vinden
We werken graag samen met uw huisarts, waar we de communicatie mee versterken en die er mede op kan vertrouwen dat u zeer snel kan geholpen worden. We hebben  geen wachtlijst  en dit door een goed beeld te krijgen op wat we van elke huisarts(enpraktijk) mogen verwachten, zo werken we met voldoende doorverwijzers samen om onze agenda te vullen maar niet met te veel omdat anders wachttijden zouden ontstaan. We zijn erkend door BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie) en daardoor hebben we samenwerkingsovereenkomsten met verschillende mutualiteiten voor de terugbetaling van psychotherapie. We werken soms met 2 therapeuten indien noodzakelijk en mogelijk.

meer informatie

Contactgegevens

De praktijk bevindt zich in Sint Kruis, deelgemeente van Brugge

Moerkerkse Steenweg 210
8310 Sint-Kruis

We kozen voor een anonieme gevel, zonder naambord of dergelijke. Zo hopen we dat de drempel wat lager wordt.

Tel    050 67 81 18
@     bjorn@psychotherapie-sint-kruis
@     anouck@psychotherapie-sint-kruis.be 

web  www.psychotherapie-sint-kruis.be 

online afsprakenagenda: www.afsprakenagenda.be/100/psychotherapie-sint-kruis 

meer informatie

Wie we zijn

Beide psychotherapeuten in de praktijk hebben een geschikte wetenschappelijke basisopleiding en meerdere vervolgopleidingen, waaronder een erkende langdurige therapieopleiding. Dat zorgt ervoor dat beiden erkend zijn door de BVRGS en dat ook onder de wet De Block die de uitoefening van psychotherapie als behandelvorm regelt, beide therapeuten autonoom psychotherapie mogen aanbieden.

Björn Decoster

Björn is geboren in 1976. Hij woont in Brugge met zijn vrouw Lies en hun twee zonen, Naas en Rein.

Björn werkt als psychotherapeut, enerzijds in de eigen Praktijk voor Psychotherapie en Systeeminterventie waar hij individuen, koppels, gezinnen en grotere systemen ziet en anderzijds verbonden aan PZ OLV te Brugge waar hij als familietherapeut voor kliniek 4 werkt. Verder is Björn verbonden aan CoDrie, waar hij vooral als coach van leidinggevenden en teams, als intervisor, als consultant en als docent in het open aanbod ‘coaching’ en ‘werken met gezinnen’ wordt ingeschakeld.

Na zijn basisopleiding in Gent te hebben afgerond, volgde Björn in 1999 aan de V.A.D. te Brussel een opleiding Motiverende Gespreksvoering en in het CSG te Gent de introductie systeemdenken.

Hij volgde van 1999 tot 2003 een intensieve opleiding Systeeminterventies en Gezinstherapie in het Centrum voor de Studie van het Gezin in Gent bij mevr. Maryse Engel.

In 2004 volgde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven, Lucas bij Prof. C. Vanaudenhove de jaarmodule in het kader van het Postgraduaat Psychosociale Rehabilitatie.

In 2005 volgde hij bij VOCA een opleiding tot Intervisor.

In 2009 volgde Björn het International Professional Development Programme: Certificaat behaald bij Prof. Dr. Sandra Schruyer (ProDev International, Tilburg), Prof. Dr. Leopold Vansina en Dr. Derek Raffaelli. Deze intensieve jaaropleiding integreert het systeemdenken, organisatietheorie- en ontwikkeling en psychodynamica. Hierbij worden onder meer de methodes van ‘coaching’, ‘consultancy support groups’ en ‘reviewing’ toegepast en aangeleerd. Hij werd door de staf uitgenodigd als co-trainer in het programma bij wijze van bijkomende erkenning bovenop het certificaat. In 2010 was Björn aanwezig tijdens de jaarlijkse alumnimeeting van IPDP te Stockholm, Zweden. Een jaar later, in 2011, organiseerde Björn samen met 2 Nederlandse collega’s deze meeting te Brugge, België.

Anouck Baeyens

Anouck is geboren in 1977, ze woont in Brugge samen met haar man Rein en hun twee kinderen Emile en Juliette.

