VOOROUDERS VAN EGIDIUS VAN OSSELAER (1705-1773)

 

 

Welkom op mijn website.

 

Deze lijst geeft een overzicht van de voorouders van mijn voorvader met kwartierstaatnummer 64. De bedoeling is een stand van zaken weer te geven van mijn onderzoek met verwijzingen naar bronnen, commentaar en eventuele hypotheses. Zoals u weet is dergelijk onderzoek nooit af. Wellicht bevat dit overzicht fouten of heeft u nog verdere gegevens of bemerkingen. Laat mij dit gerust weten. Onderaan vindt u mijn contactgegevens. Ik heb hieraan vele uren besteed gespreid over bijna 40 jaar. Gelieve bijgevolg geen integrale onderdelen van deze website over te nemen voor verdere publicatie of voor commerciële doeleinden. U mag gerust bepaalde gegevens hiervan overnemen, maar wees kritisch. In dat geval mag ik u dan vragen om steeds naar de bron hiervan te verwijzen.

 


 

Waarom juist mijn voorouder Egidius?

 

  1. Deze voorouderlijst bevat verschillende gegevens, die afwijken ten opzichte van bepaalde publicaties in andere websites. Zij zijn volgens mij foutief en werden voortdurend zonder enige kritiek overgenomen. Hierin wordt onder andere een datum gecorrigeerd die ik zowat 30 jaar geleden foutief had doorgegeven aan een correspondent. Ondertussen komt dit gegeven in meer dan 20 websites verkeerd voor!! Maar in geen enkele website - voor zover ik weet - staat deze datum volgens mijn onderzoek correct. Om welke datum het juist gaat laat ik aan de kritische lezer over.
  2. Deze voorouderlijst bevat zowat een hoogtepunt van mijn voorouders. Hierin vindt u zowat de belangrijkste families van 16-de en 17-de eeuw in de streek rond Melsele: Van Osselaer, Weyn, Volckerick, De Dijckere, Vijt, Cole, Cant, De Rijcke, ...

 


 

Inhoud

 

Oorsprong familienaam
Geografische verspreiding
Land van Waas
Voorouderlijst
Nuttige linken
Contact

 

 

Oorprong van de familienaam: VAN OSSELAER

Hiervoor gaan wij te rade bij de standaardwerken van Dr Frans Debrabandere: "Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (1993)", en de grondig herziene uitgave hiervan: "Woordenboek van de familiename in België en Noord-Frankrijk (2003)".

Vooreerst de namen van Ossel, van Osselt hebben weinig te maken met mijn voorouders. Meestal verwijst dit naar het gehucht Ossel in Brussegem, deelgemeente van Merchtem (Vlaams-Brabant). Evenmin is er een band met de Nederlandse families Van Os.

Daarentegen meen ik dat de volgende naamvarianten, die in het verleden voorkwamen wellicht tot de zelfde stam behoren: (van) Osselaer(e), (van) Oorsselaer, (van) Osselaert, (van) Oorselaer, (van) Oorslaer, (van) Orselaer, (van) Orslaer, (van) Orsselaer, (van) Osselare, (van) Osslelaer, (van) Hosselaer, (van) Onselaer(e), (van) Onselaere. Volgens Debrabantere betreft het een plaatsnaam. De oorsprong van deze naam houdt waarschijnlijk veband met de volgende twee termen nl. enerzijds (h)orse, ros: paard en anderzijds het veelvuldig voorkomende woord 'laar' dat verwijst naar een vochtig en lager gelegen omheind gebied in een bosachtige streek. Zie hiervoor http://nl.wikipedia.org/wiki/Laar_(toponiem). Dus concreet een plaats waar paarden verzameld werden, wellicht in het noorden van het Waasland (St.Gillis).

terug naar: "Inhoud"

 


 

Geografische verspreiding van de familienaam

Hoewel in het verleden zowat 30 varianten van mijn familienaam voorkwamen, vonden wij volgens de gegevens van het rijksregister op 31 december 1997 in België nog slechts de volgende naamdragers:

Variant Frequentie
Van Osselaer 630
Osselaer 425
Osselaere 61
Onselaere 46
Hosselaer 21
Van Osselaere 5
Onselaer 4

 

Van de twee belangrijkse varianten geef ik hierna de geografische verspreiding, die ik ontleende aan de website van Besite in samenwerking met Ann Marynissen en Paul Bijnens (http://www.familienaam.be/map.php).

 

Spreiding Van Osselaer Spreiding Osselaer

 

Het is duidelijk dat de bron van de familie VAN OSSELAER zich bevindt in het Waasland. Terwijl de familie OSSELAER zich eerder situeert in midden Oost-Vlaanderen.

Ook in Nederland treffen wij in de tellingen van 2007 39 naamdragers (5 Van Osselaer en 34 van Osselaer) aan (bron: Nederlandse Familienamenbank).

terug naar: "Inhoud"

 


 

Land van Waas

Bron: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde: afdeling Land van Waas

In het Ancien Régime bestond het Land van Waas uit 31 gemeenten. Steendorp werd zelfstandige gemeente in 1881. Meerdonk werd een zelfstandige parochie in 1807 en een zelfstandige gemeente in 1845. In 1923 gingen Burcht en Zwijndrecht over naar de provincie Antwerpen en in 1976 fusioneerden beide gemeenten tot Zwijndrecht. Van de 30 gemeenten van het Land van Waas bleven in 1977 nog slechts 9 gemeenten over.

 

waasland

 

Samenstelling van gemeenten na de fusie van 1977:

terug naar: "Inhoud"

 


 

Enkele nuttige linken

Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis Merksem

Regionale afdeling Land van Waas

Het rijksarchief in België

Geneanet

Parenteel van Gaspar Van Osselaer

Vijf eeuwen families Truyman in het Waasland en in Zeeland

Kwartierstaat van Saskia Christiane Albert Vaneygen

Wase geslachten

Coucke Family Database

 

terug naar: "Inhoud"

 


 

Laatste update

16.01.2012

 


 

Aantal bezoekers

tumblr hit tracking tool

 


 

Contact

mail mij al uw bemerkingen

 

terug naar: "Inhoud"