Na haar basisopleiding in Leuven te hebben voltooid, startte Anouck haar carrière in het CAW van Brugge, waar ze nog steeds verbonden is aan het ambulant begeleidingsteam.
Anouck combineerde het werk met een verdere opleiding psychopathologie aan de Open Universiteit te Gent.
Vanuit haar sterke interesse en haar ervaring in het werken met ‘systemen’, koos Anouck daarna voor de opleiding Relatie- en Gezinstherapie in KERN (2007-2011).
Deze opleiding vulde ze aan met workshops en opleidingen rond thema’s als depressie, angst, burn-out, intra familiaal geweld,…

Vanuit de continue zoektocht naar ‘zorg op maat’ besloot Anouck een opleiding ‘Focussen’ te volgen bij Chris Van de Veire (periode 2013/2014). Deze opleiding kadert binnen de cliëntgerichte psychotherapie.

Anouck is therapeutisch geschoold in het systemisch en contextueel denkmodel. In de loop van de jaren heeft ze ook heel wat zaken uit andere stromingen opgepikt (cliëntgerichte - experiëntiële psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness,… ), dit alles integreert ze in haar eigen hulpverleningsstijl.

 
Vanuit een grote passie voor het werken met koppels is Anouck in het voorjaar van 2017 gestart met de opleiding Emotionally Focussed Therapy. EFT is een therapiemodel dat vertrekkend vanuit hechtingstheorie, de emoties als ingang neemt bij de behandeling van echtpaarproblemen. Voor meer info hieromtrent verwijzen wij u graag naar de site www.eftbelgium.be

Prijs en terugbetaling

De therapeuten werken per uur. Normaal duurt een eerste gesprek (intake) makkelijk anderhalf uur en een vervolggesprek ruim een uur. De ervaring leert ook dat gesprekken met koppels en gezinnen langer duren dan individuele gesprekken. De kostprijs bedraagt €60 per uur voor individuen, koppels en gezinnen. Hoeveel mensen er in de sessies betrokken zijn, maakt dus geen verschil in prijs.

U komt ongeveer om de 2 weken langs en dit om te beginnen een 3-tal keer. Daarna bekijken we samen wat er reeds in beweging is gebracht en waar we eventueel moeten op verder werken. We spreken dan ook samen af wat we willen bereiken en wanneer u terugkomt.

De praktijk is erkend door zowat alle mutualiteiten voor de terugbetaling van psychotherapie, maar elke mutualiteit verschilt in voorwaarden en bedragen. Raadpleeg daarom best uw eigen mutualiteit om precies te weten waar u recht op heeft. Psychotherapie is tot op vandaag verder nog niet terugbetaalbaar via RIZIV. De praktijk is voorstander van het reglementeren van ons beroep en dus ook van het terugbetaalbaar maken ervan. Einde 2013 is hiertoe, mede door de inspanningen van onze beroepsvereniging (BVRGS.be), een wetsvoorstel goedgekeurd dat tegen 1 september 2016 in uitvoering had moeten worden gebracht. Dat is op vandaag echter nog steeds niet gebeurd.
Het voorstel beperkt zich voorlopig tot de erkenning en bescherming van de behandelvorm, de terugbetaling zou in een tweede fase worden geregeld.

meer informatie

Afspraak

Een afspraak maken kan op verschillende manieren 

Via de online afsprakenagenda waar u meteen een afspraak kunt boeken in onze agenda: www.afsprakenagenda.be/100/psychotherapie-sint-kruis 

In de afsprakenagenda zijn naam en telefoonnummer nodig om een afspraak te kunnen maken. Er is ook ruimte om een mailadres na te laten, een bevestigingsmail te ontvangen van een gemaakte afspraak en om bijkomende informatie na te laten over uw specifieke vraag. 

Telefonisch via 050 67 81 18 (mogelijks hoort u het antwoordapparaat waarbij u uw naam en telefoonnummer kunt nalaten en dan bellen wij u zeker terug)

Via mail op bjorn@psychotherapie-sint-kruis.be 
 
Een interessante website waar onder meer andere erkende collega-therapeuten in uw regio te vinden zijn is www.bvrgs.be  de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.